Co znamená later v Angličtina?

Jaký je význam slova later v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat later v Angličtina.

Slovo later v Angličtina znamená poté, potom, nato, později, pozdější, další, tak zatím, pozdě, pozdě, na konci, pozdě, později, dlouho do, zesnulý, pozdní, později, později, ne později něž, dříve či později. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova later

poté, potom, nato

adverb (subsequently)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He came back later and told us he'd found his keys.
Poté přišel a řekl nám, že našel svoje klíče.

později

adverb (at a future time) (v budoucnosti)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Stop nagging me to fix the fence; I'll do it later.
Neotravuj mě neustále s tou opravou plotu, udělám to později.

pozdější, další

adjective (subsequent)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
A later bulletin reported that there were more fatalities.
V pozdější zprávě se psalo, že zemřelo více lidí.

tak zatím

interjection (informal (see you later) (pozdrav)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
I've got to take this phone call. Later!
Musím vzít tenhle hovor, tak zatím.

pozdě

adjective (after the scheduled time)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I need to go. I am late for my appointment.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Neměl žádnou omluvu pro svůj pozdní příchod.

pozdě

adjective (near the end of the day etc.) (v noci)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
It's late. Let's go home.
Je už pozdě. Pojďme domů.

na konci

adjective (latter part of)

They married in the late sixties. He married a woman in her late 40s.
Vzali se na konci šedesátých let.

pozdě, později

adverb (after the scheduled time) (oproti plánu)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I arrived ten minutes late for the meeting.
Na schůzku jsem dorazil o deset minut později.

dlouho do

adverb (near the end of: night, etc.)

We talked late into the night.
Povídali jsme si dlouho do noci.

zesnulý

adjective (formal (former, deceased)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The late John Peters was a good man.
Zesnulý John Peters byl dobrý muž.

pozdní

adjective (fruit, vegetables: maturing later) (o ovoci a zelenině)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The ripening times are different for early and late fruit.

později

adverb (later)

We agreed to discuss the matter again at a later time.

později

adverb (at a subsequent time)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Start with a rough outline and add the details later on.

ne později něž

preposition (on or before, by)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Full payment must be received no later than two weeks before the start of the course. Rooms must be vacated no later than midday.

dříve či později

adverb (at some time in the future)

Keep up your life of crime and sooner or later you'll end up in prison!

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu later v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.