knew ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า knew ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ knew ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า knew ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง รู้, รู้จัก, เข้าใจ, ร่วมสุข, ตีหม้อ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า knew

รู้

รู้จัก

เข้าใจ

ร่วมสุข

ตีหม้อ

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

I knew of God’s high regard for the human body, but even this did not deter me.” —Jennifer, 20.
ฉัน รู้ ว่า พระเจ้า ทรง ประเมิน ค่า ร่าง กาย ของ มนุษย์ ไว้ สูง แต่ เรื่อง นี้ ก็ ไม่ อาจ ฉุด รั้ง ฉัน จาก การ ทํา ร้าย ตัว เอง.”—เจนนิเฟอร์, อายุ 20 ปี.
The Gospel writers knew that Jesus had lived in heaven before coming to earth.
ผู้ เขียน พระ ธรรม กิตติคุณ ทราบ ว่า พระ เยซู เคย มี พระ ชนม์ ชีพ ใน สวรรค์ ก่อน เสด็จ มา ยัง แผ่นดิน โลก.
She knew you were you.
เธอรู้ว่าคุณก็คือคุณ
I knew it would mean prison if anyone discovered I was up to my old experiments.
ผมรู้ว่ามันจะหมายถึงคุกถ้าใครค้นพบฉันก็ขึ้นอยู่กับการทดลองเก่าของฉัน
Next thing I knew, you were gone.
ต่อมาที่ฉันรู้ นายหายตัวไป
I wish I knew.
ข้าหวังว่าข้าจะรู้นะ
My mother knew him well.
แม่ของฉันรู้ว่าเขาเป็นอย่างดี
So to make the experiment, I knew I'd have to go into the brain and manipulate oxytocin directly.
ดังนั้นเพื่อทําการทดลอง ผมจะต้องรู้ลึกลงไปในสมอง และจัดการ ออกซีโตซิน โดยตรง
I knew it.
ว่าแล้วเธอต้องเบี้ยน
" An astonishing intellect, " if you talk to people who knew him.
" คนเก่งที่น่าทึ่ง " หากคุณพูดกับคนที่รู้จักเขา
This was a very difficult time for Mother not only because Father was absent but also because she knew that my younger brother and I would soon face the test of neutrality.
ช่วง นั้น เป็น เวลา ที่ แม่ ประสบ ความ ยุ่งยาก ลําบาก มาก ไม่ ใช่ เพียง แต่ ขาด พ่อ เท่า นั้น แต่ เพราะ แม่ รู้ ว่า ใน ไม่ ช้า ผม และ น้อง ชาย ต้อง เผชิญ การ ทดสอบ ความ เป็น กลาง.
You already knew that.
คุณรู้อยู่แล้ว
Because he knew they'd do it without him.
เพราะเขารู้ว่าพวกเขาจะทํามัน โดยปราศจากเขา
He knew me when I was 1 5 years old, a girl.
เขารู้จักฉันตอนเป็นเด็กสาวอายุ 15
I knew it.
ฉันนึกแล้ว
I knew this was a little weird...
ฉันว่าแล้วว่ามันแปลกๆ
(Revelation 14:1, 3) He knew that it would bring about the peaceful paradisaic conditions that he offered to the evildoer who died at his side.
(วิวรณ์ 14:1, 3) พระองค์ ทรง ทราบ ว่า นั่น จะ นํา มา ซึ่ง สภาพ ที่ เป็น อุทยาน อัน สงบ สุข ซึ่ง พระองค์ ทรง บอก กับ ผู้ ร้าย ที่ ตาย ข้าง ๆ พระองค์ ว่า เขา จะ ได้ อยู่.
I knew more than he thought I did.
ฉันรู้มากกว่าที่เขาคิดว่าฉันรู้
Is that how he knew where to find her?
เขารู้ว่าจะพบเธอได้ที่ไหนได้ยังไง?
Pardou knew where the children were hidden.
ปาร์ดูรู้ที่ซ่อนพวกเด็กๆ
You knew I wasn't his father.
คุณรู้ว่าผมไม่ใช่พ่อของเขา
I knew you'd be here.
ฉันรู้ว่าเธอจะต้องอยู่ที่นี่
But by the time I knew how to say what I wanted to, it was too late.
แต่เวลานั้น ฉันรู้ว่าต้องพูดอย่างไร แต่มันสายเกินไป
Knew what?
รู้เรื่องอะไร
After my disappearance, a few of my fellow colleagues who knew I was the admin of the page told the media about my connection with that page, and that I was likely arrested by state security.
หลังจากการหายตัวไปของผม เพื่อนร่วมงานผมส่วนหนึ่ง ที่รู้ว่าผมเป็นแอดมินของเพจนั้น ได้บอกสื่อ เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของผมกับเพจนั้น และผมน่าจะถูกอุ้ม โดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของรัฐ

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ knew ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว