sad ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า sad ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ sad ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า sad ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง เศร้า, เศร้าโศก, เสียใจ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า sad

เศร้า

adjective (feeling sorrow)

A sad testament to our inability to trust each other.
พิสูจน์ได้ชัดอย่างน่าเศร้า ว่าต่างก็ไม่อาจวางใจซึ่งกันและกันได้

เศร้าโศก

adjective (feeling sorrow)

You look so much like your father and just looking at you reminds me of the sad past.
คุณช่างดูคล้ายกับท่านพ่อเป็นอย่างมาก และดูเหมือนจะเป็นเครื่องเตือนความเศร้าโศกครั้งก่อนของฉัน

เสียใจ

verb

It's sad that a daughter has to leave.
แม่รู้ว่าลูกรู้สึกเสียใจแล้วเกี่ยวกับการออกจากบ้าน

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

These parents are not plagued by feelings of guilt or an unresolved sense of sadness and loss.
พ่อ แม่ เหล่า นี้ ไม่ ต้อง ตรม ทุกข์ เพราะ ความ รู้สึก ผิด หรือ ความ เศร้า ใจ และ การ สูญ เสีย ที่ ไม่ อาจ แก้ไข ได้.
Smeagol's life is a sad story.
เรื่องราวชีวิตของสมีกอลเป็นเรื่องที่น่าเศร้า
(Matthew 24:3-8, 34) However, it is a sad fact that most people today are on the broad road that leads to destruction.
(มัดธาย 24:3-8, 34) แต่ น่า เศร้า จริง ๆ คน ส่วน ใหญ่ ใน ทุก วัน นี้ อยู่ บน ทาง กว้าง ไป สู่ ความ พินาศ.
I was just hearing a very sad story about a mutual friend who I hadn't seen for a very long time.
แม่เพิ่งได้ฟังเรื่องเศร้ามาก เกี่ยวกับเพื่อนสนิท คนที่แม่ไม่ได้พบมานานมาก
But right now, there are sad, fragile, old people here.
แต่ตอนนี้มีคนแก่ที่เศร้า เเละอ่อนไหวง่ายอยู่นะ
Have I cheered up the sad and made someone feel glad?
ฉันได้ปลอบคนหมองหม่นช่วยคนให้เบิกบานไหม?
I'm like this because I'm ashamed and sad.
ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าฉันเสียใจ
However, sad to say, some grown-ups like to have sex with children.
แต่ น่า เศร้า ที่ ผู้ ใหญ่ บาง คน ชอบ มี เพศ สัมพันธ์ กับ เด็ก ๆ.
Not sad.
ไม่เศร้า
The tale of the island that appeared —and disappeared— has thus become another sad page in the story of human rulership.
เรื่อง ราว ของ เกาะ ที่ ปรากฏ ขึ้น มา แล้ว ก็ หาย ไป นี้ เป็น เหตุ การณ์ อัน น่า สลด ใจ อีก เหตุ การณ์ หนึ่ง ใน ประวัติศาสตร์ แห่ง การ ปกครอง ของ มนุษย์.
From the mother’s own experience, she was able to teach them the sad consequences that result from the custom of selling young girls in marriage.
จาก ประสบการณ์ ที่ แม่ ของ เปโตรนา เจอ ด้วย ตัว เอง เธอ จึง สามารถ สอน ลูก ๆ ถึง ผล อัน น่า เศร้า ของ ธรรมเนียม การ ขาย ลูก สาว ให้ แต่งงาน ตั้ง แต่ อายุ น้อย ๆ.
One, a common criminal, begrudgingly serves his sentence with sad-faced compliance.
คน หนึ่ง เป็น อาชญากร ธรรมดา ซึ่ง ยอม ต้อง โทษ ติด คุก อย่าง เสีย ไม่ ได้ ด้วย ใบ หน้า เศร้า หมอง.
So sad and yet so true.
น่าเศร้านะ แต่ก็เรื่องจริง
But I don't feel sad about having to eat lunch, and I don't feel sad about my answering machine, and I don't feel sad about taking a shower.
แต่ผมไม่รู้สึกเศร้าเวลาที่ต้องกินข้าวกลางวัน ไม่รู้สึกเศร้าเกี่ยวกับเครื่องตอบรับอัตโนมัติ ไม่รู้สึกเศร้าที่ต้องอาบน้ํา
It's sad because the people who I described, they were very disinterested in the learning process, want to be effective teachers, but they have no models.
มันน่าเศร้า เพราะกลุ่มคนที่ผมได้กล่าวถึง พวกเขาไม่ได้สนใจอะไรมากนัก กับกระบวนการเรียนรู้ พวกเขาต้องการเป็นครูที่ทรงประสิทธิภาพ แต่กลับไม่มีแบบอย่าง
91 13 How Can I Stop Being So Sad?
91 13 ทํา อย่าง ไร ฉัน ถึง จะ หาย เศร้า?
But after that, I know I need to be around people to get my mind off whatever was making me sad.” —Christine.
แต่ หลัง จาก นั้น ดิฉัน รู้ ว่า ต้อง พบ กับ คน อื่น ๆ เพื่อ ให้ ลืม เรื่อง ที่ น่า เศร้า.”—คริสติน
You won't let me have a cool party in a club, and now everyone's going to laugh at me for being so lame, and no decent boys will ever want to know me because I'm the naff girl who had the sad party that no one went to.
และตอนนี้ทุกคนก็หัวเราะเยาะหนู และก็จะไม่มีผู้ชายคนไหน มาจีบหนูเลย เพราะหนูเป็นยัยทึ่มที่จัดปาร์ตี้ แต่ไม่มีใครมาซักคน
When I'm sad
เมื่อตอนที่ฉันเศร้า
How sad that people hate Jehovah’s servants for not embracing a world that is riddled with corruption, injustice, and violence and that is ruled by Satan!
น่า เศร้า จริง ๆ ที่ ผู้ คน เกลียด ชัง ผู้ รับใช้ ของ พระ ยะโฮวา เนื่อง จาก พวก เขา ไม่ รัก โลก ที่ ปกครอง โดย ซาตาน อัน เต็ม ไป ด้วย การ ทุจริต, ความ ไม่ ยุติธรรม, และ ความ รุนแรง!
It is a sad fact that some pornography is much worse than scenes of nakedness or of a man and woman engaging in fornication.
ข้อ เท็จ จริง ที่ น่า เศร้า ก็ คือ ว่า สื่อ ลามก บาง อย่าง นั้น เลว ยิ่ง กว่า ฉาก โป๊ เปลือย หรือ ชาย หญิง ที่ ทํา ผิด ประเวณี มาก.
How can I help my children not to feel sad because of not celebrating a holiday or their birthday?
ฉัน จะ ทํา อย่าง ไร เพื่อ ไม่ ให้ ลูก เสียใจ ที่ ไม่ จัด งาน วัน เกิด ให้ เขา?
3:1) More and more, honesthearted people throughout the world are being confronted by some whose words and actions cause grief, heartache, and sadness.
3:1) ผู้ คน ที่ มี หัวใจ สุจริต ทั่ว โลก ต้อง รับมือ มาก ขึ้น เรื่อย ๆ กับ การ กระทํา และ คํา พูด ของ คน ที่ ทํา ให้ พวก เขา โศก เศร้า เสียใจ และ เจ็บ ปวด ใจ.
Look at his sad eyes!
ดูตาเศร้า ๆ ของเค้าซิ
Real depression isn't being sad when something in your life goes wrong.
โรคซึมเศร้าที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่ความเสียใจ เวลาที่ บางสิ่งในชีวิตคุณผิดพลาด

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ sad ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ sad

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว