Co znamená expansion v Angličtina?

Jaký je význam slova expansion v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat expansion v Angličtina.

Slovo expansion v Angličtina znamená rozšiřování, rozšíření, růst, expanze, rozšíření. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova expansion

rozšiřování

noun (physical)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Holding the yoga pose, Michelle concentrated on the expansion of her chest as she breathed in.

rozšíření

noun (business, organization) (podniku)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The company's expansion has been incredible; a year ago there was just one shop in London and now they have outlets all over Europe.

růst

noun (economic growth) (ekonomický)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The country's economy saw some expansion in the last quarter of the year.

expanze

noun (town, city: grow larger) (města)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)

rozšíření

noun (video game: addition) (počítačové hry)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu expansion v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.