Co znamená experiences v Angličtina?

Jaký je význam slova experiences v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat experiences v Angličtina.

Slovo experiences v Angličtina znamená zkušenost, zkušenost, zkušenost, dobrodružství, prodělávat, zažívat, prodělat, zažít, z vlastní zkušenosti, stáž, praxe. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova experiences

zkušenost

noun (personal undergoing) (životní)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
My divorce was a very bad experience.
Rozvod byl pro mne velmi trpkou zkušeností.

zkušenost

noun (perceptions over time) (dřívější podobné případy)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Our experience has been that people don't pay unless we send them reminders.
Z naší zkušenosti plyne, že lidé neplatí, dokud jim nepošleme upomínky.

zkušenost

noun (knowledge gained from perceptions) (kompetence)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
She has had a lot of experience working with prisoners.
Má hodně zkušeností s prací s vězni.

dobrodružství

noun (event: adventure)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
My trip round the world was quite an experience.
Moje cesta kolem světa byla opravdové dobrodružství.

prodělávat, zažívat

transitive verb (undergo or feel or observe)

I'm experiencing a lot of pain in my knee.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Procházeli jsme krizí, ale nemoc našeho syna nás stmelila.

prodělat, zažít

transitive verb (ordeal, time: undergo)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She experienced the worst time of her life in that prison.
Ve vězení zažila nejhorší chvíle svého života.

z vlastní zkušenosti

adverb (having experienced it myself)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

stáž

noun (temporary job placement) (dočasná práce)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
All students on the course undertake a period of work experience.

praxe

noun (US (professional experience)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
To apply for the position, please provide a detailed description of your work experience.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu experiences v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova experiences

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.