magic ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า magic ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ magic ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า magic ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง เวทมนตร์, มายากล, คาถา, มายากล หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า magic

เวทมนตร์

noun

You taught me the same magic that killed your wife?
คุณสอนเวทมนตร์เดียวกันกับเวทมนตร์ที่ฆ่าภรรยาคุณให้ฉันงั้นเหรอ?

มายากล

noun (use of supernatural rituals, forces etc.)

And when you give yourself over to that deception, it becomes magic.
และเมื่อคุณปล่อยให้ตัวคุณหลงไปกับการหลอกลวงนั้น มันจะกลายเป็น มายากล

คาถา

noun

You may be a witch, but I will pull the trigger faster than you can do any magic.
คุรอาจจะเป็นแม่มด แต่ผมจะลั่นไก ก่อนที่คุณจะทันได้เสกคาถา.

มายากล

noun (Magic (illusion)

Magic tricks, I think they're instructions, sort of like recipes:
มายากลก็ด้วย ถือเป็นขั้นตอน คล้ายกับสูตรทําอาหาร

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

I brought magic to this world to find Bae.
ฉันนําเวทย์มนต์มา ที่โลกนี้ ก็เพื่อตามหาเบย์
Without his help, I'll lose control of my magic.
ถ้าไม่ได้เขาช่วย ฉันก็คุมเวทมนตร์ไม่ได้
Chicks dig magic.
หญิงชอบดูกล
Stopping magic is a lot harder than starting.
หยุดใช้เวทย์มนต์มันยากกว่าเริ่มใหม่มาก
Ezra gets her pregnant, wants to do the right thing, and then my mom shows up with her magic purse strings.
เอซร่าทําเขาท้อง อยากทําให้มันถูก และเเม่ก็โผล่มาพร้อม กับเวทมนตร์วิเศษของเธอ
Just believe in the magic of Christmas.
แค่เชื่อใน เวทมนตร์ของคริสตร์มาส
Well, then I'd say that's real magic.
ถ้างั้นฉันจะบอกว่า นั่นคือเวทมนต์ที่แท้จริง
It seems like magic or cheating, but actually, it's just quantum physics in action.
มันเหมือนมีเวทย์มนต์หรือมีการโกง แต่จริง ๆ แล้ว เป็นเพียงการทํางาน ของควอนตัมฟิสิกส์
Get rid of all items connected with demonism that make magic, demons, or the supernatural seem harmless or exciting.
ทําลาย สิ่ง ของ ทั้ง หมด ที่ เกี่ยว ข้อง กับ พวก ปีศาจ เวทมนตร์ คาถา หรือ เรื่อง ลึกลับ เหนือ ธรรมชาติ รวม ทั้ง ของ บาง อย่าง ที่ อาจ ดู เหมือน เป็น แค่ เรื่อง สนุก ๆ ไม่ มี พิษ มี ภัย
I don't believe in magic.
ฉันไม่เชื่อในเวทย์มนตร์
You stole my family's magic from my Jesusito.
คุณขโมยเวทย์มนต์จากจีซุสของฉันไป
But we both saw him refuse to condemn magic.
แต่เราทั้งสองก็เห็นแล้วว่าเขาไม่ยอมประณามการใช้เวทมนตร์
What if Addie wasn't taken by the Magic Man at all?
จะเป็นอะไรไหม หากแอดดี้ไม่ได้ถูก ชายลึกลับลักพาตัวไปเลย?
This image is a magical image in a way.
ภาพนี้เหมือนกับเล่นกลอยู่บ้าง
Isaac believed that all magic was rooted in evil.
ไอแซคเชื่อว่าเวทมนตร์ทั้งหมด คือรากเหง้าของความชั่วร้าย
What's the magic word?
คําศักดิ์สิทธิ์ว่ายังไง
So contrary to what we heard a few months back about how 75 percent of that oil sort of magically disappeared and we didn't have to worry about it, this disaster is still unfolding.
และในทางตรงกันข้ามจากที่เราได้ยินเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ว่า 75 เปอร์เซนต์ของน้ํามันนั้น ได้อันตรทานหายไปอย่างอัศจรรย์ และเราไม่ต้องกังวลกับมันอีก หายนะที่แท้จริงกําลังจะปรากฏขึ้นต่างหาก
The Hebrew word rendered “magic-practicing priests” refers to a group of sorcerers who claimed to possess supernatural powers beyond those of the demons.
คํา ภาษา ฮีบรู ที่ ได้ รับ การ แปล ว่า “นัก บวช ที่ ทํา เวทมนตร์” พาด พิง ถึง กลุ่ม พ่อมด ซึ่ง อ้าง ว่า มี อํานาจ เหนือ ธรรมชาติ ซึ่ง เหนือ กว่า อํานาจ ของ ผี ปิศาจ.
For example, in a village in Suriname, opposers of Jehovah’s Witnesses contacted a spiritist who was well-known for being able to cause the sudden death of people simply by pointing his magic stick at them.
เช่น ที่ หมู่ บ้าน แห่ง หนึ่ง ใน ประเทศ ซูรินาเม พวก ที่ ต่อ ต้าน พยาน พระ ยะโฮวา ได้ ติด ต่อ หมอ ผี คน หนึ่ง เป็น ที่ รู้ จัก กัน ดี ว่า สามารถ ทํา ให้ คน ตาย ได้ ทันที โดย เพียง แต่ ชี้ ไม้ ศักดิ์สิทธิ์ ของ เขา ไป ที่ คน นั้น.
Witches are credited with the power to inflict severe pain and even death by means of magic.
ถือ กัน ว่า พวก แม่มด มี อํานาจ ที่ จะ ก่อ ให้ เกิด ความ เจ็บ ปวด และ กระทั่ง ความ ตาย ด้วย ซ้ํา โดย ทาง คาถา อาคม.
There's no magic; it's practice, practice, practice.
ไม่มีเวทย์มนต์ตัวไหนช่วยให้เก่งได้ นอกจากการ ฝึกฝน ฝึกฝน แล้วก็ฝึกฝน
I'm glad to be working with incredibly brilliant and kind scientists, no kinder than many of the people in the world, but they have a magic look at the world.
ผมยินดีที่ได้ร่วมงาน กับนักวิทยาศาสตร์ที่่ปราดเปรื่องและใจดีอย่างเหลือเชื่อ อาจไม่ได้ดีกว่า หลายคนบนโลก แต่พวกเขามีมุมมองต่อโลกที่มหัศจรรย์
Don't start with that magic blanket bullshit, okay?
ไม่ต้องเริ่มไอ้เรื่องผ้าห่มวิเศษนั่นอีก
You'll go back into the O.R., and you can do your magic.
คุณจะกลับเข้าไปในห้องผ่าตัด และร่ายมนต์ของคุณ
Sorry, leckie, no magic pill
ไม่มีอะ เลคกี้ ไม่มียาวิเศษที่ไหนหรอก

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ magic ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ magic

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว