Co znamená expat v Angličtina?

Jaký je význam slova expat v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat expat v Angličtina.

Slovo expat v Angličtina znamená expat, expatka, , vystěhovalec, emigrant, emigrantský, vyhnat. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova expat

expat, expatka

noun (informal, abbreviation (expatriate: [sb] living in foreign country) (člověk žijící v cizí zemi)

This program helps expats learn about their host country.

adjective (informal, abbreviation (expatriate, living in foreign country)

Many in the expat community enroll their children in international schools.

vystěhovalec, emigrant

noun (person living abroad) (dobrovolný i nedobrovolný)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Will decided to become an expatriate and moved to Italy.

emigrantský

adjective (person: living abroad)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The government is encouraging expatriate professionals to come back to their native land.

vyhnat

transitive verb (exile, deport) (ze země)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu expat v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.