Co znamená away v Angličtina?

Jaký je význam slova away v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat away v Angličtina.

Slovo away v Angličtina znamená pryč, pryč, daleko, daleko, daleko, daleko, daleko, na cestě, hostující, od sebe, jiným směrem, doztracena, opakovaně, venku, aut, couvnout, udělat dojem, oddělat, odkráglovat, rozdrtit, opustit, oddělit se od, odtrhnout se od, zavrhnout, odvolat, odnést, vyhodit, ztroskotat, odsekat, otesat, snižovat, uklidit, odklidit, vzdálit se, vystřihnout, doznívat, odstranit, odstranit, ustoupit, stáhnout se, odplout, odcizit se, odjet, prudce klesat, zmizet, ukusovat, užírat, narušit, vyhnout se, odůvodnit, vytrácet se, upadat, slábnout, založit, zaarchivovat, uložit do paměti, ptát se, vypálit, odplouvat, odlétat, uprchnout, vypadnout, uprchnout, uprchnout, projít, rozdat, odhalit, odkrýt, odcizit se, vytrvat, rýt do, schovat se, schovat, utéct, poslat pryč, promrhat, nepřibližovat se, odvést pryč, zavřít do vězení, umístit, schovat, skrýt, odvrátit se, roztát, co by kamenem dohodil, mimo, odvanout, odfouknout, odvát, být odfouknutý, být odvátý, odstranit, vyhozený, ztroskotaný, odehnat, odehnat, odehnat, odejít od, odstoupit od, oddělit se od, odříznout, směrovat, odtáhnout, odvléct, ustoupit z, stáhnout se z, přimět odejít z, odehnat, mizet, daleko, daleko, odletět, odletět, odvanout, nekecej, tomu by prošlo všechno, nechat se unést, přestat se ovládat, nechat se unést, nechat se unést, odejít, Odejdi!, Zmiz!, odjet, schovávat se, ukrývat se, odlákat, udržovat odstup, nevpustit, proflákat. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova away

pryč

adjective (not here) (ne zde)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The manager will be away until Wednesday. My father is not here; he is away in Chicago.
Otec je pryč, odjel do Chicaga.

pryč

adverb (in another direction) (směrem)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He walked away after he saw the price.
Když uviděl cenu, odešel pryč.

daleko

adverb (from there) (z daného místa)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
We are a long way away from Ireland, here.
Tady jsme daleko od Irska.

daleko

adverb (far)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
In your essay, try not to go away from the main point.
Ve své práci neodbočujte daleko od hlavního tématu.

daleko

adverb (at a distance of) (ve vzdálenosti)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
We can cycle there. It's only 2 miles away.
Můžeme tam jet na kole. Jsou to jen 2 míle daleko.

daleko

adverb (off, in the distance) (ne blízko)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
From away in the distance came the sound of a waterfall.
Z daleka se k nám neslo šumění vodopádu.

daleko

adverb (in the future) (časově)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The wedding is just weeks away and she hasn't chosen her dress yet.
Svatba je daleko už jen pár týdnů, ale ještě si nevybrala šaty.

na cestě

adjective (going immediately)

I love racing. Look! The horses are away!

hostující

adjective (sports: not on home field) (tým hrající na hřišti soupeře)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
We lost 4-0 to the away team.

od sebe

adverb (apart)

He and his wife were away from each other.

jiným směrem

adverb (aside)

He looked away when she started crying.

doztracena

adverb (into extinction)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The music faded away.

opakovaně

adverb (repeatedly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
She pounded away at it.

venku

adverb (sports: not on home field) (sport: ne na domácím hřišti)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The team are playing away this weekend.

aut

adverb (baseball: out) (baseball)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He had put three batters away already.

couvnout

phrasal verb, intransitive (retreat)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Back away from the cookies and no one gets hurt. He nodded vaguely, continuing to dodge and back away.

udělat dojem

phrasal verb, transitive, separable (slang, figurative (impress greatly)

The candidate blew her interviewer away.

oddělat, odkráglovat

phrasal verb, transitive, separable (slang, figurative (kill by shooting) (slangový výraz)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The gunman blew away his victim from close range.

rozdrtit

phrasal verb, transitive, separable (slang, figurative (thoroughly defeat) (přeneseně)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The first time he ran, he blew away the competition and came home with a gold medal.

opustit

phrasal verb, intransitive (become separate) (nějaký celek)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Two of the members of the band broke away to form a band of their own.
Dva ze členů skupinu opustili a založili svou vlastní kapelu.

oddělit se od

(figurative (separate: from group) (skupiny)

Several members broke away from the party to form their own extremist group.

odtrhnout se od

(detach, fall off)

When Sue went to take her cakes out of the oven, the handle broke away from the door.

zavrhnout

phrasal verb, transitive, separable (figurative (dismiss, not consider) (návrh, myšlenku)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The Prime Minister brushed aside any suggestion that the government had failed to deal with the problem.

odvolat

phrasal verb, transitive, separable (summon [sb]) (někoho někam)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The doctor was suddenly called away, so he is not in the office today.

odnést

phrasal verb, transitive, separable (tide: sweep off) (proudem, odlivem apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

vyhodit

phrasal verb, transitive, separable (discard)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

ztroskotat

phrasal verb, transitive, separable (usually passive (shipwreck)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

odsekat, otesat

phrasal verb, transitive, inseparable (hack pieces off)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Michelangelo created statues by chipping away at marble with a chisel and hammer.

snižovat

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (decrease gradually)

The bullying he was subjected to throughout his childhood chipped away at his self-confidence.

uklidit, odklidit

phrasal verb, transitive, separable (put away neatly)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
After the meal, Fiona began clearing away the plates.

vzdálit se

phrasal verb, intransitive (step back, leave)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I had to come away or I would have ended up swearing at them.

vystřihnout

phrasal verb, intransitive (TV, film: change shot) (ve filmu, v televizi apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

doznívat

phrasal verb, intransitive (fade, diminish)

odstranit

phrasal verb, transitive, inseparable (slang (eliminate, get rid of)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
To improve the overall quality of our milk, we wanted to do away with the use of antibiotics on our cows.

odstranit

phrasal verb, transitive, inseparable (slang (kill, murder) (přeneseně: zabít)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He was a liability to our gang, and we knew sooner or later we would have to do away with him.

ustoupit, stáhnout se

phrasal verb, intransitive (retreat, move back)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

odplout

phrasal verb, intransitive (be carried away, float off)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He fell asleep on the lilo and slowly drifted away from the beach.

odcizit se

phrasal verb, intransitive (figurative (lose contact, become estranged)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Sometimes husbands and wives just drift away from each other and end up getting divorced.

odjet

phrasal verb, intransitive (depart in a vehicle) (vozidlem)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She wiped a tear from her eye as he drove away.

prudce klesat

phrasal verb, intransitive (fall off, slope steeply)

zmizet

phrasal verb, intransitive (figurative (disappear)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

ukusovat

phrasal verb, transitive, separable (figurative (gnaw at, erode) (přeneseně: postupná eroze vodou)

The chalk cliffs are being eaten away slowly by the action of the sea.

užírat

phrasal verb, transitive, inseparable (informal, figurative (worry) (psychika)

Raskolnikov's crime ate away at his peace of mind and, ultimately, his soul.

narušit

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (erode)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The river eats away at the sand banks every time there's a flood.

vyhnout se

phrasal verb, transitive, inseparable (distance yourself) (někomu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I tried to edge away from the drunk man on the bus.

odůvodnit

phrasal verb, transitive, separable (account for)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

vytrácet se

phrasal verb, intransitive (grow fainter or less distinct)

From here, it looks like the mountains fade away into the distance. The further we walked from the disco, the more the music faded away.

upadat

phrasal verb, intransitive (diminish) (snižovat se)

Attendance at the church fell away as more and more people moved to the suburbs.

slábnout

phrasal verb, intransitive (figurative (worries, etc.: disappear)

Eventually her emotional burdens simply fell away, and she was her old self again.

založit, zaarchivovat

phrasal verb, transitive, separable (put in folder)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
You should file away your receipts after a business trip.

uložit do paměti

phrasal verb, transitive, separable (figurative (keep in memory)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
It was an interesting piece of information which he filed away for future reference.

ptát se

phrasal verb, intransitive (slang, figurative (begin asking questions)

Professor, could we ask you a few questions? "Sure! Fire away."
„Pane profesore, mohu se zeptat na pár otázek?“ „Jistě, ptejte se!“

vypálit

phrasal verb, intransitive (informal (begin shooting)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
When you have a clear shot at the deer, fire away.

odplouvat

phrasal verb, intransitive (on water: drift off)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He didn't tie up the boat properly, so it began to float away.
Neuvázal loďku pořádně, a ta tak začala odplouvat.

odlétat

phrasal verb, intransitive (in air: drift off)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The girl let go of the string and her balloon floated away.

uprchnout

phrasal verb, intransitive (escape)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I was almost mugged but I managed to get away.

vypadnout

phrasal verb, intransitive (informal (go on holiday) (hovorpvý výraz: udělat si volno)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I have been working late all week and need to get away this weekend.
Celý týden jsem měla přesčasy a teď potřebuji na víkend vypadnout.

uprchnout

phrasal verb, transitive, inseparable (escape: [sb]) (někomu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
How did you manage to get away from your captors?

uprchnout

phrasal verb, transitive, inseparable (place: leave) (odněkud)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
It's great to get away from London sometimes.

projít

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (not be punished) (přeneseně: něco někomu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The murderer got away with his hideous crime.
Vrahovi jeho hrůzný čin prošel.

rozdat

phrasal verb, transitive, separable (make a gift)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She put her old clothes in a bag and gave them away.

odhalit, odkrýt

phrasal verb, transitive, separable (figurative (reveal)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
When you tell a joke, you can't give away the punch line until the end.

odcizit se

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (lose attachment)

Children gradually grow away from their parents and form their own identities.

vytrvat

(informal, figurative (persist)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
If you want to finish your novel, you need to just hammer away at it every day.

rýt do

(informal, figurative (try to persuade) (hovorový výraz: někoho přemlouvat)

I hammered away at my boss until he finally agreed to give me a raise.

schovat se

phrasal verb, intransitive (remain concealed)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The police are looking for me, so I will hide away in the mountains.

schovat

phrasal verb, transitive, separable (keep concealed)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
According to legend, the pirates hid the treasure away, but nobody knows where.

utéct

phrasal verb, intransitive (quickly leave)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The robbers hurried away when they heard the alarm go off.

poslat pryč

phrasal verb, transitive, separable (quickly make [sb/sth] leave)

The bride was hurried away so her fiance wouldn't see her in her wedding gown before the ceremony.
Nevěstu poslali pryč, aby ji ženich neviděl ve svatebních šatech před obřadem.

promrhat

phrasal verb, transitive, separable (time, hours: pass lazily) (čas apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The teenagers idled the summer away in the house instead of making themselves useful.

nepřibližovat se

phrasal verb, intransitive (stay at a distance)

I keep away from people who are ill.

odvést pryč

phrasal verb, transitive, separable (guide elsewhere)

zavřít do vězení

phrasal verb, transitive, separable (informal (person: put in prison)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
That man has committed terrible crimes; the judge is going to lock him away for a long time.

umístit

phrasal verb, transitive, separable (informal (person: put in institution) (do ústavu, nemocnice apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

schovat, skrýt

phrasal verb, transitive, separable (thing: keep safe, hidden)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Lock away this box of chocolates before I eat them all!

odvrátit se

phrasal verb, intransitive (avert one's eyes) (očima)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The little boy knew he was in trouble and when the teacher looked at him he had to look away. It was a horror movie and I had to look away much of the time!

roztát

phrasal verb, intransitive (thaw)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The ice will melt away as the temperature rises.

co by kamenem dohodil

expression (figurative, informal (nearby) (přeneseně: blízko, nedaleko)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
We can easily walk to Martha's house; she lives a stone's throw away.

mimo

preposition (at a distance)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Away from the earthquake's epicentre there was less damage.
Mimo epicentrum zemětřesení již nebyly napáchány takové škody.

odvanout, odfouknout, odvát

(wind: carry off)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The wind blew the dollar bill away.

být odfouknutý, být odvátý

(be carried off by wind)

The paper bag blew away in a gust of wind.

odstranit

(remove)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
James brushed away his tears and began to smile.

vyhozený

adjective (discarded)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

ztroskotaný

adjective (shipwrecked)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

odehnat

(shoo)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Chase away that dog before it eats your food.

odehnat

(scare into running away)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

odehnat

(figurative (banish, get rid of)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
It was a good luck charm to chase away nightmares.

odejít od

verbal expression (leave)

Lucy came away from the interview feeling confident that she had got the job.

odstoupit od

verbal expression (move further)

Come away from that cliff edge; it may crumble.

oddělit se od

verbal expression (become detached)

The cupboard door had come away from one of its hinges.

odříznout

(remove: with blade)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
To repair the table I had to cut away the damaged veneer and replace it with a matching new piece.

směrovat

verbal expression (point in different direction)

The police were directing traffic away from the street where they were repairing the gas leak.

odtáhnout, odvléct

(force [sb] to leave) (někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
A police officer was dragging one of the protesters away.

ustoupit z, stáhnout se z

verbal expression (retreat from [sth], [sb])

přimět odejít z

verbal expression (cause to leave)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
What drew you away from your hometown?

odehnat

(repel, force to leave) (někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She drove him away with her constant nagging.

mizet

(figurative (gradually disappear)

daleko

adverb (in the distance) (odsud)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I could see the skyline far away on the horizon.

daleko

adverb (at a distance)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
My family lives far away.
Moje rodina žije daleko.

odletět

(insect, bird: take flight)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
After the bird was rescued from the cat, he shook himself, then flew away.

odletět, odvanout

(figurative (be carried off by wind) (větrem)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The loose sheets of paper flew away in the wind.

nekecej

interjection (UK, slang (disbelief) (vyjádření nedůvěry)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
You saw the Queen in Burnley market? Get away!

tomu by prošlo všechno

verbal expression (figurative, informal (never be punished)

Somehow Joe always seems to get away with murder.

nechat se unést

verbal expression (figurative (lack restraint) (čím)

She gets carried away at Christmas, and spends too much money on everything.

přestat se ovládat

verbal expression (figurative (be overcome with excitement)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Mark got carried away with all the excitement and nearly fainted. Sophia got carried away by the emotion of the occasion and burst into tears.

nechat se unést

verbal expression (figurative (forget other tasks) (zapomenout na něco)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Sorry I'm late - I got carried away watching the football.

nechat se unést

verbal expression (figurative (be engrossed in [sth]) (něčím)

Steve got carried away with his computer game and forgot to call his girlfriend.

odejít

(leave)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Margo told her son to stop disturbing her and go away.

Odejdi!, Zmiz!

interjection (leave!)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
I'm trying to do some work - go away!

odjet

(take a trip) (na výlet apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Oliver is planning to go away this weekend.

schovávat se, ukrývat se

verbal expression (be reclusive)

She was very shy and hid herself away in her room all week.
Byla velmi plachá a schovávala se ve svém pokoji celý týden.

odlákat

transitive verb (US (employee: poach) (zaměstnance)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

udržovat odstup

(stay at a distance)

Stephanie has measles, so If you don't want to catch it, keep away.

nevpustit

(prevent from getting closer)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
There are many things you can do to keep mosquitoes away.

proflákat

(be idle, waste time)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Rachel loafed her whole weekend away.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu away v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova away

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.