Co znamená coast v Angličtina?

Jaký je význam slova coast v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat coast v Angličtina.

Slovo coast v Angličtina znamená pobřeží, sjet, proplouvat, proplouvat, západní pobřeží USA, pobřežní stráž, plavčík, plavčice, Pobřeží slonoviny. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova coast

pobřeží

noun (land by the sea)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
There are fine beaches on the coast.
Na pobřeží jsou krásné pláže.

sjet

intransitive verb (move without power) (samovolně)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She coasted downhill on the bicycle.
Sjela dolů z kopce na kole.

proplouvat

intransitive verb (apply little effort) (hovor., přen.: bez námahy procházet)

She has been coasting all year and doesn't expect to pass her exams.
Celý rok proplouvala a nepočítá s tím, že udělá zkoušky.

proplouvat

(apply little effort) (hovor., přen.: bez námahy procházet)

He is coasting through the maths course.
Proplouvá hodinami matematiky.

západní pobřeží USA

noun (US (West Coast of the US)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

pobřežní stráž

noun (US (branch of US military)

This country's coast guard provides various maritime services.

plavčík, plavčice

noun (UK (member of search-and-rescue organization)

Pobřeží slonoviny

noun (country in West Africa) (stát v Africe)

(vlastní jméno mužského rodu: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí rodu mužského, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu (např. Jan, Cheb, Merkur).)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu coast v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.