red ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า red ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ red ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า red ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง แดง, สีแดง, ฝ่ายซ้าย, แม่น้ําเรด หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า red

แดง

adjectivenoun (having red as its colour)

No, the flowers are not green, but red, white, yellow or blue.
ไม่, ดอกไม้ไม่ได้มีสีเขียว แต่แดง, ขาว, เหลือง, หรือน้ําเงิน

สีแดง

adjectivenoun (having red as its colour)

During my seclusion I noticed that little red book again.
ระหว่าง ที่ ฉัน เก็บ ตัว อยู่ ใน โฮกัน ฉัน เห็น หนังสือ สี แดง เล่ม เล็ก ๆ นั้น อีก ครั้ง.

ฝ่ายซ้าย

noun

Better dead than Red!
ตายซะดีกว่าเป็นฝ่ายซ้าย!

แม่น้ําเรด

noun

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

I have red socks.
ฉันมีถุงเท้าสีแดง
Prepare the red matter.
เตรียมปล่อยสสารแดง
Red Cross Called to Task
กาชาด ถูก วิจารณ์
And they said, let's measure CO2 per household, and when they did that, the maps just flipped, coolest in the center city, warmer in the suburbs, and red hot in these exurban "drive till you qualify" neighborhoods.
และเขาพูดว่า งั้นมาวัดปริมาณ CO2 ต่อครัวเรือนกัน และเมื่อพวกเขาทําเช่นน้้น แผนที่ก็เปลี่ยนไป เย็นที่สุดตรงใจกลางตัวเมือง และอุ่นขึ้นในเขตนอกเมือง และร้อนที่สุดในนอกเขตเมืองมากๆ ในบริเวณ "ขับจนคุณพอใจ"
That's why, for light, red plus green equals yellow.
นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไม สีแดง บวก สีเขียว ได้ สีเหลือง
See that man in the red jacket?
นายมองเห็นผู้ชายใส่แจ็คเก็ตสีแดงรึเปล่า?
Speaking of which, how's your Red John investigation going?
พูดเรื่องนี้แล้วก็ การสืบสวนเรื่องเรดจอห์นของคุณไปถึงไหนแล้ว?
A red ball?
เรด บอล?
The moment you get a red card from them, you become a prey for the entire school.
เมื่อไหร่ที่เธอได้รับใบแดงจากพวกเขา เธอจะกลายเป็นเหยื่อของคนทั้งโรงเรียน
Explain that to be “in the spirit” (verse 2) means to be enveloped by the Spirit in a revelatory state or vision, and explain that the “jasper” stone in verse 3 may indicate a colored stone or a diamond and that a “sardine stone” (verse 3) is a precious stone that is usually red or reddish orange.
อธิบายว่าการมี “พระวิญญาณดลใจ” (ข้อ 2) หมายถึงห่อหุ้มด้วยพระวิญญาณในสภาวะแห่งการเปิดเผยหรือนิมิต และอธิบายว่า “พลอยสีเขียว” ใน ข้อ 3 อาจระบุว่าเป็นอัญมณีหรือเพชรที่มีสี ส่วน “พลอยสีแดง” (ข้อ 3) เป็นอัญมณีที่ปกติจะมีสีแดงหรือสีส้มแดง
And another version of this sort of thing is what is often called red tides or toxic blooms.
อีกเวอร์ชันหนึ่งของเรื่องทํานองนี้ คือสิ่งที่เรียกกันว่า คลื่นแดง นั่นคือ พิษที่บานในน้ํา
I looked up at the red buzzer far behind Joe on the opposite wall.
ผมมองไปที่ปุ่มสัญญาณสีแดง ที่อยู่ไกลออกไปทางด้านหลังโจ บนผนังฝั่งตรงข้าม
red coat is " A, " right?
ยัยชุดแดงคือเอ, ใช่ไหม?
You will also need four tablespoonfuls [60 cc] of olive oil; several crushed garlic cloves; one bouquet garni; juice of one orange; some grated orange rind; a pinch of red chili pepper; a pinch of salt; five fluid ounces [140 cc] of red wine.
อีก ทั้ง คุณ จะ ต้อง ใช้ น้ํามัน มะกอก สี่ ช้อน โต๊ะ; กระเทียม บด สี่ ห้า กลีบ; เครื่องเทศ หนึ่ง มัด; น้ํา ส้ม คั้น หนึ่ง ลูก; ผิว ส้ม หั่น ละเอียด เล็ก น้อย; พริก ป่น หนึ่ง หยิบ มือ; เกลือ ป่น หนึ่ง หยิบ มือ; เหล้า องุ่น แดง ห้า ออนซ์.
During my seclusion I noticed that little red book again.
ระหว่าง ที่ ฉัน เก็บ ตัว อยู่ ใน โฮกัน ฉัน เห็น หนังสือ สี แดง เล่ม เล็ก ๆ นั้น อีก ครั้ง.
The prison warden, looking equally indifferent, said, "Any trouble, just press the red buzzer, and we'll be around as soon as we can."
ผู้คุมเองก็ดูเฉยเมยไม่แตกต่างกัน เขาพูดว่า "ถ้ามีปัญหาอะไร ก็กดปุ่มสัญญาณสีแดงนั่นนะ แล้วพวกเราจะมาช่วยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้"
However, The New York Times states that a federal inspector contends that the Red Cross often failed to do this.
แต่ อย่าง ไร ก็ ตาม หนังสือ พิมพ์ เดอะ นิวยอร์ก ไทมส์ แถลง ว่า ผู้ ตรวจ การ แห่ง สหรัฐ แย้ง ว่า สภา กาชาด ละ ลืม การ ทํา เช่น นั้น.
On such occasions he does not hesitate to unleash power devastatingly, as in the Flood of Noah’s day, in the destruction of Sodom and Gomorrah, and in the delivery of Israel through the Red Sea.
ณ โอกาส เช่น นั้น พระองค์ มิ ได้ รั้ง รอ ใน การ ใช้ อํานาจ กวาด ล้าง จน สําเร็จ เสร็จ สิ้น อย่าง ใน คราว น้ํา ท่วม โลก สมัย โนฮา ใน การ ทําลาย ล้าง เมือง โซโดม กับ โกโมราห์ และ ใน คราว ที่ ช่วย ชาว ยิศราเอล ผ่าน ทะเล แดง.
Hold on, Red!
จับไว้ เร้ด
Tell the blood bank to send up three units of packed red cells.
บอกคลังเลือด ให้เตรียม เม็ดเลือดแดงสามถุง
But as grandpa dug through that forest floor, I became fascinated with the roots, and under that, what I learned later was the white mycelium and under that the red and yellow mineral horizons.
แต่ปู่ของฉันขุดลงไปในพื้นป่า ฉันตื่นตะลึงกับบรรดารากไม้ และข้างใต้นั่น สิ่งที่ฉันได้รู้ในเวลาต่อมา ก็คือราไมซีเลียมสีขาว และใต้แนวยาวของแร่สีแดงและเหลือง
It was true that she had turned red and then pale.
มันเป็นความจริงที่ว่าเธอได้กลายเป็นสีแดงและสีซีดแล้ว
This is the Red Ledger.
นี่มันบัญชีแดง
19:12-26) When Jehovah destroyed proud Pharaoh and his military forces in the Red Sea, He kept his people safe, thus helping them to escape a terrible end.
19:12-26) เมื่อ พระ ยะโฮวา ทรง ทําลาย ฟาโรห์ ผู้ หยิ่ง ยโส และ กอง ทหาร ของ เขา ใน ทะเล แดง พระองค์ ทรง คุ้มครอง ประชาชน ของ พระองค์ ให้ ปลอด ภัย และ โดย วิธี นั้น ช่วย พวก เขา ให้ รอด พ้น จุด จบ อัน น่า กลัว.
The wall comes down —except where the red cord is hanging in the window!
กําแพง เมือง ก็ พัง ลง เหลือ เพียง ส่วน ที่ มี เชือก สี แดง ห้อย อยู่ ตรง หน้าต่าง!

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ red ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ red

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว