Co znamená up v Angličtina?

Jaký je význam slova up v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat up v Angličtina.

Slovo up v Angličtina znamená vzhůru, na vzestupu, na řadě, nahoře, -, vést nad, nad horizontem, výše, nahoře, nahoře, v horní části, dále, stoupající, postavený, stoupající, do vnitrozemí, na severu, vypršený, nahoru, -, -, v obraze, na každé straně, stoupání, zvýšit, zvednout, zlobit, zlobit, sčítat, činit, dělat, sečíst, souhlasit, vést k, přidávat, zesilovat, zálohovat, podpořit, potvrdit, couvat s, couvat, akumulovat, zabásnout, rozmlátit, přemístit se, vydržet, snést, odolávat, zbít, zmlátit, ztlouci, vylepšit, zesílit, posílit, obdivovat, zveličovat, zabandážovat, svázat, vyletět do vzduchu, odpálit, zvětšit, vybuchnout, zabednit, být plně obsazen, zapnout, spustit, potlačovat, rozpadat se, rozejít se, rozejít se s, končit, rozbít, roztrhnout, nalámat, ztrácet se, vyjasnit se, rozjasnit, rozveselit se, nadhodit, nadnést, vychovat, zvracet, oprášit, oživit, osvěžit, oprášit, oživit, osvěžit, oprášit, oživit, osvěžit, vzchopit se, povzbudit, zapnout si pásy, kroutit se v bolestech, kroutit se smíchy, vybudovat, vypracovat, posílit, narůstat, vzrůstat, gradovat, sčítat, ucpaný, záloha, rezerva, záložní kopie, nahromadění, zácpa, záložní, záložní kopie, báječný, vyčítat si, otlučený, potlučený, domlácený, Úžasné!, začernit, očernit, zvětšený obraz, výbuch, nafukovací, zvětšený, zničený výbuchem, zraněný při výbuchu, nafouknutý, zabedněný, pohupovat se, , , obvázaný, rozchod, rozpad, rozchod, rozpad, rozbitý, zničený, rozpadlý, upravit, bublat, vyvěrat, postavit. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova up

vzhůru

adjective (informal (risen from bed) (nespát)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Is Mom up yet? No, she's still sleeping.
Je už máma vzhůru? Ne, ještě spí.

na vzestupu

adjective (informal (price, etc.: increased) (cena apod.)

The stock market is up right now.
Akciový trh je právě teď na vzestupu.

na řadě

adjective (informal (about to take turn)

I'm the reserve player, so if one of our team gets injured, I'm up!
Jsem náhradník, takže když se někdo z našeho týmu zraní, jsem na řadě.

nahoře

adverb (on a higher level)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The restrooms are up at the top of the staircase.
Toalety jsou nahoře nad schody.

-

adverb (to higher volume)

Ben had his music up too loud and the neighbors complained.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Zesil tu hudbu!

vést nad

adverb (informal (sports: ahead) (ve sportu)

The team is up one-nil over its opponent.
Tým vede nad svým soupeřem jedna nula.

nad horizontem

adverb (above horizon) (vyšlé slunce)

Is the sun up yet?
Už je slunce nahoře?

výše

adverb (informal (more, higher)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The prices are three Euros and up.
Ceny jsou tři eura a více.

nahoře

adverb (at higher point)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He is now up in the bi-plane, and can now see the valley below.
Zrovna teď je nahoře na dvouplošníku a dívá se na údolí pod sebou.

nahoře

preposition (elevated, above)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The cat was up a tree.
Kočka byla nahoře na stromě.

v horní části

preposition (to higher part) (řeky apod.)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
If you go a little way up the hill, you will get a better view.
Pokud půjdete trochu do kopce, budete mít lepší výhled.

dále

preposition (further along) (ve větší vzdálenosti)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
We live just up the street
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Obchod se nachází na této ulici, ale o něco dále.

stoupající

adjective (informal (related to upward direction)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Use the up escalator; it's quicker than the stairs.

postavený

adjective (informal (constructed)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The building has been up for three months.

stoupající

adjective (US (tide: in) (voda při přílivu)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The tide will be up soon.

do vnitrozemí

adjective (inland)

We are going from the coast, up to Nottingham in the middle of England.

na severu

adjective (to the north)

They are up in New York.

vypršený

adjective (expired, finished) (čas)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Your time is up. Please give me your answer now.

nahoru

adverb (to [sb]) (v hierarchii někomu výše postavenému)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Send the report up so the boss can read it.

-

adverb (to higher value) (navýšit, zvýšit)

Jeff's salary is up ten thousand a year to forty thousand dollars.
Jeho plat byl zvýšen na 40 tisíc dolarů ročně.

-

adverb (informal (to higher brightness) (o nastavení jasu)

Make sure the contrast is up on your screen.
Určitě si nastav dostatečný jas obrazovky.

v obraze

adverb (in contact with) (přeneseně)

Since I stopped reading a daily newspaper, I'm no longer up on events.
Už nečtu denně noviny, tak už nejsem v obraze.

na každé straně

adverb (US (sports: tied) (sportovní výsledek: remíza)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The score was six up at the end.

stoupání

noun (informal (upward slope)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The bike path is fun, with lots of ups and downs.

zvýšit, zvednout

transitive verb (slang (increase)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The band upped the number of shows in their tour.
Kapela zvýšila počet představení na turné.

zlobit

phrasal verb, intransitive (UK, informal (child: misbehave) (o dětech)

Why do children always wait to be in public to act up?
Proč si děti vždycky počkají, až budou na veřejnosti, a pak začnou zlobit?

zlobit

phrasal verb, intransitive (informal (machine: malfunction) (přeneseně: špatně fungovat)

The TV is acting up, but I think it's just a loose wire.
Televize zase zlobí, ale myslím, že jen vypadl kabel.

sčítat

phrasal verb, intransitive (do sums)

The children are learning to add up.

činit, dělat

(total) (celková částka)

The opposite sides of a die add up to seven.

sečíst

phrasal verb, transitive, separable (calculate total)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
When you add up the numbers in this column, you should get 500.

souhlasit

phrasal verb, intransitive (figurative, informal (make sense) (částka apod.)

The two different accounts of the same event don't add up.

vést k

(figurative (indicate, lead to)

The evidence adds up to a clear attempt to steal the goods.

přidávat

phrasal verb, intransitive (accumulate gradually) (postupně)

The stresses of everyday life can add up and leave you feeling overwhelmed.

zesilovat

phrasal verb, transitive, separable (informal (increase the power of) (zvuk, proud apod.)

zálohovat

phrasal verb, transitive, separable (computing: make copies) (soubory)

It is advisable to back up all the files on your computer regularly, in case of breakdown.

podpořit

phrasal verb, transitive, separable (support)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Go ahead and tell the boss just what happened; I'll back you up on it.
Běž a řekni šéfovi, co se stalo, já tě podpořím.

potvrdit

phrasal verb, transitive, separable (confirm: fact, argument)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The accused man insisted that his wife would back up his story and give him an alibi.
Obviněný trval na tom, že jeho žena výpověď potvrdí a poskytne mu alibi.

couvat s

phrasal verb, transitive, separable (vehicle: reverse)

It's difficult to back up a truck when a trailer is attached.
Je těžké couvat s autem, když je za ním připojený vozík.

couvat

phrasal verb, intransitive (move in reverse)

A loud beeping alerts other road users when the lorry is backing up.

akumulovat

phrasal verb, intransitive (water: accumulate) (vodu)

Water has backed up into the toilet and the flush won't work.

zabásnout

phrasal verb, transitive, separable (UK, slang (put in prison) (hovorový výraz: uvěznit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He got banged up for robbing the local liquor store.

rozmlátit

phrasal verb, transitive, separable (US, slang (damage) (neformální: poškodit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I really banged up the car when I hit that moose.

přemístit se

phrasal verb, transitive, separable (informal (science fiction: transport) (ve sci-fi světelným paprskem)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

vydržet, snést

phrasal verb, intransitive (endure [sth] difficult)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She is bearing up well despite the pressure she is under.

odolávat

phrasal verb, intransitive (remain strong in adversity)

zbít, zmlátit, ztlouci

phrasal verb, transitive, separable (informal (assault)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
A group of youths beat Henry up.

vylepšit

phrasal verb, transitive, separable (figurative (make stronger, augment) (pokrm apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The Indian spices beef up this vegetarian dish.

zesílit, posílit

phrasal verb, intransitive (informal, figurative (build muscle)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The coach told the young football player to beef up in the gym.

obdivovat

phrasal verb, transitive, separable (slang (express admiration) (někoho)

zveličovat

phrasal verb, transitive, separable (slang (exaggerate greatness)

zabandážovat

phrasal verb, transitive, separable (bandage securely)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
You should bind up that wound to stop the bleeding.

svázat

phrasal verb, transitive, separable (wrap with string, etc.) (provázkem apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Bind up the package with string.

vyletět do vzduchu

phrasal verb, intransitive (explode)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
I watched the Hindenburg blow up.

odpálit

phrasal verb, transitive, separable (detonate) (výbušninu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
They blew up the enemy's ammunition dump.

zvětšit

phrasal verb, transitive, separable (photograph: enlarge) (fotografii)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Small photos may have to be blown up if they are not identifiable.

vybuchnout

phrasal verb, intransitive (figurative, informal (get angry) (přeneseně: vztekem)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She blew up when I told her about the car.

zabednit

phrasal verb, transitive, separable (cover temporarily with panels) (okna, dveře apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
They boarded up the windows before the hurricane arrived.

být plně obsazen

phrasal verb, transitive, separable (reserve fully) (hotel apod.)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
There was no room at the hotel; they were completely booked up for the summer.

zapnout

phrasal verb, transitive, separable (switch on: computer) (počítač)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

spustit

phrasal verb, intransitive (computer: start) (počítač)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

potlačovat

phrasal verb, transitive, separable (informal, figurative (repress: feelings, energy) (emoce apod.)

It is not emotionally or physically healthy to bottle up one's emotions.

rozpadat se

phrasal verb, intransitive (disintegrate)

Rock gradually breaks up into sand.

rozejít se

phrasal verb, intransitive (informal (couple: separate) (ukončit vztah)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The couple broke up after a three-year relationship.

rozejít se s

phrasal verb, transitive, inseparable (separate)

I think you need to break up with your boyfriend.

končit

phrasal verb, intransitive (informal (school: finish) (o škole)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
School breaks up next week for the summer holidays.
Škola končí příští týden a začínají letní prázdniny.

rozbít

phrasal verb, transitive, separable (informal, figurative (cause to separate)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She blamed his mother's constant interference for breaking up their marriage.

roztrhnout

phrasal verb, transitive, separable (informal, figurative (fight: intervene) (někoho od sebe)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The head teacher stepped in and broke up the fight between the two boys.

nalámat

phrasal verb, transitive, separable (crumble)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Break the biscuits up into small pieces and put them in a food processor.

ztrácet se

phrasal verb, intransitive (phone sound: lose quality) (telefonní hovor)

You're breaking up, so I'll call you back later.
Ztrácíš se mi, zavolám ti později.

vyjasnit se

phrasal verb, intransitive (informal (weather: improve, get sunnier) (počasí)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The weather was cloudy in the morning, but it has brightened up now.

rozjasnit

phrasal verb, transitive, separable (figurative (make cheerfully attractive) (obličej apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Some colourful curtains and cushion covers will brighten this room up.

rozveselit se

phrasal verb, intransitive (figurative (become more cheerful)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
My day brightened up when a letter arrived from my son.

nadhodit, nadnést

phrasal verb, transitive, separable (raise: a subject) (téma)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
It is not a good idea to bring up politics with my family.

vychovat

phrasal verb, transitive, separable (raise: a child) (dítě)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The couple adopted the child and brought him up.

zvracet

phrasal verb, transitive, separable (informal (vomit)

The baby is ill and keeps bringing up her food.

oprášit, oživit, osvěžit

phrasal verb, intransitive (informal, figurative (revise, refresh knowledge) (znalosti)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
My spoken French is quite good, but I would like to brush up a bit.

oprášit, oživit, osvěžit

phrasal verb, transitive, separable (informal, figurative (refresh knowledge, skill) (znalosti)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Gary wants to brush up his Spanish before going to Madrid.

oprášit, oživit, osvěžit

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (refresh knowledge of [sth]) (znalosti)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Janice joined the course to brush up on her maths skills.

vzchopit se

phrasal verb, intransitive (informal (become more cheerful)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Buck up, you'll have another chance tomorrow!

povzbudit

phrasal verb, transitive, separable (informal (make more cheerful)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

zapnout si pásy

phrasal verb, intransitive (informal (fasten: shoe, seatbelt, etc.) (v autě apod.)

Don't forget to buckle up before you start driving.

kroutit se v bolestech

phrasal verb, intransitive (informal (bend over: in or with pain)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
The patient buckled up in pain; the doctor said she suspected appendicitis.

kroutit se smíchy

phrasal verb, intransitive (informal (bend over: with laughter)

We all buckled up with laughter when Jack told the joke about the penguin.

vybudovat

phrasal verb, transitive, separable (figurative (business, etc.: develop) (firmu apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Johnson gradually built up his business empire.

vypracovat

phrasal verb, transitive, separable (muscles, physique: develop) (svalovou hmotu apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Jason does weight training to build up his arm muscles.

posílit

phrasal verb, transitive, separable (figurative (confidence: strengthen) (sebedůvěru)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The victory will help the team to build up its confidence.

narůstat, vzrůstat

phrasal verb, intransitive (figurative, informal (feeling: mount) (o emoci, citu)

Excitement was building up as the runners lined up for the race.

gradovat

(figurative (work gradually towards [sth])

The race was building up to an exciting finish.

sčítat

intransitive verb (do sums)

I learned how to add when I was in first grade.
Sčítat jsem se naučil v první třídě.

ucpaný

adjective (pipe, etc.: blocked)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The plumbing was backed up because of excess hair in the drain.

záloha, rezerva

noun (support) (něco uloženého)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
When the policeman realized he couldn't handle the situation alone, he called for backup.
Když si policista uvědomil, že situaci sám nezvládne, zavolal si zálohu.

záložní kopie

noun (duplicate copy)

This is a backup; the original copy is in the filing cabinet.
Tohle je záložní kopie, originál je v kartotéce.

nahromadění

noun (accumulation) (odložené položky)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
There is a backup of paperwork that we need to file by the end of the day.
Nahromadění dokumentů čekajících na vyřízení musíme vyřídit do konce dne.

zácpa

noun (informal (traffic jam) (dopravní)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
There is a backup on the interstate just north of the city.
Na dálnici severně od města je dopravní zácpa.

záložní

noun as adjective (alternative)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I'm going to keep my old laptop as a backup computer just in case my new one breaks down.
Nechám si starý notebook jako záložní počítač, kdyby se můj nový rozbil.

záložní kopie

noun (data: duplicate)

It's a good idea to make a backup copy of important documents.

báječný

adjective (slang (excellent)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Congratulations, you did a bang-up job on that project!

vyčítat si

verbal expression (figurative, informal (feel guilty or bad)

It was just an honest mistake, so you shouldn't beat yourself up about it.

otlučený, potlučený

adjective (US, slang (vehicle: in poor condition) (vozidlo)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Rick drives a beat-up pickup truck.
Rick má potlučeného pick-upa.

domlácený

adjective (informal (car, etc.: battered from use) (neformální: užíváním)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

Úžasné!

interjection (slang (admiration)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)

začernit, očernit

transitive verb (blacken)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The soldiers blacked their faces before the mission.

zvětšený obraz

(informal (enlarged image) (fotografie)

výbuch

noun (informal (angry outburst) (přeneseně: hněvu)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

nafukovací

adjective (informal (inflatable)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

zvětšený

adjective (informal (image: enlarged) (obrázek, fotka apod.)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The blown-up pictures were grainier than the originals.

zničený výbuchem

adjective (informal (thing: by explosion)

The town was a mess of blown-up buildings and rubble.

zraněný při výbuchu

adjective (informal (person: by explosion)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
He is one of several politicians blown up last year by terrorists.

nafouknutý

adjective (informal (balloon, etc.: inflated) (balónek apod.)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Pass me a blown-up balloon and I'll make you an animal.

zabedněný

adjective (window, etc.: covered with wooden boards) (okno apod.)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

pohupovat se

intransitive verb (used in compounds (move up and down: on water) (na vodě)

The toy boat bobbed along on the surface of the lake.

adjective (hierarchical: working upwards)

adjective (design, programming: strategic approach)

obvázaný

adjective (body part: bandaged) (část těla obvazem apod.)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The footballer limped off the pitch, clutching his bound-up leg.

rozchod

noun (informal, figurative (couple: separation) (páru)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

rozpad

noun (disintegration)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The breaking up of ice shelves has been blamed on global warming.

rozchod

noun (romantic separation) (s partnerem)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
He's been renting an apartment downtown since the breakup.

rozpad

noun (political fragmentation) (strany, státu)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The breakup of the Soviet Union began in the early 1990s.

rozbitý

adjective (in pieces) (na kusy)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Sara used broken-up cookies as a topping for her cake.

zničený

adjective (figurative, slang (upset, hurt) (přeneseně: emočně)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
She felt broken up because she lost her puppy.

rozpadlý

adjective (slang (no longer a couple) (vztah)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
After a two-year stormy relationship, Mary and Bob are finally broken up for good.

upravit

transitive verb (improve [sth]'s appearance) (něčí vzhled)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Shaun took advantage of the time he spent unemployed by brushing up his CV.

bublat

(move up in bubbles)

vyvěrat

(figurative (feelings, ideas: develop) (přeneseně: emoce, myšlenky)

postavit

(construct)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
They built up the wall using bricks made from local stone.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu up v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova up

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.