Co znamená turned v Angličtina?

Jaký je význam slova turned v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat turned v Angličtina.

Slovo turned v Angličtina znamená vyvrtnutý, otočit se, obrátit se, točit se, otáčet se, zatočit, zahnout, obrátit se směrem, otočit se směrem, otočit, stát se, zahnout, zatočit, zatočení, zahnutí, otočení, otočení, otočení, zvrat, řada, přelom, natočení, obrácení, otočení, stočení, změna, obtočení, nádech, procházka, obrat, nemoc, podraz, vyděšení, obrat, ozdoba, obrat, změnit se, zkazit se, změnit se, zahnout, stáčet se, převalovat se, zahýbat, stát se, proměnit se v, věnovat se, zatočit do, otočit, opracovat, dokončit, rozčílit, přesvědčit, ze-, z-, o-, prodat, vydělat, kroutit, překročit, soustružit, formulovat, převést, metat, oslavit, vymknout, měnit v, dělat z, přeložit do, zapnutý, zapnutý, zapnutý, upravený, vyhrnutý. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova turned

vyvrtnutý

adjective (injury: twisted)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Rob's turned ankle was causing him a lot of pain.

otočit se, obrátit se

intransitive verb (rotate)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The man's head turned and he spotted me.
Otočil se a spatřil mě.

točit se

intransitive verb (rotate on an axis) (okolo své osy)

It is amazing how the world keeps on turning.
Je neskutečné, že svět se pořád točí.

otáčet se

intransitive verb (revolve)

Vinyl records turn on a turntable.
Desky se otáčejí na talíři gramofonu.

zatočit, zahnout

intransitive verb (right or left)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
At the end of the block, turn left.
Na konci bloku zahněte (or: zatočte) doleva.

obrátit se směrem, otočit se směrem

(move to face: a direction)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Everyone, turn to your screens. Please turn to the right to see the monument.
Všichni se otočte směrem k monitorům. Prosím, otočte se směrem doprava, abyste viděli památník.

otočit

transitive verb (change position of, rotate) (něčím)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He turned the vase to make it face the room.
Otočil vázu a postavil ji čelem do pokoje.

stát se

(become) (změna stavu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The leaves turned to mush underfoot.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Sníh se proměnil v břečku.

zahnout, zatočit

noun (bend, curve in a road)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The road made a sharp turn to the left.

zatočení, zahnutí

noun (change of direction)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The car shook off its pursuers with a sudden turn to the right.
Auto setřáslo pronásledovatele díky prudkému zatočení (or: zahnutí) doprava.

otočení

noun (rotation) (kolem osy)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
A few turns of the handle of the vice will give you a good grip.

otočení

noun (revolution)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Every turn of the wheel provides power to the mill.

otočení

noun (page: flip) (stránky)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The novel was over in a turn of the page.

zvrat

noun (figurative (opportunity, change) (situace apod.)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
This is a fortunate turn, which I am not going to waste.

řada

noun (game: go) (ve hře)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
It is your turn, so roll the dice.
Teď si na řadě ty, tak házej.

přelom

noun (figurative (time, date: change) (časově)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
That car is from the turn of the century.
Toto auto pochází z přelomu století.

natočení

noun (single winding) (kolem něčeho)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Another turn and the coil should be all wrapped around the reel.

obrácení

noun (change of position) (změna pozice)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
For all her turns, she just couldn't get comfortable.

otočení

noun (turned position) (nějaké věci, např. na jinou stranu)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
A turn of that vase would allow us to see the pattern.

stočení

noun (trend, direction) (změna směru, tématu)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
A turn in the conversation to political issues caught Dan's interest.

změna

noun (figurative (modification)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The forecast is warning of a turn in the weather next week.

obtočení

noun (twist)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Another two turns of the cable around the pole should be enough.
Ať jsou kolem té tyče dvě obtočení kabelu.

nádech

noun (figurative (style) (přen.: určitý styl)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The stylist gave the dress a modern turn.

procházka

noun (short trip)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
A turn around the block will give us a break from work.

obrat

noun (shift) (ve vývoji věcí)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Another strange turn in our lives was when Grandma started seeing fairies at the bottom of the garden.

nemoc

noun (informal, figurative (period of illness) (období nemoci)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The turn left him weak and disoriented.

podraz

noun (informal (service or disservice) (dle přívlastku negativní)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
His former partner did him a bad turn.

vyděšení

noun (informal, dated (fright, shock)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
It was such a turn to see Bill when we all thought he was dead.

obrat

noun (finance: purchase and sale) (obchodu)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The trader lives on quick turns of volatile equities.

ozdoba

noun (music: embellishment) (hudební)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
You are inserting too many turns. Try to keep it simple.

obrat

noun (military drill: change of position) (při vojenském nástupu)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The squad executed a turn.

změnit se

verbal expression (change shape) (co se týče vzhledu, postavy)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
With exercise, she turned herself from a couch potato into a honed running machine.

zkazit se

intransitive verb (sour, ferment) (o potravině)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The milk has turned.

změnit se

intransitive verb (change, become [sth] new) (stát se něčím jiným)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The leaves have all turned.

zahnout

intransitive verb (set a course) (změnit směr)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We will be heading north after we turn.
Až zahneme, půjdeme na sever.

stáčet se

intransitive verb (change course) (měnit směr)

The boat is starting to turn.
Loď se začíná stáčet.

převalovat se

intransitive verb (change position)

She is constantly turning in bed.
Pořád se v posteli převaluje.

zahýbat

intransitive verb (bend, curve) (měnit směr)

The road turned.
Tady silnice zahýbá.

stát se

(become) (něčím, někým)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She turned into a fine young woman.
Stala se z ní krásná mladá žena.

proměnit se v

(change form)

The caterpillar will turn into a butterfly.
Housenka se promění v motýla.

věnovat se

(direct attention toward) (něčemu)

Let's turn to the agenda for next week's meeting.

zatočit do

(enter by turning)

At the end of the road, turn into the driveway.

otočit

transitive verb (flip) (stránku)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She turned the paper so that he couldn't see what was written on it.

opracovat

transitive verb (shape) (nějaký materiál)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
That sculptor turns wood beautifully.

dokončit

transitive verb (execute, finish)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
You should be able to turn this job in two hours.

rozčílit

transitive verb (upset) (někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
His words turned her, and she began to cry.

přesvědčit

transitive verb (influence) (někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Are you trying to turn me to your point of view?

ze-, z-

transitive verb (change colour) (změnit barvu, zezelenat, zčernat)

(předpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. rozzlobený, vymyslet, nejnovější). )
In autumn, the leaves turned brown.

o-

transitive verb (change temperature) (změna teploty, oteplit se, ochladit se)

(předpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. rozzlobený, vymyslet, nejnovější). )
The day turned hot.

prodat

transitive verb (sell) (učinit obchodní obrat)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We can turn thirty cases of that item this week.

vydělat

transitive verb (profit: earn)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Our business hopes to turn a profit.

kroutit

transitive verb (twist)

Turn the threads to make a rope.

překročit

transitive verb (pass: a time) (o věku)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
It's just turned twelve.

soustružit

transitive verb (shape on a lathe)

The carpenter turned four table legs.

formulovat

transitive verb (phrase well) (slova)

Shakespeare knew how to turn a phrase.

převést

transitive verb (slang (cause to change allegiance) (někoho na jinou stranu, zběh apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
A foreign government turned one of our agents.

metat

transitive verb (gymnastics: do, perform) (přemety apod.)

Marla turned somersaults across the lawn.

oslavit

transitive verb (reach an age) (přeneseně: dosáhnout určitého věku)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
My great-grandmother turned 99 last week.

vymknout

transitive verb (ankle: twist) (kotník)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I turned my ankle hurrying down some steps.

měnit v

(transform) (způsobovat změnu)

You turn my sadness to joy.

dělat z

(render) (něčeho něco)

The brewer turns the grain and hops into beer.

přeložit do

(translate)

Please turn the English into French.

zapnutý

adjective (device: on)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Of course the printer isn't working - it's not turned on, you idiot!

zapnutý

adjective (figurative, slang (sexually excited)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Gerald admitted to being turned on when he saw Marina in her nurse's uniform.

zapnutý

adjective (US, figurative, slang (excited)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The kids were really turned on by the promise of a trip to Disney World.

upravený

adjective (informal (presented: groomed or dressed) (jakým způsobem)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Ahmed works as a salesman, so he is always smartly turned out. You'll never get the job if you are badly turned out at the interview.

vyhrnutý

adjective (sleeve, etc.: rolled or folded) (rukáv apod.)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
This jacket has turned-up sleeves.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu turned v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.