took ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า took ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ took ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า took ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง เอา, หยิบ, ซื้อ, รับ, พก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า took

เอา

หยิบ

ซื้อ

รับ

พก

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Took me to a few Phillies games.
พาฉันไปเล่นอีเกิลส์เกมในบางครั้ง
They took their system offline.
ไม่ ระบบพวกเค้าออฟไลน์
I heard you even took weird pictures with Park Chae Rin.
ฉันได้ยินมาว่าคุณถ่ายภาพแปลกๆ กับ ปาร์คแชริม
I took care of him.
พี่จะจัดการเขาเอง
(Psalm 83:18) Thus, during the spring of 1931, when I was only 14, I took my stand for Jehovah and his Kingdom.
(บทเพลง สรรเสริญ 83:18) ด้วย เหตุ นี้ ใน ช่วง ฤดู ใบ ไม้ ผลิ ปี 1931 อายุ ผม ตอน นั้น แค่ 14 ปี ผม ได้ ยึด เอา จุด ยืน อยู่ ฝ่าย พระ ยะโฮวา และ ราชอาณาจักร ของ พระองค์.
So I also took classes in marketing and finance, which is more practical. I’d even consider going to the free talks offered by the Stock Exchange of Thailand. All of these are directly related to and will help me get the job I want after I graduate- either in a marketing company or in a bank,” she says.
“สิ่งที่ฉันเรียนในหลักสูตรนั้นเต็มไปด้วยทฤษฏี ฉันจึงตัดสินใจเรียนเพิ่มวิชาการตลาดและการเงินซึ่งใช้ได้จริงในการทํางานมากกว่า ฉันคิดด้วยว่าจะไปฟังการอบรมฟรีที่ตลาดหลักทรัยพ์แห่งประเทศไทย สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ฉันได้งานที่หวังไว้หลังจากเรียนจบ ซึ่งอาจจะเป็นตําแหน่งในบริษัทการตลาด หรือธนาคาร” อรณิชากล่าว
We just took the cross product of B and C.
ผมไม่อยากให้คุณงง เราเพิ่งหาครอสโปรดัคของ B กับ C ไป
Tom and his wife, who took care of Tom’s elderly mother, were disturbed by her excursions into their bedroom in the middle of the night.
ทอม และ ภรรยา เขา ซึ่ง คอย ดู แล มารดา ผู้ สูง อายุ ของ ทอม รู้สึก ไม่ สบาย ใจ ที่ มารดา เดิน เข้า มา ใน ห้อง นอน ตอน กลางคืน.
It looks like she really took you for her husband.
ดูเหมือนเธอจะเชื่อว่า แกเป็นสามีเธอจริงๆนะเนี่ย
It is no surprise, then, that during a trip to Europe in 1891, Charles Taze Russell, who took the lead among the early Bible Students (as Jehovah’s Witnesses were then known), made contact with a local Waldensian pastor, Daniele Rivoir.
ดัง นั้น จึง ไม่ น่า แปลก ใจ ที่ ชาลส์ เทซ รัสเซลล์ ซึ่ง นํา หน้า ใน กลุ่ม นัก ศึกษา พระ คัมภีร์ รุ่น แรก (ชื่อ ที่ พยาน พระ ยะโฮวา เป็น ที่ รู้ จัก ใน สมัย นั้น) ได้ ติด ต่อ กับ นัก เทศน์ ชาว วัลเดนส์ ใน ท้องถิ่น ที่ ชื่อ ดานิเอเล ริโวอิเร ระหว่าง การ เดิน ทาง ไป ยุโรป ใน ปี 1891.
We took care of you.
เราดูแลคุณ
It took me back 150 years, and in my imagination I could hear the plaintive cries of the prison’s victims.
มัน นํา ผม ย้อน สู่ อดีต เมื่อ 150 ปี ที่ แล้ว และ ใน จินตนาการ ของ ผม ผม ได้ ยิน เสียง ร้อง ครวญ คราง ของ ผู้ ตก เป็น เหยื่อ แห่ง สถาน กัก กัน นี้.
I hear you took a hand from the Kingslayer.
ได้ยินว่าเจ้าตัดมือผู้สังหารกษัตริย์
Everyone who took the test came back negative.
ทุกคนที่รับการตรวจ ผลออกมาเป็นลบ
You took their money.
คุณรับเงินมัน
Wayne, we think it might be best if you... took some time to sort out your personal issues.
ใช้เวลาไปจัดการเรื่องส่วนตัวของคุณ
And you still took the mission?
แล้วนายยังอยาก ทําภารกิจนี้ต่อมั้ย?
Kate took it when she hugged you.
เคทหยิบมันไปตอนที่เธอกอดคุณ
You took my brother away from me.
นายพรากพี่ชายฉันไป
His book, entitled Acts and Monuments of the Church, took more than 25 years to complete.
หนังสือ ของ เขา ที่ ชื่อ กิจการ และ อนุสรณ์ ของ คริสตจักร (Acts and Monuments of the Church) ใช้ เวลา กว่า 25 ปี จึง จะ เขียน เสร็จ.
Soon, he took a personal interest in me, and his encouragement was a major factor in my later becoming a pioneer, as full-time ministers are called.
ไม่ นาน นัก เขา ได้ เอา ใจ ใส่ ผม เป็น ส่วน ตัว และ การ ให้ กําลังใจ จาก เขา เป็น ส่วน สําคัญ ที่ ช่วย ให้ ผม เป็น ไพโอเนียร์ ใน เวลา ต่อ มา ซึ่ง เป็น ชื่อ เรียก ผู้ เผยแพร่ เต็ม เวลา.
Should have took advantage of it.
น่าจะรักษาไว้นะ
First, Chuck took a year to say it, and then Louis said it too soon.
ครั้งแรก ชัคใช้เวลาเป็นปีกว่าจะพูดมันออกไป แล้วก็หลุยส์พูดออกมาเร็วเกินไป
I took library material that had fruit in their title and I used them to make an orchard walk with these fruits of knowledge.
ฉันนําสิ่งที่อยู่ในห้องสมุด ซึ่งมีชื่อผลไม้อยู่ในชื่อเรื่อง นํามาใช้สร้างทางเดินในสวน ด้วยผลไม้แห่งความรู้เหล่านี้
I took them by surprise.
จัดการตอนพวกมันไม่ทันรู้ตัวน่ะ

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ took ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ took

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว