Co znamená bumps v Angličtina?

Jaký je význam slova bumps v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat bumps v Angličtina.

Slovo bumps v Angličtina znamená hrbol, boule, rána, třes, otřes, bouchnutí, žuchnutí, drcnout, bagr, vyhazování do vzduchu, vrhnout, hodit, v internetové diskusi svou reakcí posunout původní komentář na začátek, vybrat bagrem, narazit do, narazit na, odprásknout, odbouchnout, vyhnat nahoru, vyšroubovat nahoru, posunout, zpomalovací práh, . Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova bumps

hrbol

noun (hump, lump in a surface)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The table is smooth except for the bump near the corner.
Stůl je kromě hrbolu blízko rohu rovný.

boule

noun (lump, sore on the skin)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Greg has a bump on his shoulder.
Greg měl bouli na rameni.

rána

noun (blow, knock)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Jim received a bump to the head in the accident.
Jim dostal při nehodě ránu do hlavy.

třes, otřes

noun (jolt)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
A sudden bump startled the train passengers.
Náhlý otřes vyděsil pasažéry.

bouchnutí, žuchnutí

noun (dull sound: thud)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
We heard a bump in the night. She had fallen out of bed!
V noci jsme slyšeli bouchnutí. Spadla totiž z postele.

drcnout

transitive verb (knock lightly) (slabě uhodit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Polly accidentally bumped her sister's shoulder.
Polly omylem drcla sestře do ramene.

bagr

noun (volleyball) (hovorový výraz: ve volejbale)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
To carry out a bump in volleyball, you need to bend your knees.

vyhazování do vzduchu

plural noun (UK, informal (birthday tradition) (člověka během oslavy)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
On Ruby's birthday, her siblings took her by the arms and legs and gave her the bumps.

vrhnout, hodit

transitive verb (throw bowling ball) (bowlingovou koulí)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

v internetové diskusi svou reakcí posunout původní komentář na začátek

transitive verb (internet thread, post: send to top)

Susie was banned from the group for bumping her posts more than once a day.

vybrat bagrem

transitive verb (volleyball) (hovorový výraz)

The volleyball player bumped the ball back over the net.

narazit do

phrasal verb, transitive, inseparable (collide with)

I have a huge bruise where I bumped into the corner of the table. // I bumped into the car in front of me on the way to work.

narazit na

phrasal verb, transitive, inseparable (informal, figurative (meet by chance) (přeneseně)

Guess who I bumped into at the supermarket?
Hádej, na koho jsem dnes narazila v obchodě?

odprásknout, odbouchnout

phrasal verb, transitive, separable (slang (murder) (hovorový výraz)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The mob ordered a contract to bump off the snitch.

vyhnat nahoru, vyšroubovat nahoru

phrasal verb, transitive, separable (informal (increase) (cenu)

The hotels always bump up their prices during the holiday weekend.

posunout

phrasal verb, transitive, separable (US, informal (move to a higher position) (na vyšší pozici)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
This win bumped the team up into third place in the league.

zpomalovací práh

noun (hump in road: deters speeding)

noun (figurative (hindrance)

I think that argument you had with your wife is just a speed bump.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu bumps v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.