Co znamená expanding v Angličtina?

Jaký je význam slova expanding v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat expanding v Angličtina.

Slovo expanding v Angličtina znamená rozšiřující se, expandující, rozšiřující se, expandující, rozprostírající se, rozrůstající se, kynout, růst, rozšiřovat se, expandovat, rozvést, rozvinout, rozvést. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova expanding

rozšiřující se, expandující

adjective (becoming larger, wider) (velikost)

(příčestí trpné, vid nedokonavý: Neurčitý jmenný tvar nedokonavého slovesa.)
The expanding area of high pressure will keep skies clear.

rozšiřující se, expandující

adjective (becoming more widespread) (popularita)

(příčestí trpné, vid nedokonavý: Neurčitý jmenný tvar nedokonavého slovesa.)
Expanding cases of measles closed two more schools today.

rozprostírající se, rozrůstající se

adjective (unfolding)

(příčestí trpné, vid nedokonavý: Neurčitý jmenný tvar nedokonavého slovesa.)
The expanding scandal now involves several administration officials.

kynout

intransitive verb (grow, enlarge)

The yeast makes the bread expand.
Díky droždí těsto kyne.

růst, rozšiřovat se

intransitive verb (non-physical: grow)

The company has been expanding the last few years.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Musíme expandovat na nové trhy, jinak nepřežijeme.

expandovat

intransitive verb (extend)

The forest expanded across the floor of the valley.

rozvést

intransitive verb (explain)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Can you expand on your earlier comments?

rozvinout, rozvést

transitive verb (fill out)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
You need to expand your notes into full sentences.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu expanding v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.