Co znamená head v Angličtina?

Jaký je význam slova head v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat head v Angličtina.

Slovo head v Angličtina znamená hlava, panna, hlava, hlavní, vedoucí, být v čele, stát v čele, nasměrovat, poslat, čelní, první, první, čelní, přední, hlava, hlava, schopnost, vyrovnanost, hlava, špička, hlava, okraj, čelo, přetlak, hlavička, membrána, blána, hrot, hlava, titulek, záhlaví, čelo, záchod, hlava, kus, čepice, čepička, hlávka, zdroj, hlava, kouření, příď, hlavový, bytí, mířit, tvořit hlávku, předcházet, vynikat, vést, odvést, hlavičkovat, nazvat, zamířit zpět, jít směrem k, odejít, nasměrovat, vyrazit, jít směrem k, vést, namyšlený člověk, sklopit, sklonit, trouba, chladná hlava, vtloukat do hlavy, skutálet se, bezhlavě se zamilovat, bezhlavě se zamilovat do, bezhlavě se zamilovat do, stoupnout do hlavy, stoupnout do hlavy, svěsit hlavu, být dobrým člověkem, mít hlavu v oblacích, o třídu lepší než, šéfkuchař, šéfkuchařka, veš, husté vlasy, hlava domácnosti, hlava státu, centrála, čelně, přímo, přímočaře, čelní, přímý, přímočarý, náskok, náskok, jít přímo, směřovat k, tváří v tvář, proti, naproti, čelní náraz, hlavička, střemhlav, lehkomyslně, lovec talentů, lovec mozků, ředitel školy, ředitelka školy, uhodit hřebík na hlavičku, ztratit hlavu, z hlavy, poklepání po rameni, poklepat po rameni, vystrkovat růžky, mít to v hlavě v pořádku, střecha nad hlavou, živé záhlaví, vykřičet hlasivky, sprchová hlavice, bolavá hlava. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova head

hlava

noun (anatomy: skull) (část těla)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The neck connects the head to the body.
Krk spojuje hlavu s tělem.

panna

noun (tossed coin: head side up) (lícová strana mince)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
"Heads or tails?" she asked, flipping the coin.
„Panna, nebo orel?“ zeptala se, když hodila mincí.

hlava

noun (leader, director) (přeneseně: vrcholný představitel)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He is the head of the library association.
Je hlavou sdružení knihoven.

hlavní, vedoucí

adjective (principal)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The head physician is Dr. Thomas.
Hlavním lékařem je doktor Thomas.

být v čele, stát v čele

transitive verb (lead)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
The ex-congressman headed the investigation.
Vyšetřování vedl (or: řídil) bývalý kongresman.

nasměrovat, poslat

transitive verb (direction) (směr)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Head me in the right direction and I'll be sure to get there.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Nové zákazníky směruje k řediteli.

čelní, první

adjective (at the front, leading)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The head runner was starting to slow down.

první

adjective (at the top, first)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The head item on the agenda was going to be difficult to resolve.

čelní, přední

adjective (maritime: from in front of)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The strong head winds slowed the sailing vessel.

hlava

noun (figurative (thought, intellect) (přeneseně: mít na něco hlavu)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He has a good head for science.

hlava

noun (figurative (intelligence) (přeneseně: inteligence)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Use your head! You can find a creative way to get it done.

schopnost

noun (figurative (ability)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
I just don't have the right head for management.

vyrovnanost

noun (figurative (composure) (psychická)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Though he was mad, he kept his head about him in public.

hlava

noun (person) (přeneseně: osoba)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
They charge five dollars a head to get into the dance club.

špička

noun (top: in achievement, ability) (přeneseně: nejlepší)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He was at the head of his class at Harvard.

hlava

noun (chief, president) (přeneseně: vedoucí, předseda)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
That man is the head of the company.

okraj

noun (extremity)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The head of the bone slots into the socket.

čelo

noun (front position) (stolu)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Since it was his birthday, he sat at the head of the table.

přetlak

noun (fluid pressure)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
As the locomotive went faster and faster, it built up quite a head of steam.

hlavička

noun (part likely to burst) (přeneseně)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He burst the pimple by poking its head with a needle.

membrána, blána

noun (drum) (bubnu)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
A conga drum is tuned by adjusting the tension of its head.

hrot

noun (arrow) (šípu, šipky)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The shaft of the arrow was made of ash, and its head was made of metal.

hlava

noun (recording device) (rekordéru)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The sound from the cassette player was dull because the head was dirty.

titulek

noun (headline) (v novinách)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The front page of the newspaper had a massive head when war broke out.

záhlaví

noun (page)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
We usually put the article's title at the head of the page.

čelo

noun (tool) (kladiva)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The head of the hammer is made of strengthened metal so it doesn't malform.

záchod

noun (maritime: toilet) (na lodi)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
He's gone to the head to pee.

hlava

noun (cylinder) (válce v motoru)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The cylinder head is an essential part of an internal combustion engine.

kus

noun (herd animal) (dobytka)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The farmer sold his cattle for fifty dollars per head.

čepice, čepička

noun (beer, other foam) (přeneseně: z pěny na nápoji)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The waiter poured the beer so that it would have a lot of head on top.

hlávka

noun (compact plant part) (salátu)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
This new lettuce has a tight head.

zdroj

noun (river source) (říční)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The head of this river is a small stream in the Rocky Mountains.

hlava

noun (railhead) (kolejnice)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The engineers fixed the head so that the wheels of the train could run smoothly along it.

kouření

noun (slang (fellatio) (hovorový výraz: orální sex)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Ana enjoys giving her boyfriend head.

příď

noun (bow of a ship)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The sailors used a rope at the head of the ship to fasten it to the wharf.

hlavový

noun as adjective (of or affecting the head) (týkající se hlavy)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The doctors kept him in hospital for observation after his head injury.

bytí

suffix (noun: state of being)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
For example: godhead

mířit

intransitive verb (go in a direction)

We are going to head to Arizona next on our trip.

tvořit hlávku

intransitive verb (form a head)

This lettuce heads early.

předcházet

transitive verb (precede) (v pořadí)

The candidate for prime minister headed the list of candidates.

vynikat

transitive verb (excel) (v něčem)

He heads his class in language studies.

vést

transitive verb (be the chief of) (být nadřízeným)

That man heads the fire service for the whole country.

odvést

transitive verb (turn aside)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The sheepdog headed the sheep away from the river.

hlavičkovat

transitive verb (sports: hit with one's head)

The football player headed the ball into the net.

nazvat

transitive verb (put as a title)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The journalist headed the article "Ways to Avoid Being Overworked."

zamířit zpět

phrasal verb, intransitive (start to go back, return)

It's getting late; let's head back.
Začíná se připozdívat, asi zamířím zpět.

jít směrem k

phrasal verb, transitive, inseparable (go towards, go to)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
To find the party, head for the noise!

odejít

phrasal verb, intransitive (set out, go)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We need to head off at 8 o'clock in order to arrive at the party on time.

nasměrovat

phrasal verb, transitive, separable (redirect by blocking path) (odříznutím jiné cesty)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He tried to head off the charging bull by closing the gate.

vyrazit

phrasal verb, intransitive (leave, start a journey)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Henry was getting impatient to head out on his own.

jít směrem k

phrasal verb, transitive, inseparable (go in direction of)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
We last saw them heading toward Los Angeles.

vést

phrasal verb, transitive, separable (lead) (co)

Rick was chosen to head up the band, perhaps because he played the drums so well.

namyšlený člověk

noun (conceited or arrogant attitude)

All those accolades that Paul has been getting are giving him a big head.

sklopit, sklonit

transitive verb (lower: your head) (hlavu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The parishioners bowed their heads in prayer.

trouba

noun (US, pejorative, vulgar, slang (stupid person) (pejorativní výraz)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Get out of the way, butthead!

chladná hlava

noun (slang, figurative (composure, calm)

After the accident, and even though she had been injured, she had a cool head.

vtloukat do hlavy

verbal expression (instill by repetition) (něco někomu)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Our father, a clever but uneducated man, always drummed into our heads the importance of a good education.

skutálet se

verbal expression (tumble)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Alex fell head over heels down the mountainside.
Skutálel se dolů ze svahu.

bezhlavě se zamilovat

verbal expression (figurative (fall in love)

After knowing him for just two weeks I'd fallen head over heels.

bezhlavě se zamilovat do

verbal expression (figurative (fall in love)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)

bezhlavě se zamilovat do

verbal expression (figurative (fall in love) (do někoho)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)

stoupnout do hlavy

verbal expression (figurative, slang (make egotistical) (přen., pýcha)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
His one hit record went to his head, and now he is impossible to live with.

stoupnout do hlavy

verbal expression (make drunk) (alkohol)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
That glass of wine has gone straight to my head!

svěsit hlavu

verbal expression (in shame) (zklamáním, hanbou atd.)

The defendant hung his head as the judge pronounced his sentence.

být dobrým člověkem

verbal expression (figurative (be sensible)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I don't mind him dating my daughter. That boy has a good head on his shoulders.

mít hlavu v oblacích

verbal expression (figurative (be a dreamer) (přeneseně: být snílek)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
That boy is smart, but he will never amount to much because he has his head in the clouds.

o třídu lepší než

verbal expression (figurative (be vastly superior to)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
George's essay was head and shoulders above those of the rest of the class.

šéfkuchař, šéfkuchařka

noun (professional cook who runs a kitchen)

The head chef makes an excellent caesar salad.

veš

noun (usually plural (parasite on the scalp) (ve vlasech)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
She treated her kids for head lice but it didn't work.

husté vlasy

noun (hair: amount, thickness)

That beautiful girl has a gorgeous head of hair.

hlava domácnosti

noun ([sb] in charge of family)

Forget about Dad, my Mum is definitely the head of the household!

hlava státu

noun (national leader)

In a kingdom, the head of state is a king rather than a president.

centrála

noun (headquarters)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The head office of our company is now overseas because we got bought out.

čelně

adverb (in collision) (srážka)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The car veered across the road and hit a van head-on.

přímo, přímočaře

adverb (figurative (directly, honestly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Her novels tackle difficult social issues head-on.

čelní

adjective (collision: direct, full-frontal) (srážka)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
There were two fatalities in the head-on collision. Emma was lucky to survive the head-on crash of her small sports car into a bus.

přímý, přímočarý

adjective (figurative (direct, honest)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Rather than talking around the subject, let's take a head-on look at the issues.

náskok

noun (race: starting ahead) (na startu)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
My little sister runs slowly, so I give her a head start.

náskok

noun (figurative (advantage) (do života)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
His parents' wealth gave him a head start in life.

jít přímo

verbal expression (person: go directly) (kam)

Bianca grabbed her coat and headed straight for the exit.

směřovat k

verbal expression (vehicle: move towards) (vozidlem)

When Colin looked up, he realized the truck was heading straight for him.

tváří v tvář

adjective (contest: between two people) (přen.: utkat se s někým osobně)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

proti, naproti

adverb (in direct opposition)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)

čelní náraz

noun (full-frontal crash)

In the head-on collision with the lorry, the Mini came off worst.

hlavička

noun (violent blow made with the head) (hovorový výraz: úder hlavou)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
With a swift headbutt, the goat knocked the little boy over.

střemhlav

adverb (with the head in front)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Max dove into the water headfirst.

lehkomyslně

adverb (figurative (recklessly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Sam has a tendency to jump into projects headfirst.

lovec talentů, lovec mozků

noun (figurative (recruiter) (přeneseně)

Tamara was recruited by a headhunter for her new job.

ředitel školy, ředitelka školy

noun (UK (principal of a school)

The impudent boy was sent to explain himself to the headteacher.

uhodit hřebík na hlavičku

verbal expression (figurative (be exactly right)

Russell's comment really hit the nail on the head.

ztratit hlavu

verbal expression (figurative (become overexcited)

Don't lose your head in an emergency. Just stay calm.

z hlavy

expression (figurative, informal (spontaneously, improvising)

Off the top of my head, I can't remember the name of that actor.

poklepání po rameni

noun (gentle touch) (uznale)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
There is nothing the dog likes better than a pat on the head.

poklepat po rameni

verbal expression (touch gently on head) (uznale)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Rob patted his son on the head.

vystrkovat růžky

verbal expression (figurative (issue, problem: arise) (přeneseně: o problému)

When Rick and Daisy argue, the issue of money often rears its head.

mít to v hlavě v pořádku

adjective (slang (sane)

He's a nice enough guy but I don't think he's quite right in the head.

střecha nad hlavou

noun (informal (place to live)

Your house may not be fancy, but at least it's a roof over your head. The earthquake refugees don't have a roof over their heads.

živé záhlaví

noun (title at top of a book's pages)

vykřičet hlasivky

verbal expression (figurative, informal (rant, shout at length) (přeneseně)

He was shouting his head off but nobody heard him over the noise of the crowd. OK, I heard you - you don't have to shout your head off!

sprchová hlavice

noun (nozzle of a shower attachment)

bolavá hlava

noun (US, informal ([sb] discontented and irritable)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu head v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova head

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.