dog ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า dog ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ dog ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า dog ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง หมา, สุนัข, สุวาน, จอ, สุนัข หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า dog

หมา

noun (animal)

I would sell this dog if it was taller.
ฉันคงจะขายหมาตัวนี้ถ้ามันตัวสูงกว่านี้

สุนัข

noun (animal)

If you ever do, you will not forget your encounter with this unique dog.
ถ้า คุณ ได้ เห็น คุณ จะ ไม่ มี วัน ลืม ที่ ได้ พบ กับ สุนัข ที่ ไม่ มี ใด เหมือน พันธุ์ นี้ เลย.

สุวาน

noun

จอ

verb noun proper (Dog (zodiac)

George, I ought to have shot that dog myself.
จอร์จ ฉันน่าจะยิงหมาตัวนั้นเอง

สุนัข

noun

Dog, I command you to go back out there and fight.
สุนัขที่ฉันสั่งให้คุณไป กลับออกมีและต่อสู้

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

By sitting close to a loudspeaker, Dorothy was able to hear the program, so why did she need a hearing dog?
โดโรที ต้อง นั่ง ใกล้ กับ ลําโพง ขยาย เสียง จึง จะ ได้ ยิน ระเบียบ วาระ แล้ว ทําไม เธอ ยัง ต้องการ สุนัข ฟัง เสียง อีก ล่ะ?
I say, put those dogs down.
ฉันพูดว่าว่างหมาลง
It appears that the baby is eating a hot dog.
ดู เหมือน ว่า เด็ก กําลัง กิน ไส้กรอก อยู่.
So they've got these furry 160-pound dogs -- all look like velociraptors, all named after Jane Austen characters.
พวกเขาก็เลยมีหมาที่หนัก 160 ปอนด์ รูปร่างเหมือนไดโนเสาร์พันธุ์เวโลซีแรปเตอร์ ที่ตั้งชื่อตามตัวละครจากนิยายของเจน ออสติน (Jane Austen)
you're kind of a dog.
คุณยังกับหมาแน่ะ
A mangy guy brought it in- - rotten teeth, dog breath.
คนที่เอามาขาย ฟันก็ไม่ค่อยจะมี ลมหายใจก็เหม็นมาก
A JOGGER is attacked by an aggressive dog and thereafter bleeds to death.
คน หนึ่ง ที่ วิ่ง ออก กําลัง กาย ถูก สุนัข ที่ ดุ ร้าย ตัว หนึ่ง ทํา ร้าย และ เสีย ชีวิต หลัง จาก นั้น เนื่อง จาก เสีย เลือด มาก.
Just five more dogs.
ขอแค่หมาอีก 5 ตัวครับ
For shots for a dog?
แค่ฉีดยาให้หมาเนี่ยนะ
The burning wood was to be placed on the grave, the liquor was to be sprinkled on the grave, and the young dog was to be buried alive near the grave.
ฟืน ที่ ติด ไฟ ต้อง นํา มา ไว้ บน หลุม ฝัง ศพ, เหล้า ต้อง ประพรม บน หลุม ฝัง ศพ, และ ลูก สุนัข ต้อง ฝัง ทั้ง เป็น ใกล้ หลุม ฝัง ศพ.
If you ever do, you will not forget your encounter with this unique dog.
ถ้า คุณ ได้ เห็น คุณ จะ ไม่ มี วัน ลืม ที่ ได้ พบ กับ สุนัข ที่ ไม่ มี ใด เหมือน พันธุ์ นี้ เลย.
I want the kids in bed by nine, the dog fed, the yard watered, the gate locked.
ให้ลูกเข้านอนสามทุ่ม ให้อาหารหมา รดน้ําสนามหญ้า ล็อคประตูรั้ว
As well as being trained to heed commands, these dogs are exposed to specific sights and smells.
เช่น เดียว กับ การ ฝึก ให้ เชื่อ ฟัง คํา สั่ง สุนัข เหล่า นี้ จะ ถูก สอน ให้ รู้ จัก ภาพ และ กลิ่น เฉพาะ อย่าง.
It has been estimated that 17 million dogs and 30 million cats are born in the United States annually.
มี การ กะ ประมาณ ว่า ใน สหรัฐ แต่ ละ ปี มี สุนัข เกิด 17 ล้าน ตัว และ แมว 30 ล้าน ตัว.
That's how you send a dog to the afterlife!
นี่คงเป็นวิธีส่งหมาไปตายสินะ!
(Proverbs 14:10) Have you watched a bird, dog, or cat look into a mirror and then peck, growl, or attack?
(สุภาษิต 14:10) คุณ เคย ดู นก, สุนัข, หรือ แมว มอง ตัว เอง ใน กระจก แล้ว จิก, ขู่ คําราม, หรือ กระโจน เข้า ใส่ ไหม?
To prevent such tragedies, some authorities permit people to keep certain dogs only after obtaining a certificate.
เพื่อ ป้องกัน โศกนาฏกรรม เช่น นี้ เจ้าหน้าที่ ใน บาง แห่ง จะ ยอม ให้ ผู้ คน เลี้ยง สุนัข บาง พันธุ์ ได้ ต่อ เมื่อ มี การ ขอ ใบ อนุญาต แล้ว เท่า นั้น.
Brother Sam forgives you for gunning him down like a dog.
หลวงพี่แซมให้อภัยนาย... ที่ยิงเขาจนล้มลงยังกะหมา
What concerns would a dog like Cao have?
อะไรทําให้โจโฉกลัวหัวหด?
Mrs Baylock, when and if we need a dog, I'll pick one out myself.
คุณนายเบล๊อก, ถ้าเราอยากไม่หมามาเลี้ยงเราจะไปหามันมาเอง
A truck hit the dog.
รถบรรทุกชนสุนัข
They were defenseless against the dogs.”
พวก มัน ไม่ มี ทาง สู้ สุนัข ป่า ได้ เลย.”
I ain't a dog kidnapper, Marty.
ฉันเปล่าใช่นักลักพาหมานะ
Die, Republic dog!
ตายซะเจ้าสุนับรับใช้สหพันธ์!
Get that dog off my couch!
เอาหมานั่นออกจากเก้าอี้ฉัน

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ dog ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ dog

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว