Co znamená door v Angličtina?

Jaký je význam slova door v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat door v Angličtina.

Slovo door v Angličtina znamená dveře, dveře, dveře, vchod, podloudný, nekalý, utajený, chtít se setkat, chtít se seznámit, klika u dveří, cena pro návštěvníka, hlavní vchod, pant, nechat si pootevřená vrátka, dát šanci, vedle, z vedlejšího domu, vedlejší, sousedé odvedle, soused od vedle, politika otevřených dveří, politika otevřených dveří, otáčivé dveře, , zavřít dveře, posuvné dveře, padací dveře. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova door

dveře

noun (entry to room, building)

(podstatné jméno v množném čísle: Označuje podstatná jména s tvarem pouze v množném čísle (např. kalhoty, záda).)
He opened the door and walked into the room.
Otevřel dveře a vešel do místnosti.

dveře

noun (entry to vehicle) (od vozidla)

(podstatné jméno v množném čísle: Označuje podstatná jména s tvarem pouze v množném čísle (např. kalhoty, záda).)
Amber unlocked the car and opened the door.

dveře

noun (figurative (access) (přeneseně)

(podstatné jméno v množném čísle: Označuje podstatná jména s tvarem pouze v množném čísle (např. kalhoty, záda).)
A college degree is the door to financial success.
Vysoký titul otevírá dveře k finančním úspěchům.

vchod

noun (distance: houses) (přeneseně: dům)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
She lives three doors down the street.
Bydlí o tři vchody vedle.

podloudný, nekalý, utajený

noun (building: rear door)

In this house the back door opens directly into the kitchen.

chtít se setkat, chtít se seznámit

verbal expression (figurative (be keen to meet with [sb])

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
If you have a good idea, investors will beat a path to your door.

klika u dveří

noun (knob, etc. for opening a door)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Don't kick the door open - use the door handle!

cena pro návštěvníka

noun (US ([sth] won in raffle) (tombola apod.)

hlavní vchod

noun (front entrance)

My family usually goes in and out of the house by the kitchen door, but we prefer that guests use the front door.

pant

noun (joint in a door frame)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Jake greased the hinge on the door.

nechat si pootevřená vrátka

verbal expression (figurative (allow possibility)

The Prime Minister said he would like to keep the door open for future negotiations.

dát šanci

verbal expression (figurative (allow possibility, access)

When the reigning gold medalist fell, she left the door open for her competitors. By not completely cutting ties with the country's former allies, the prime minister is leaving the door open for negotiations to be resumed in the future.
Když závodnice obhajující zlatou medaili upadla, dala šanci dalším soutěžícím.

vedle

adverb (in the next house along)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
She lives next door with her mother and half a dozen cats.

z vedlejšího domu

(in the next house along from)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

vedlejší

noun as adjective (neighboring)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The people in the next-door apartment are very nosy.

sousedé odvedle

noun (UK, informal (next-door neighbors)

I see that next door have visitors over the holidays.

soused od vedle

noun (often plural (person: in next house, apartment)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
My next-door neighbor is always waking me up with his loud music.

politika otevřených dveří

noun (politics: free movement)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The country decided to adopt an open-door economic policy.

politika otevřených dveří

noun (person: availability) (např. ve firmě)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
My boss has an open-door policy -- he wants his employees to feel comfortable talking to him any time.

otáčivé dveře

noun (door that rotates)

noun (figurative, informal (organization: high staff turnover)

zavřít dveře

verbal expression (figurative (put up a barrier)

He failed his entrance exam, which has shut the door on him becoming a lawyer.

posuvné dveře

noun (door which opens on a runner)

padací dveře

noun (opening in floor or ceiling)

The magician disappeared by way of a trapdoor in the stage floor.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu door v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova door

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.