Co znamená hair v Angličtina?

Jaký je význam slova hair v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat hair v Angličtina.

Slovo hair v Angličtina znamená vlasy, chlupy, srst, štětina, chloupek, vlásek, vlas, blonďaté vlasy, gumička, hnědé vlasy, o chlup, o fous, kudrnaté vlasy, tmavé vlasy, vousy, světlé vlasy, pomáda, sponka, fén, depilační přípravek, kadeřnictví, žehlička na vlasy, narovnávací přípravek, kadeřník, kadeřnice, děsivý, strašidelný, úžasný, šokující, otřesný, gumička, čelenka, sprej na vlasy, účes, husté vlasy, lak, lokna, dlouhé vlasy, nahánět hrůzu, olej, zrzavé vlasy, kštice, krátké vlasy, rovné vlasy. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova hair

vlasy

noun (not countable (human head)

(podstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).)
She's having her hair cut, as it has grown longer than she likes.
Jde si nechat ostříhat vlasy, protože je má již delší, než by chtěla.

chlupy

noun (not countable (on human body) (lidské tělo)

(podstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).)
He has a lot of hair on his chest.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Před operací mu odstranili ochlupení.

srst

noun (not countable (animal)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
This cushion is stuffed with horse hair.

štětina

noun (not countable (filament)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The hairs on this brush are quite stiff.

chloupek

noun (botany) (na rostlině)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The plant's stem is covered in fine hairs.

vlásek

noun (not countable (tiny measure of sthg) (malé množství)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The window cracked just a hair.

vlas

noun (individual hair) (jedno vlákno)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The two hairs were obviously from two different people.

blonďaté vlasy

noun (hair: fair)

gumička

noun (UK (accessory to tie hair) (na vlasy)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Melanie's hair was tied up in a ponytail with a colourful bobble.

hnědé vlasy

noun (brunette or chestnut hair)

She wore a brown shirt to match her brown hair.

o chlup, o fous

adverb (by a very slight margin, only just)

The truck missed the cyclist by a hair.

kudrnaté vlasy

noun (frizzy or wavy hair)

Does she have a perm or naturally curly hair?

tmavé vlasy

noun (brunette or brown hair)

She has naturally dark hair but she dyes it blond.

vousy

noun (moustache, beard, etc.)

(podstatné jméno v množném čísle: Označuje podstatná jména s tvarem pouze v množném čísle (např. kalhoty, záda).)
There is considerable social stigma associated with facial hair in women.

světlé vlasy

noun (blond or light-coloured hair)

People with fair hair are most susceptible to sunburn. Louise has fair hair and a pale complexion.

pomáda

noun (styling product) (zastaralý výraz)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)

sponka

noun (clasp for securing hairstyle) (do vlasů)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)

fén

noun (appliance for drying washed hair)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I don't use my hair dryer in the summer, but I'm glad to have it in the winter!

depilační přípravek

noun (depilatory cream) (krém apod.)

Hair removers can cause skin irritation.

kadeřnictví

noun (hairdresser's shop)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
I have an appointment at the hair salon before we go out to dinner.

žehlička na vlasy

noun (tongs: flatten curly hair)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
She has always hated her curly hair and thinks that hair straighteners are a great invention.

narovnávací přípravek

noun (chemical: flattens curly hair) (na vlasy)

kadeřník, kadeřnice

noun (hairdresser)

I finally found a hair stylist who is good at cutting long hair.

děsivý, strašidelný

adjective (figurative, informal (scary, frightening)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The novel is a hair-raising story about a small town and a monster.

úžasný

adjective (figurative, informal (adventure: exciting) (zážitek apod.)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The movie is about a hair-raising adventure to the edge of the known world.

šokující, otřesný

adjective (figurative, informal (shocking)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Mary told me all of the hair-raising details of yesterday's events.

gumička

noun (elastic band for hair) (na vlasy)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Her long tresses were held back by a simple black hairband.
Její dlouhé vlasy byly svázány černou gumičkou.

čelenka

noun (rigid band going over the hair)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The little girls all wore colorful hairbands to keep their hair out of their faces.
Děvčátka nosila barevné čelenky, aby jim vlasy nepadaly do obličeje.

sprej na vlasy

noun (lacquer for styling hair)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The stylist finished by spraying the client's hair with hairspray.

účes

noun (way hair is cut or arranged)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
She's got a new, much shorter hairstyle.

husté vlasy

noun (hair: amount, thickness)

That beautiful girl has a gorgeous head of hair.

lak

noun (UK (hairspray) (na vlasy)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Bonnie used lacquer to hold her hairdo in place.

lokna

noun (curl of hair) (hovorový výraz)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)

dlouhé vlasy

noun (hairstyle: grown long)

Long hair suits Debbie; she looks really pretty.

nahánět hrůzu

verbal expression (frighten [sb])

That guy was so creepy, he made my hair stand on end.

olej

noun (hair product) (vlasový)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Dana massaged oil into her hair to add moisture and shine.

zrzavé vlasy

noun (auburn or ginger hair)

kštice

noun (unruly mass of hair) (vlasů)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
His face was surrounded by a shock of black hair.

krátké vlasy

noun (hair: close-cropped)

rovné vlasy

noun (hair which has no curl)

Most Amerindians have dark straight hair.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu hair v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova hair

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.