Co znamená dragon v Angličtina?

Jaký je význam slova dragon v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat dragon v Angličtina.

Slovo dragon v Angličtina znamená drak, saň, táhnout, drhnout, táhnout se, vléci se, otrava, potáhnutí, kočár, , odpor, vláčet se, lovit, potáhnout, táhnout se, pitahaya, pitaya. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova dragon

drak

noun (mythical fire-breathing creature)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The knight killed the dragon and rescued the princess.

saň

noun (figurative (difficult or formidable person) (přeneseně: o zuřivé ženě)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
My new boss is a real dragon; she doesn't let anyone get away with anything!

táhnout

transitive verb (pull [sth], [sb] along the ground) (po zemi)

Cynthia dragged the large chair into the room.
Dítě táhlo panenku do pokoje.

drhnout

intransitive verb (touch the ground) (o zem)

I didn't know that my scarf was dragging on the ground. Now it's filthy!
Nevšima jsem si, že táhnu šálu po zemi, teď je celá špinavá.

táhnout se, vléci se

intransitive verb (pass slowly)

The movie starts to drag in the second half.
Film se ve druhé polovině začal táhnout (or: vléct).

otrava

noun (slang ([sth] boring, tedious) (nepříjemná činnost)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Homework is always a drag.
Úkoly jsou vždycky otrava.

potáhnutí

noun (informal (puff on a cigarette, etc.) (z cigarety)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The man took a long drag of his cigarette.
Muž si dopřál dlouhé potáhnutí z cigarety.

kočár

noun (horse-drawn coach) (tažený koňmi)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Four horses pulled the drag, which had passengers seated inside and on the top.

noun (fishing: reel brake)

Use the drag when the fish tries to run.

odpor

noun (aerodynamics: resistance) (vzduchu)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The thrust of the engines counteracts the drag of the wings.

vláčet se

intransitive verb (move wearily, heavily) (pomalu jít)

The old man dragged along the road.

lovit

(fishing: cast a net) (ryby sítí)

The fishermen drag for mussels when the tide is right.

potáhnout

(draw on a cigarette, etc.) (z cigarety)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She dragged on her cigarette.

táhnout se

phrasal verb, intransitive (continue tediously) (být zdlouhavý)

The three-hour movie dragged on and on.
Tříhodinový film se táhl donekonečna.

pitahaya, pitaya

noun (food: pitahaya) (plod některých druhů kaktusů)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu dragon v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.