dragon ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า dragon ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ dragon ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า dragon ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง มังกร, ดรากอน, ผู้หญิงดุร้าย, กลุ่มดาวมังกร, มังกร, กลุ่มดาวมังกร หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า dragon

มังกร

noun (mythical creature)

It's all well and good to call yourself a dragon, but can you fly?
มันก็ดีนะที่จะเรียกว่าตัวเองเป็นมังกร แต่ท่านบินได้ไหม?

ดรากอน

noun

and I played "Dungeons and Dragons."
และเล่นเกมส์ "ดันเจียน แอนด์ ดรากอน"

ผู้หญิงดุร้าย

noun

กลุ่มดาวมังกร

noun

มังกร

noun

The Dragon said he had to cry tears of true remorse to break the enchantment.
มังกรบอกว่าเขาต้องร้องไห้ ด้วยน้ําตาแห่งความสํานักผิด

กลุ่มดาวมังกร

noun

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

THE DRAGON LADY, CAREER-OBSESSED.
นายหญิงจอมจู้จี้จ... บ้างาน
Well, " Drake " means " dragon, " so it's a good bet.
" เดรก " แปลว่า " มังกร " มันก็อาจใช่นะ
There isn't a dragon alive that I can't wrangle!
ไม่มีมังกรตัวไหนที่ข้าคุมบังเหียนไม่ได้
The highly symbolic book of Revelation depicts the Devil as “a great fiery-colored dragon.”
พระ ธรรม วิวรณ์ ที่ มี ความหมาย เป็น นัย อย่าง ยิ่ง พรรณนา ถึง พญา มาร ใน ฐานะ เป็น “พญา นาค ใหญ่ สี เพลิง ตัว หนึ่ง.”
They know we're missing, and they have tracking dragons.
และกําลังตามรอยมังกร
Thank you, dragon warrior.
ขอบคุณ ท่านนักรบมังกร
“The ‘wild beast’ of untheocratic human government got its power, authority and throne from the Dragon.
“ ‘สัตว์ ร้าย’ แห่ง รัฐบาล ของ มนุษย์ ซึ่ง ไม่ เป็น ไป ตาม ระบอบ ของ พระเจ้า ได้ รับ ฤทธิ์ เดช อํานาจ และ บัลลังก์ ของ มัน จาก พญา นาค นั้น.
" The Dance of Dragons. "
การร่ายรําของมังกร?
If not, left to her own, I'm afraid she'll become a poisonous dragon.
ไม่อย่างนั้น ฉันกลัวว่าหล่อนจะกลายเป็น มังกรพิษ
It gets its power from the dragon.
มัน ได้ รับ ฤทธิ์ เดช จาก พญา นาค.
They'll wave dragon banners and shout my name?
พวกเขาจะชูธงมังกร และตะโกนชื่อข้างั้นหรือ
And he seized the dragon, the original serpent, who is the Devil and Satan, and bound him for a thousand years.
และ ท่าน ได้ จับ พญา นาค งู ตัว แรก เดิม นั้น ผู้ เป็น พญา มาร และ ซาตาน และ มัด มัน ไว้ เป็น เวลา หนึ่ง พัน ปี.
And I am certainly not the Mother of Dragons.
และแน่นอน ข้าไม่ใช่มารดาแห่งมังกร
At least you won the dragon
อย่างน้อยนายก็ชนะมังกร
Then one night, a dragon broke into our house, finding you in the cradle.
คืนวันหนึ่งมังกรบุกเข้าบ้านเรา พบเจ้านอนอยู่บนเปล
26 The propaganda comes from “the dragon” (Satan) and “the wild beast” (Satan’s earthly political setup), creatures that we have already met up with in Revelation.
26 คํา โฆษณา ชวน เชื่อ มา จาก “พญา นาค” (ซาตาน) และ “สัตว์ ร้าย” (ระบบ การ เมือง ของ ซาตาน บน แผ่นดิน โลก) สัตว์ ที่ เรา พบ เห็น มา แล้ว ใน พระ ธรรม วิวรณ์.
8 This dragon is Satan, “the original serpent.”
8 พญา นาค นี้ คือ ซาตาน “งู ตัว แรก เดิม.” (วิวรณ์ 12:9, ล.
(1 John 5:19) That “wicked one” is identified by the apostle John at Revelation 12:9: “So down the great dragon was hurled, the original serpent, the one called Devil and Satan, who is misleading the entire inhabited earth; he was hurled down to the earth, and his angels were hurled down with him.”
(1 โยฮัน 5:19) อัครสาวก โยฮัน กล่าว ถึง “มาร ร้าย” ผู้ นี้ ใน วิวรณ์ 12:9 ดัง นี้: “พญา นาค ใหญ่ นั้น, คือ งู เฒ่า ที่ เขา เรียก ว่า มาร และ ซาตาน ผู้ ลวง มนุษย์ โลก ทั้ง ปวง, ก็ ถูก กําจัด ออก เสีย มัน กับ ทั้ง บริวาร ของ มัน ก็ ถูก ผลัก ลง มา อยู่ ที่ แผ่นดิน โลก.”
You really think he is going to release that dragon?
เจ้าคิดจริงๆเหรอว่าเขาจะไปปลดปล่อยไข่มังกร
Then the dragon and I could be friends.
ถ้ามันออกมาจริงๆคงดีถ้าเราได้ เป็นเพื่อนกับมันนะ
You'll have to save your parents and your dragon boyfriend... all by yourself.
เจ้าต้องดูแลพ่อแม่ และเพื่อนมังกรของเจ้า ด้วยตัวเจ้าเอง
Yeah, dragons.
ใช่ มังกร
Where are my dragons? !
มังกรของข้าอยู่ไหน
It's all well and good to call yourself a dragon, but can you fly?
มันก็ดีนะที่จะเรียกว่าตัวเองเป็นมังกร แต่ท่านบินได้ไหม?
So, are we going to save your dragons and get out of here or not?
เราจะไปช่วยมังกรเจ้า และไปจากที่นี่ไหม

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ dragon ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ dragon

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว