ran ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า ran ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ ran ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า ran ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง วิ่ง, ไหล, วิ่งแข่ง, วิ่งหนี, เผ่นหนี หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า ran

วิ่ง

ไหล

วิ่งแข่ง

วิ่งหนี

เผ่นหนี

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Yeah, I ran it three times.
ใช่ ฉันตรวจสอบมัน 3 ครั้งแล้ว
Same guy who almost got away with a stolen car but he ran a woman down in Bisbee.
คนเดียวกับเกือบหนีไปได้ พร้อมกับรถที่ขโมยมา แต่เค้าขับรถชนผู้หญิงในบิสบี
From there we ran the gamut of treatment options —more doctors, more tests, conventional and alternative health practices, and specialized therapists.
จาก จุด นั้น เรา พยายาม หา วิธี รักษา หลาย ๆ ทาง คือ หา แพทย์ หลาย คน, ทํา การ ทดสอบ มาก ขึ้น, ใช้ ทั้ง การ แพทย์ แผน ปัจจุบัน และ การ แพทย์ ทาง เลือก รวม ทั้ง ไป พบ ผู้ เชี่ยวชาญ เฉพาะ ทาง.
Witness children were expelled from schools, parents were arrested, and mobs ran Witnesses out of town.
ลูก ๆ ของ พยาน ฯ ถูก ไล่ ออก จาก โรง เรียน บิดา มารดา ถูก จับ และ ฝูง ชน ขับ ไล่ พยาน ฯ ออก จาก เมือง.
After she left, I saw the empty hangers, so I ran out to look for her.
หลังจากที่เธอออกไป ฉันเห็นไม้แขวนเสื้อว่างเปล่า ฉันวิ่งออกไปหาเธอ
The cops are probably frantic thinking that you ran away.
พวกตํารวจคงจะแทบคลั่ง คิดว่าคุณหนีไปแล้ว
He just ran the program we embedded.
มันแค่ทําตามโปรแกรมจําลอง ที่เราฝึกให้มัน
I thought you never ran.
ผมนึกว่าคุณไม่เคยวิ่งซะอีก.
My appointments ran late.
นัดของฉันเกินเวลาไป
I ran when you called.
วิ่งมาหาเมื่อท่านเรียก
They ran “like powerful men” and even scaled walls.
พวก มัน วิ่ง “ดุจ ชาย ฉกรรจ์” และ ปีน ป่าย กําแพง เสีย ด้วย ซ้ํา.
My sister talked to me about you before she ran.
น้องสาวฉัน พูดกับฉันเรื่องคุณ ก่อนเธอหนีไป
You loved Mi-ran but couldn't have her all.
คุณรักมิเรน แต่คงไม่ได้เธอไปทั้งหมด
And you were also -- I mean, you were also a hacker at an early age and ran into the authorities early on.
เป็นแฮคเกอร์ตอนวัยรุ่นด้วย แล้วก็มีเรื่องกับทางการตั้งแต่ตอนนั้นเลย
According to tradition, in 328 B.C.E., an athlete named Ageas, after winning this race, set off and ran all the way to his home city, Argos, to announce his victory.
ตาม ที่ เล่า กัน ใน ปี 328 ก่อน สากล ศักราช นัก กีฬา ชื่อ อาเยียส หลัง จาก มี ชัย ใน การ แข่งขัน นี้ แล้ว ได้ ออก วิ่ง ไป จน ถึง เมือง อาร์กอส บ้าน เกิด ของ เขา เลย ที เดียว เพื่อ ประกาศ ชัย ชนะ ของ ตัว เอง.
* I promptly pushed the girl away, and she ran out.”
* ผม จึง ผลัก หญิง สาว คน นี้ ออก ไป ทันที แล้ว เธอ ก็ วิ่ง ออก ไป.”
Exactly, but then they obviously ran into a problem.
ใช่ แต่แล้วพวกเขาก็รู้ว่ามันมีปัญหา
The Bible-based program ran for three consecutive days for most conventioners and four days for those who were able to attend the special international gatherings.
ระเบียบ วาระ ซึ่ง ยึด คัมภีร์ ไบเบิล เป็น หลัก มี ติด ต่อ กัน สาม วัน สําหรับ การ ประชุม ภาค เป็น ส่วน ใหญ่ และ สี่ วัน สําหรับ ผู้ ที่ สามารถ ร่วม การ ประชุม นานา ชาติ เป็น พิเศษ.
27 And it came to pass that the king sent a aproclamation throughout all the land, amongst all his people who were in all his land, who were in all the regions round about, which was bordering even to the sea, on the east and on the bwest, and which was divided from the land of cZarahemla by a narrow strip of wilderness, which ran from the sea east even to the sea west, and round about on the borders of the seashore, and the borders of the wilderness which was on the north by the land of Zarahemla, through the borders of dManti, by the head of the eriver Sidon, running from the east towards the west—and thus were the Lamanites and the Nephites divided.
๒๗ และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือกษัตริย์ออกถ้อยแถลงกไปทั่วแผ่นดิน, ในบรรดาผู้คนทั้งหมดของเขาซึ่งอยู่ทั่วแผ่นดินของเขา, ที่อยู่ในแคว้นต่าง ๆ โดยรอบ, ซึ่งอยู่ชายแดนแม้จนถึงทะเล, ทางตะวันออกและทางตะวันตก, และซึ่งถูกแบ่งแยกออกจากแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลาขด้วยแดนทุรกันดารเป็นแนวแคบ ๆ, ซึ่งทอดจากทะเลทางตะวันออกแม้จนถึงทะเลทางตะวันตก, และโดยรอบเขตแดนของชายฝั่งทะเล, และชายแดนทุรกันดารซึ่งอยู่ทางเหนือใกล้แผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา, ผ่านชายแดนแห่งแมนไท, ใกล้ต้นแม่น้ําไซดอน, ทอดจากตะวันออกไปตะวันตก—และชาวเลมันกับชาวนีไฟจึงถูกแบ่งแยกดังนี้.
Patrick ran off with some girl.
แพทริก มีผู้หญิงคนใหม่
It that why you ran out of here today?
เพราะงั้น คุณถึงวิ่งออกจากที่นี่ใช่ไหม
In the lead was a man, probably a servant, who ran with a bag of provisions slung over his shoulder.
ผู้ ที่ นํา หน้า คือ ชาย คน หนึ่ง ดู เหมือน จะ เป็น คน ใช้ ซึ่ง วิ่ง ไป พร้อม กับ ถุง อาหาร สะพาย พาด บ่า ของ เขา.
We just ran because we didn't know how many of them there were, right?
เราแค่หนีเพราะเราไม่รู้ ว่าจะมีพวกมันเท่าไรก็ไม่รู้ ใช่ไหม
You may think this is a democracy, Kate, because... of the way Jack ran things.
เคท เพราะว่านั่นเป็นวิธีที่แจ๊คใช้
We were in the middle of traffic and you just got out and ran away.
เรากําลัง อยู่บนถนน และเธอก็ลงไป วิ่งหนีไป

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ ran ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว