Co znamená dog v Angličtina?

Jaký je význam slova dog v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat dog v Angličtina.

Slovo dog v Angličtina znamená pes, pes, pronásledovat, trápit, psovitá šelma, pes, pardál, držka, šmejd, propadák, , honit, pronásledovat, jezevčík, dingo, parné dny, horké dny, krmivo pro psy, mající oslí uši, psí bouda, psí spřežení, lovecký pes, střihač psů, střihačka psů, hlídací pes, slepecký pes, párek v rohlíku, párek, machýrek, Bezva!, Fajn!, , , v nemilosti, psí bouda, pokojový pes, pejsek, hromádka, psoun stepní, štěně, ovčácký pes, ovčák, mít navrch, šéfovský, vyvenčit psa. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova dog

pes

noun (pet: canine)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
She got a dog for Christmas.
K Vánocům dostala psa.

pes

noun (species: canis familiaris)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
There are many different breeds of dog.
Existuje mnoho plemen psa.

pronásledovat, trápit

transitive verb (hound, harass) (něco nepříjemného)

The problem has been dogging me for days.
Ten problém mě pronásleduje už několik dnů.

psovitá šelma

noun (animal: canine)

Wolves, coyotes and dingoes are all dogs.
Vlk, kojot a dingo patří mezi psovité šelmy.

pes

noun (slang, figurative, pejorative (contemptible person) (urážl.: o opovrženíhodné osobě)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I'll get you back for that, you dog!

pardál

noun (US, slang, figurative (male friend) (přeneseně: kamarád)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
So how are you doing, you old dog!
Tak jak se vede, ty starý pardále?

držka

noun (slang, figurative, pejorative (unattractive woman) (urážl.: o neatraktivní osobě)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
I wouldn't go out with her. She's a dog!
S tou bych na rande nešel. Je to držka!

šmejd

noun (US, slang, figurative (object: worthless) (hovorový výraz: o věci)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
That car of yours is a dog!

propadák

noun (US, slang, figurative (failure) (hovorový výraz: neúspěch)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
His latest film was a dog.

noun (mechanics: piece of locking mechanism)

When the dog engages, the gear is locked.

honit

transitive verb (chase with hounds) (se psy)

They dogged the fox through the woods.

pronásledovat

transitive verb (informal, figurative (follow)

They dogged him all the way home.

jezevčík

noun (German (short-legged dog)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Nina loves dogs and has three dachshunds and one pug.

dingo

noun (Australian wild dog) (australský divoký pes)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The area has seen an increase in the number of attacks by dingoes.
V oblasti se zvýšil počet napadení psem dingo.

parné dny, horké dny

plural noun (hot summer period)

The dog days of summer were dangerous times as tempers were easily provoked.

krmivo pro psy

noun (processed food product for dogs)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I'm going to try a different brand of dog food to see if he'll eat that.

mající oslí uši

adjective (page: folded corner) (hovorový výraz: okraje stránek knihy)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Several pages of the catalog were dog-eared.

psí bouda

noun (kennel for a dog)

Gwen built a doghouse for her new puppy to sleep in.

psí spřežení

noun (sled pulled by huskies)

People living in remote areas of the Arctic sometimes use dogsleds to travel long distances.

lovecký pes

noun (for hunting)

Hounds and setters make some of the best game dogs.

střihač psů, střihačka psů

noun (person who tends dogs' coats)

We're taking our dog to the groomer today for a flea bath.

hlídací pes

noun (watch dog)

German shepherds make excellent guard dogs.

slepecký pes

noun (blind person's assistance dog)

Labradors have traditionally been used as guide dogs.

párek v rohlíku

noun (frankfurter sausage in a bun)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
A hot dog and a soda is a classic American meal.

párek

noun (frankfurter sausage)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I ate the hot dog but left the bun.

machýrek

noun (US, informal (person who does stunts to attract attention) (pejorativní výraz, hovorový výraz)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
See that guy on crutches; yesterday he was the biggest hot dog on the slopes.

Bezva!, Fajn!

interjection (US, slang (enthusiasm, pleasure)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Hot dog! You're looking good!

intransitive verb (US, informal (sports: do a spectacular maneuver)

Look at those skiers hot-dogging!

noun as adjective (US, informal (skillful, esp. in sports)

Ben is a hot-dog surfer.

v nemilosti

expression (figurative, informal (in disgrace)

My husband embarrassed me in front of my friends; he's in the doghouse tonight.

psí bouda

noun (small outdoor house for a dog)

He's happy to sleep in his kennel unless it's too cold.

pokojový pes

noun (small dog)

I love my lapdog, but sometimes I wish I had a pit bull instead.

pejsek

noun (figurative, disparaging (person: controlled by another) (přen., pejorat.: osoba ovládaná někým)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Běháš za ní jako pejsek, copak nemáš žádnou sebeúctu?

hromádka

noun (informal (dog, etc.: faeces) (výkaly)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Puppies are cute, but if you want one, you have to be prepared to clean up mess sometimes.

psoun stepní

noun (US (small wild North American rodent)

Prairie dogs have a complex social structure.

štěně

noun (baby dog)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Jenny wants a puppy, but her parents won't let her have one.

ovčácký pes

noun (dog that herds sheep)

A huge sheepdog suddenly jumped over the fence.

ovčák

noun (breed of dog) (pes)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The farm was guarded by three large shepherds.

mít navrch

noun (figurative, slang ([sb] in authority) (přeneseně)

Joe's the top dog at work, but his wife's the top dog at home!
Joe je šéf v práci, ale doma je šéf jeho žena!

šéfovský

noun as adjective (relating to [sb] in power) (hovorový výraz)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

vyvenčit psa

verbal expression (walk with pet dog for exercise)

I walk the dog every day.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu dog v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova dog

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.