me ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า me ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ me ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า me ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ฉัน, ผม, ดิฉัน, มลรัฐเมน, รัฐเมน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า me

ฉัน

noun (direct object of a verb)

If you're interested, let me know and I'll give you his number.
ถ้าคุณสนใจก็บอกฉันนะ แล้วฉันจะให้เบอร์ของเขาแก่คุณ

ผม

pronoun (direct object of a verb)

How long have you known me?
คุณรู้จักผมนานเท่าไรครับ

ดิฉัน

pronoun (direct object of a verb)

My ancestors’ legacies live on through me, continually influencing my life for the better.
มรดกของบรรพชนสืบทอดกันมาจนถึงดิฉันโดยมีอิทธิพลต่อชีวิตดิฉันให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มลรัฐเมน

noun

รัฐเมน

noun

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

You will also smile as you remember this verse: “And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me” (Matthew 25:40).
ท่านจะยิ้มเช่นกันเมื่อท่านจดจําข้อนี้ “แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่า เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ซึ่งพวกท่านได้ทํากับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนทํากับเราด้วย” (มัทธิว 25:40)
40 You will equip me with strength for the battle;+
40 พระองค์ จะ ทํา ให้ ผม มี กําลัง เพื่อ ไป รบ+
I knew of God’s high regard for the human body, but even this did not deter me.” —Jennifer, 20.
ฉัน รู้ ว่า พระเจ้า ทรง ประเมิน ค่า ร่าง กาย ของ มนุษย์ ไว้ สูง แต่ เรื่อง นี้ ก็ ไม่ อาจ ฉุด รั้ง ฉัน จาก การ ทํา ร้าย ตัว เอง.”—เจนนิเฟอร์, อายุ 20 ปี.
Before she died, she told me something...
ก่อนที่เธอตาย เธอบอกผมบางอย่าง
However, my careful study of the Bible helped me to develop a close friendship with Jesus’ Father, Jehovah God.
อย่าง ไร ก็ ตาม การ ศึกษา คัมภีร์ ไบเบิล อย่าง ละเอียด ช่วย ผม พัฒนา สาย สัมพันธ์ ที่ ใกล้ ชิด กับ พระ ยะโฮวา พระเจ้า ผู้ เป็น พระ บิดา ของ พระ เยซู.
Took me to a few Phillies games.
พาฉันไปเล่นอีเกิลส์เกมในบางครั้ง
Why don't you tell me about James Gordon.
ทําไมคุณไม่บอกผมเรื่อง จิม กอร์ดอน
Please give me what you told me about a while ago.
ขอไอ้เจ้าสิ่งที่ฉันได้ขอเอาไว้ก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ
Excuse me
ขอโทษที
Kato, help me out here.
เคโต้ ช่วยนึกคําหน่อย
That you should set a guard over me?
ที่ พระองค์ ต้อง มา เฝ้า ผม ไว้ หรือ?
Your father didn't love me when we married.
พ่อเจ้าก็มิได้รักข้าเมื่อเราแต่งงานกัน
He'll come to me.
ฉันไม่ต้องตามเขา / เขาจะมาหาฉันเอง
That treatment you gave me, it worked wonders.
การรักษาที่คุณทําให้ มันได้ผลดีมากเลย
The breeze is going to give me pneumonia.
อาการเย็นจะทําให้ฉันเป็นปอดบวม.
Now, they're cool. Trust me.
พวกเขาเจ๋ง เชื่อผมสิ
You can't even catch me with those short legs.
ฉันไม่ได้โง่นะ
Give me just a minute here.
ให้ฉันแค่นาทีที่นี่
We finished LaGuerta's cacerola de camarones and Masuka's chocolate lava cake, and Astor told me she hated living here.
แล้วก็ชอคโกแลตเค้กของมาซุกะ แล้วเอสเตอร์้ก็บอกฉันว่า เธอเกลียดที่ต้องอยู่ที่นี่
Don't judge me.
อย่าตัดสินฉัน
You give me that new wonder drug of yours, I'll be even better.
อืม ถ้ามันขึ้นอยู่กับการที่หมอชอบคนไข้แค่ไหนนะ
One night wih me.
นอนกับฉันแค่คืนเดียว
Then you keep your goddamn eyeballs off me.
งั้นก็เลิกจ้องฉันได้แล้ว
♪ I said, " Excuse me, you're a hell of a guy ♪
ฉันพูดว่า ประทานโทษ นายนรกส่งมาเกิด
Listen to me, Felix.
ฟังผมนะ ฟีลิกซ์

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ me ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ me

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว