Co znamená tick v Angličtina?

Jaký je význam slova tick v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat tick v Angličtina.

Slovo tick v Angličtina znamená odškrtnutí, klíště, tikání, tikat, odškrtnout, zatrhnout, odškrtnutí, tick, šek, účet, prověrka, ověřit, zkontrolovat, odložit si, ověřit, prověřit, ověřit, prověřit, zkontrolovat, překontrolovat, zaškrtnout, zatrhnout, prozkoumat, prohlédnout, prohledat, zkontrolovat, překontrolovat, šachovnicový, blokový lístek, šachovnice, šach, protiváha proti, check, ověřit, prověřit, pauzírovat, zkrotit, zmírnit, zastavit, zadržet, kontrolovat, ovládat, bránit, dát šach, forčekovat, odbavit, dát šach, , zaškrtnout, zatrhnout, odškrtnout, ubíhat, odškrtnout, sjet, naštvat, rozčílit. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova tick

odškrtnutí

noun (UK (in checkbox)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)

klíště

noun (blood-sucking arachnid)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Ticks carry nasty diseases, so you have to be careful how you remove them.
Klíšťata přenášejí nepříjemné nemoci, takže musíte být opatrní, jak je odstraníte.

tikání

noun (clock: clicking sound) (hodin)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The room was silent apart from the tick of the clock.
Místnost byla kromě tikání hodin tichá.

tikat

intransitive verb (clock: make clicking sound)

The clock ticked, marking the passage of time.
Hodiny tikaly a čas plynul.

odškrtnout, zatrhnout

transitive verb (UK (put a check mark next to [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Read through the questions and tick the answers you think are correct.

odškrtnutí

noun (UK (check mark: list item, correct answer) (na seznamu)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Put a tick next to the option that best applies to you.

tick

noun (stock: small price change) (nejmenší možný pohyb akcií)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The tick is normally 0.01% of the value of the trading unit.

šek

noun (bank draft) (bankovní poukázka)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I'm going to pay the bill with a check.
Účet budu platit šekem.

účet

noun (US (restaurant, hotel: amount owed)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The diners asked for the check.
Zákazníci požádali o účet (or: vyúčtování).

prověrka

noun (inspection, test)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The technician is going to perform a check on the car.
Mechanik provede technickou prověrku (or: kontrolu) auta.

ověřit, zkontrolovat

transitive verb (with object: verify [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Always check the date on any dairy products which you're about to buy.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Policisté ověřovali totožnost mrtvého muže.

odložit si

transitive verb (deposit in safety) (oblečení)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Guests can check in their coats at the door.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Cestující si mohou zavazadla uložit (or: uschovávat) na nádraží.

ověřit, prověřit

transitive verb (with clause: verify)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Please check that the balance of my account is at least four hundred dollars.
Ověřte, že stav mého účtu je alespoň čtyři sta dolarů.

ověřit, prověřit

transitive verb (examine, inspect [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The airport staff checked my hand luggage.
Pracovníci letiště prověřili (or: zkontrolovali) moje příruční zavazadlo.

zkontrolovat, překontrolovat

transitive verb (test [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The mechanic is going to check the transmission.
Mechanik se chystá zkontrolovat převodovku.

zaškrtnout, zatrhnout

transitive verb (mark [sth] with a tick) (na seznamu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Check the box that says "I accept".

prozkoumat, prohlédnout, prohledat

transitive verb (look inside [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
"I can't find my keys." "Have you checked your pockets?"
„Nemůžu najít klíče.“ „Prohledal jsi kapsy?“

zkontrolovat, překontrolovat

transitive verb (check progress, state of [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
How often do you check your e-mail?
Jak často kontroluješ e-mailovou schránku?

šachovnicový

adjective (pattern: checkered) (vzor)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He was wearing a blue check shirt and large horn-rimmed glasses.

blokový lístek

noun (US (ticket, token) (v šatně či při tombole)

The partygoers received a check for their coats.

šachovnice

noun (pattern with squares) (vzor)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The skirt was covered in checks.

šach

noun (chess move) (ohrožení krále v šachách)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The chess player put his opponent in check.

protiváha proti

noun (person, thing that restrains)

The U.S. Congress acts as a check on the president.

check

noun (check mark against list item, correct answer, etc.) (odškrtnutí položky na seznamu)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

ověřit, prověřit

intransitive verb (investigate)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I don't know if I locked the door - would you check?

pauzírovat

intransitive verb (poker) (v pokeru)

Are you going to bet or check?

zkrotit, zmírnit

transitive verb (restrain [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The boxer needs to check his aggression.

zastavit, zadržet

transitive verb (halt, stop [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The defenders checked the onslaught by the attackers.

kontrolovat, ovládat

transitive verb (control [sth])

Try to check the flow of water by turning the valve.

bránit

transitive verb (impede [sth])

The rough terrain checked the progress of the hikers.

dát šach

transitive verb (chess piece: put in check) (ve hře šachy)

My opponent moved his knight and I realised he had checked my king.

forčekovat

transitive verb (US, Can (hockey: block player) (v hokeji)

Never check another hockey player from behind because it could cause a serious spinal injury.

odbavit

transitive verb (baggage: hand in) (zavazadlo na letišti)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We just had enough time to check our bags and run to the gate when we arrived at the airport.

dát šach

transitive verb (chess opponent: put in check)

In two moves, Kasparov will check the challenger.

transitive verb (hockey: use a defensive move against [sb])

zaškrtnout, zatrhnout, odškrtnout

phrasal verb, transitive, separable (mark checklist item) (položku v seznamu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

ubíhat

phrasal verb, intransitive (time: pass) (přen.: o čase)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The minutes were ticking away, and Peter still had no idea what to do.

odškrtnout

phrasal verb, transitive, separable (UK (check off: mark checklist item)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

sjet

phrasal verb, transitive, separable (UK, informal (reprimand) (hovorový výraz: pokárat)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The boss ticked Linda off for being late.

naštvat, rozčílit

phrasal verb, transitive, separable (US, informal (irritate)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The new airline regulations really ticked me off.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu tick v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.