park ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า park ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ park ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า park ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง สวนสาธารณะ, จอด, สวน, ปาร์ก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า park

สวนสาธารณะ

noun (ground for recreation)

Some sports can be enjoyed with Christian friends in a backyard or a local park.
อาจ สนุก กับ กีฬา บาง อย่าง ได้ กับ เพื่อน คริสเตียน ใน สนาม หลัง บ้าน หรือ ไม่ ก็ ใน สวน สาธารณะ.

จอด

verb (bring to a halt)

The other day, there's a car that I don't recognize, it's parked outside of my house.
วันอื่น ๆ ม รถที่ผมไม่รู้จัก มันจอดอย ด้านนอกของบ้านของฉัน.

สวน

noun (ground for recreation)

He called you three times from a pay phone at the trailer park just before he was murdered.
เขาโทรหาคุณสามครั้งจากตู้สาธารณะที่สวนรถไฟก่อนจะถูกฆาตกรรม.

ปาร์ก

noun

When you were dating Miss Park, did you ever hear anything about Professor Park's design plans for Sanggojae?
คุณเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับผลงานของศจ.ปาร์ก ซังโกแจ บ้างมั้ย?

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

I heard you even took weird pictures with Park Chae Rin.
ฉันได้ยินมาว่าคุณถ่ายภาพแปลกๆ กับ ปาร์คแชริม
In the Kruger Park, we try to maintain the elephant population at about 7,500, which, according to our present knowledge, is what the Kruger can carry.”
ใน วนอุทยาน ครูเกอร์ เรา พยายาม รักษา ประชากร ช้าง ให้ คงที่ ด้วย จํานวน ประมาณ 7,500 ตัว ซึ่ง ตาม ที่ เรา รู้ ตอน นี้ เป็น จํานวน ที่ วนอุทยาน ครูเกอร์ สามารถ รอง รับ ได้.”
The theme park would have been way better.
สวนน่าจะทําทางเดินให้ดีกว่านี้
(Ecclesiastes 2:10) Solomon built houses for himself, planted vineyards, and made gardens, parks, and pools of water for himself.
(ท่าน ผู้ ประกาศ 2:10) ซะโลโม ได้ สร้าง ปราสาท หลาย หลัง สําหรับ ตัว เอง, ทํา สวน องุ่น, และ สวน ผลไม้, สวน พฤกษชาติ, และ สร้าง สระ น้ํา หลาย สระ สําหรับ ตัว เอง.
Yeah, if we could just make it across the parking lot.
ได้สิ ถ้าเราผ่านลานจอดรถไปได้นะ
The other day, there's a car that I don't recognize, it's parked outside of my house.
วันอื่น ๆ ม รถที่ผมไม่รู้จัก มันจอดอย ด้านนอกของบ้านของฉัน.
I mean, I assume everyone here has seen " Jurassic Park. "
คือผมคิดว่า ทุกคนในที่นี้คงเคยดู " จูราสสิก ปาร์ค "
If you come to the convention very tired, concentration will be difficult. (b) Give yourself plenty of time to park your car and get seated before the program starts.
ถ้า คุณ มา ยัง การ ประชุม ภาค ด้วย ความ อ่อน เพลีย มาก ก็ ยาก จะ เอา ใจ จดจ่อ ได้. (ข) มา ถึง ก่อน เวลา นาน หน่อย เพื่อ จะ จอด รถ และ หา ที่ นั่ง ก่อน ระเบียบ วาระ เริ่ม ต้น.
You got Steve McQueen's car parked in your living room?
คุณได้รถของสตีเวน แมคควีน มาจอดไว้ในห้องนั่งเล่นเนี่ยน่ะ?
They mobilized the whole community of Le Barón to go to Chihuahua, where they organized a sit- in in the central park of the city.
เขารวบรวมคนทั้งชุมชนในเมือง Le Barón พากันไปที่เมือง Chihuahua และเริ่มนั่งประท้วง ในสวนสาธารณะกลางเมือง
Some sports can be enjoyed with Christian friends in a backyard or a local park.
อาจ สนุก กับ กีฬา บาง อย่าง ได้ กับ เพื่อน คริสเตียน ใน สนาม หลัง บ้าน หรือ ไม่ ก็ ใน สวน สาธารณะ.
Augustin, a former park official, remembers a unique encounter with gorillas in 2002.
โอกุสแตง อดีต เจ้าหน้าที่ อุทยาน แห่ง ชาติ จํา ได้ ว่า เคย พบ กับ กอริลลา อย่าง ใกล้ ชิด ครั้ง หนึ่ง ใน ปี 2002.
There also may be an opportunity to visit a scenic park or engage in some wholesome recreation.
อาจ มี โอกาส เช่น กัน ที่ จะ ไป เที่ยว สวน สําหรับ การ พักผ่อน หรือ มี กิจกรรม นันทนาการ ที่ มี ประโยชน์.
You got it wrong, Officer Park.
คุณคิดผิดแล้ว, คุณปาร์ค
Did she say anything about the park or the bookstore?
เธอได้พูดอะไรเกี่ยวกับสวนสาธารณะหรือร้านหนังสือหรือเปล่า
The abnormally aggressive adolescents, it turns out, are relocated orphaned survivors of Kruger National Park’s elephant-culling policy that have reached musth, or sexual excitement, many years earlier than usual.
ปรากฏ ว่า ช้าง วัยรุ่น ที่ ก้าวร้าว ผิด ปกติ นั้น เป็น ช้าง ซึ่ง ตก มัน หรือ มี ความ รู้สึก ทาง เพศ เร็ว กว่า ปกติ หลาย ปี ช้าง เหล่า นี้ เป็น ช้าง กําพร้า ที่ รอด จาก นโยบาย เลือก ฆ่า ช้าง ของ อุทยาน แห่ง ชาติ ครูเกอร์ ซึ่ง ถูก ย้าย มา ไว้ ที่ นี่.
Game over Chet, we got to shut the Water Park down right now
จบกันแล้วเชท เราต้องปิดสวนน้ําเดี๋ยวนี้เลย
Where does the taco truck park?
รถขายทาโก้ จอดที่ไหน?
And once this path is constructed, it'll connect the South Bronx with more than 400 acres of Randall's Island Park.
และเมื่อถนนเส้นนี้ถูกสร้างขึ้น มันจะเชื่อมต่อเซาท์บรองซ์ กับสวนสาธารณะ Randall's Island ที่มีพื้นที่มากกว่า 400 เอเคอร์
Trento continues: “Their resolution was so superior that license plate numbers on parked cars could be clearly read.
เทรนโต บอก ต่อ ไป ว่า “ราย ละเอียด เหนือ ชั้น มาก ขนาด อ่าน หมาย เลข ป้าย ทะเบียน รถยนต์ ที่ จอด อยู่ ได้ อย่าง ชัดเจน.
“Survival of tigers in the wild depends on the ability of tiger range countries to deploy well-equipped professionals on the front lines of national parks and protected areas with technology that can put pressure on poachers and organized wildlife crime syndicates. Smart technology and training that brings the expertise of the Smithsonian Institution, World Bank Institute, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation of Thailand and Wildlife Conservation Society to Huai Kha Khaeng will help level the playing field for TRCs against wildlife crime,” noted Keshav Varma, Program Director of the Global Tiger Initiative.
“ความอยู่รอดของเสือในป่าจะขึ้นอยู่กับความสามารถของประเทศที่เป็นเขตอาศัยของเสือในการใช้ผู้ทํางานที่มีอุปกรณ์ครบครันผู้เป็นแนวหน้าในอุทยานแห่งชาติและพื้นที่อนุรักษ์ ตลอดจนเทคโนโลยีที่จะสร้างแรงกดดันให้กับผู้ลักลอบล่าเสือและองค์กรอาชญากรรมที่มุ่งล่าสัตว์ป่า เทคโนโลยีที่ชาญฉลาดและการฝึกอบรมที่รวบรวมเอาความเชี่ยวชาญของสถาบันสมิทโซเนียน ธนาคารโลก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประเทศไทย และสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) มาไว้ที่ห้วยขาแข้ง จะช่วยยกระดับความสามารถของประเทศที่เป็นเขตอาศัยของเสือในการต่อสู้กับอาชญากรรมสัตว์ป่ามากขึ้น” เคเชฟ วาร์มา ผู้อํานวยการโครงการโกลบอลไทเกอร์ กล่าว
Should we go to the amusement park?
มันมีRollercoaster ที่เร็วมากๆ เราไปกัน..
For example, one sister whose mobility and speech were seriously affected by an operation found that she could share in magazine work if her husband parked their car near a busy sidewalk.
ยก ตัว อย่าง พี่ น้อง หญิง คน หนึ่ง ไม่ สามารถ เดิน และ พูด ได้ เหมือน คน ปกติ เพราะ ได้ รับ ผล กระทบ อย่าง รุนแรง จาก การ ผ่าตัด พบ ว่า เธอ สามารถ มี ส่วน ร่วม ใน การ จําหน่าย วารสาร ได้ ถ้า สามี จอด รถ ไว้ ใกล้ ๆ ทาง เท้า ที่ มี ผู้ คน พลุกพล่าน.
Yes, ancient groves astride the Nile, landscapes of the East, modern city parks, and botanical gardens—what do these reveal?
ใช่ แล้ว กลุ่ม ไม้ สมัย โบราณ ตาม สอง ฝั่ง แม่น้ํา ไนล์ การ จัด สวน แบบ ตะวัน ออก, สวน สาธารณะ ตาม เมือง ใหญ่ ๆ สมัย ปัจจุบัน, และ สวน พฤกษศาสตร์—สิ่ง เหล่า นี้ เผย อะไร?
Then once you're on the ground, you fold up the wings, drive it home, park it in your garage.
และเมื่อคุณลงถึงพื้น คุณก็พับปีก ขับมันกลับบ้าน แล้วจอดในโรงรถคุณ

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ park ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ park

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว