wanted ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า wanted ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ wanted ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า wanted ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ต้องการ, ต้องการตัว, อันเป็นที่รัก, เป็นที่ห่วงใย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า wanted

ต้องการ

verb

Is there anything you want to buy?
มีอะไรที่เธอต้องการจะซื้อมั้ย?

ต้องการตัว

adjective

What does a global terrorist want with a nerd like Jeff?
ผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ จะต้องการตัวเด็กเนิร์ดอย่างเจฟฟ์ไปทําไม?

อันเป็นที่รัก

adjective

เป็นที่ห่วงใย

adjective

No caring parent wants to harm a child.
ไม่ มี พ่อ แม่ ที่ รัก และ ห่วงใย ลูก คน ใด อยาก ให้ ลูก ได้ รับ อันตราย.

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Do you want to be with him or not?
แม่อยากอยู่กับพ่อรึเปล่าคะ?
And lovingly said: “I want to.”
เพราะ รัก จึง เอ่ย คํา “เรา ต้องการ
Why would you want to fight for a man like that?
ทําไมเจ้าต้องการสู้เพื่อผู้ชายอย่างนั้น?
I figured that if his father made him come home, then he wanted to leave everything from this life behind.
ใช่ ฉันแค่ ฉันบอกว่าถ้าพ่อของเขา ทําให้เขากลับบ้าน แล้วเขาต้องการทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง จากชีวิตไว้ข้างหลัง
I want you to do a blood count, an EEG, and if they're negative, get them MRIs.
ฉันต้องการให้คุณตรวจเลือด วัดคลื่นสมอง และถ้ามันเป็นลบ พวกเขาควรทํา MRT
Paul explained: “I want you to be free from anxiety.
เปาโล อธิบาย ว่า “ข้าพเจ้า ใคร่ จะ ให้ ท่าน ทั้ง หลาย พ้น จาก ความ กระวนกระวาย.
“I wanted to help people in emergencies,” says Roberto, an officer in Bolivia.
โรเบอร์โต เจ้าหน้าที่ ตํารวจ ใน โบลิเวีย กล่าว ว่า “ผม อยาก ช่วย ผู้ คน ใน ยาม ฉุกเฉิน.
The last project I want to show you is this:
โปรเจกต์สุดท้ายที่ผมอยากแสดงให้คุณเห็น
I just want to say that we are applying this to many world problems: changing the drop-out rates of school kids, combating addictions, enhancing teen health, curing vets' PTSD with time metaphors -- getting miracle cures -- promoting sustainability and conservation, reducing physical rehabilitation where there is a 50-percent drop out rate, altering appeals to suicidal terrorists, and modifying family conflicts as time-zone clashes.
ผมแค่อยากจะเล่าให้ฟังว่า พวกเราได้นําสิ่งนี้ไปใช้แก้ปัญหาระดับโลกที่มีอยู่มากมาย เปลี่ยนอัตราเด็กที่สอบตก ต่อสู้กับยาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น รักษาโรคซึมเศร้าหลังวิกฤตชีวิต (PTSD) ของพวกทหารผ่านศึกด้วยการอุปมาทางเวลา -- เป็นการรักษาอันอัศจรรย์ -- ส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ ลดการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายที่ซึ้งมีอัตราการเลิกทํากลางคันถึงร้อยละ 50 ปรับเปลี่ยนคําวอนขอต่อพวกพลีชีพก่อการร้าย และเปลี่ยนแปลงปัญกาครอบครัวที่เกิดจากมุมมองทางเวลาที่แตกต่างกัน
But if you want a relationship, so do you get one.
แต่ถ้าคุณต้องการความสัมพันธ์ ไปหาสิ่งนี้มา
I just want to show this picture.
ภาพนั้นเป็นภาพกราฟฟิกนะครับ ผมอยากจะให้คุณดูภาพนี้
But say I wanted to kill a vampire.
แต่ถ้า ผมอยากจะฆ่าแวมไพร์
Do you want to see some more?
อยากเห็นมันเพิ่มอีกมั๊ย?
Perfectionism I want to thank you for the articles “Young People Ask . . .
การ มุ่ง แต่ ความ สมบูรณ์ พร้อม ดิฉัน อยาก ขอบคุณ สําหรับ บทความ “หนุ่ม สาว ถาม ว่า . . .
How did the religious leaders in Jesus’ day show that they did not want to follow the light?
ผู้ นํา ศาสนา ใน สมัย พระ เยซู แสดง ให้ เห็น อย่าง ไร ว่า เขา ไม่ ต้องการ ดําเนิน ตาม ความ สว่าง?
What if you simply want to spend some time with your friends?
จะ ว่า อย่างไร หาก คุณ มี ความ ต้อง การ แค่ ที่ จะ ใช้ เวลา อยู่ กับ พวก เพื่อน ๆ ของ คุณ บ้าง?
But... there's one thing I want to ask you.
แต่มีอย่างนึงที่ข้าอยากจะขอท่าน
“Whoever Wants to Become Great Among You Must Be Your Minister”: (10 min.)
“ใคร อยาก เป็น ใหญ่ ก็ ต้อง รับใช้ คน อื่น” (10 นาที)
Adam wanted revenge on those of us who betrayed him.
อดัม ต้องการแก้แค้น กับคนที่ทรยศเขา
I want you to sign over your company to me.
ผมต้องการให้คุณเซ็น ยกบริษัทให้ผม
I figured we'd want to avoid a catfight in front of the catwalk.
หนูคิดมาแล้วค่ะ ว่าเราควรจะเลี่ยง ไม่ให้มีใครมาตีกันตรงหน้าแคทวอล์ค
I don't understand what Maso wants.
ฉันไม่เข้าใจว่ามาโซต้องการอะไร
But I want to now.
แต่ตอนนี้ฉันต้องการที่จะทํา
I just wanted to make sure you had everything you need before I left.
ข้าอยากให้แน่ใจ ว่าท่านมีทุกอย่างที่ต้องการ ก่อนที่ข้าจะไป
Well, we close when I want to close.
คือ เราปิดก็ต่อเมื่อเราอยากปิดน่ะ

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ wanted ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ wanted

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว