Co znamená connect v Angličtina?

Jaký je význam slova connect v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat connect v Angličtina.

Slovo connect v Angličtina znamená zapojit, spojit, propojit, připojit se, sednout si, navázat spojení s, přijít do kontaktu. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova connect

zapojit

transitive verb (attach)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Connect these wires.
Zapoj ty kabely.

spojit, propojit

transitive verb (figurative (bring together)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The Internet connects people all over the world.
Internet propojuje lidi z celého světa.

připojit se

intransitive verb (access the Internet) (na internet)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The WiFi must be down; my computer is switched on but I can't connect.
Něco musí být s wifi, počítač mám zapnutý, ale nemohu se připojit.

sednout si

intransitive verb (form an attachment) (hovorový výraz: rozumět si)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
From the moment we met, we connected.
Padli jsme si do oka od okamžiku, kdy jsme se poznali.

navázat spojení s

(associate)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
I really hate the job, but it will allow me to connect with some very influential people.

přijít do kontaktu

(come into contact with)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
There was a loud thwack as the bat connected with the ball.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu connect v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova connect

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.