Co znamená long v Angličtina?

Jaký je význam slova long v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat long v Angličtina.

Slovo long v Angličtina znamená dlouhý, dlouho, dlouhý, dlouhý, dlouhý, dlouho, dlouhý, dlouhý, dlouhý, dostatečný, dlouhý, koktejl, dlouho, dávno, dlouhý, chtít, toužit, toužit, dlouho, dávno, v dálce, daleko od, daleko, po celý den, jestliže, pokud, dokud, pokud, tak dlouhý jako, zanedlouho, dalekozrakost, dlouho, na dlouho, jak dlouho, jak dlouhý, dlouhodobě, to už je dávno, celoživotní, dlouho po, kdysi dávno, velká vzdálenost, dálkový, meziměstský, prodloužený obličej, dlouhé vlasy, dálka, dálkový, na dlouhou dobu, přesčas, spodky, skok do dálky, dlouhotrvající, trvanlivý, Až žije!, dlouhá vzdálenost, dálkový, dlouhodobý, , riskantní podnik, široký záběr, už dlouho, dlouhá doba, Dlouho jsem tě neviděl!, dlouhé spodní prádlo, daleká cesta, dlouhá cesta, dlouho očekávaný, meziměstský hovor, dlouhonohý, dlouhodobý plán, dlouhodobé plánování, s dlouhými rukávy, dlouhodobý, dlouhodobý, dlouhodobá paměť, rozvláčný, dlouhodobý, zatím, takhle dlouhý, trvat dlouho, tuna, moc dlouhý, moc dlouho, celoroční. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova long

dlouhý

adjective (distance) (značná délka)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Yes, it is a long table.
Ano, ten stůj je dlouhý.

dlouho

adjective (time: of duration) (čas)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
How long will it take you to finish washing the dishes?
Jak dlouho ti ještě bude trvat mytí nádobí?

dlouhý

adjective (in length) (délka)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The table is three metres long. The queue was half a mile long.
Ten stůl je tři metry dlouhý.

dlouhý

adjective (in duration) (trvání)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The movie is three hours long.
Film je dlouhý tři hodiny.

dlouhý

adjective (extensive)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I have a long list of problems with the house.
Mám dlouhý seznam problémů s domem.

dlouho

adverb (formal (for a long time)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The widow has long been alone; it is forty years since her husband died.
Vdova již byla dlouho sama, její manžel zemřel před 40 lety.

dlouhý

adjective (not short)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I like to wear my hair long.
Své vlasy mám rád dlouhé.

dlouhý

adjective (phonetics: extended) (písmeno, samohláska)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The word, "tool", has a long "o" sound.

dlouhý

adjective (figurative (time: passing slowly)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
It's been a long day - I can't wait to get home.
Byl to dlouhý den, už se těším domů.

dostatečný

adjective (informal (amply supplied) (zásoba)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Yes, we are long on spaghetti here and won't need to get any more for weeks.
Ano, špaget máme dostatečnou zásobu, a pár týdnů je nebudeme muset kupovat.

dlouhý

adjective (figurative (finance: holding equities) (obchodování)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
While others were selling the stock short, he took a long position.

koktejl

adjective (drink: tall size) (alkoholický)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Pimms is served with lemonade as a long drink.

dlouho

adverb (elliptical usage: a long time)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Will she be long?

dávno

adverb (far in the past)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
There were problems here long before he arrived.

dlouhý

noun (informal (clothing: long size) (střih oblečení)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I love this dress style, but do you have a long?

chtít

verbal expression (yearn) (něco)

He longed to be back home with his family. I long to travel, but I don't have the money or the time to do so.

toužit

verbal expression (wish [sb] would do [sth]) (po někom)

Miriam longed for Jake to take her in his arms and tell her he loved her.

toužit

(desire)

Snow White longed for the day that her prince would come.

dlouho

adverb (a considerable period)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
It's a long time since we last met.
Už je to dlouho, co jsme se naposledy viděli.

dávno

adverb (in the distant past)

A long time ago, my ancestors settled in this land.

v dálce

adverb (in the distance)

A long way off, you could just see the lights from a distant village.

daleko od

adverb (distant, far away) (místně)

Those birds are swimming a long way off shore, so you'll need a telescope to see them.

daleko

adverb (US, colloquial (in the distant future) (časově)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
My sixtieth birthday is still a long way off.

po celý den

adverb (throughout the whole day)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I could water the flowers all day long. I sat in the sun all day long and read my book.

jestliže, pokud

expression (providing that) (za předpokladu že)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
I am happy, as long as the sun always comes back around.

dokud, pokud

expression (while)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
As long as you're living under my roof, you'll obey my rules, young lady!

tak dlouhý jako

expression (equal in length to)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
My garden is as long as a football pitch.

zanedlouho

adverb (soon)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Spring should be coming before long.

dalekozrakost

noun (vision defect: being longsighted)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Dawn wears glasses to correct her farsightedness.

dlouho

adverb (at length)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
After a hard day's work, I'm always ready to sleep for a long time.

na dlouho

adverb (a considerable time)

Will he be gone for long?

jak dlouho

adverb (time: for what duration)

How long does it take to boil an egg?

jak dlouhý

adverb (measurement: what length)

How long is the Great Wall of China?

dlouhodobě

expression (eventually)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
It's probably for the best in the long run. It will be a little bumpy at first, but in the long run it will be well worth it.

to už je dávno

expression (a lot of time has passed)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
It's been a long time since I last saw him.

celoživotní

adjective (lasting a lifetime)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Marriage should be regarded as a lifelong commitment.

dlouho po

preposition (for a long time following)

The feeling of good times lingered on in the house long after the party was over.

kdysi dávno

adverb (many years before now)

Long ago all these mountains were volcanoes.

velká vzdálenost

noun (considerable range, length)

Kane scored a magnificent goal from a long distance.

dálkový

adjective (over considerable range)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
It is a good idea to stretch your legs regularly during a long-distance flight.

meziměstský

adjective (phone call: not local) (telefonický hovor)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Additional charges will apply if the call is long distance.

prodloužený obličej

noun (figurative (sad expression)

You got everything you wanted, so why the long face?

dlouhé vlasy

noun (hairstyle: grown long)

Long hair suits Debbie; she looks really pretty.

dálka

noun (journey: long-distance) (dlouhá vzdálenost)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The trip from France to Australia is a long haul.

dálkový

adjective (over long distance)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Long-haul trucks regularly carry goods across the country.

na dlouhou dobu

noun (figurative, informal (full duration)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The football club's new owners say they're in for the long haul.

přesčas

plural noun (extended working time)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
You may have to work long hours, including weekends, in order to meet deadlines. A lot of newly-qualified lawyers work very long hours for their firms.

spodky

plural noun (full-body undergarments)

I am wearing long johns and thermal underwear, but I am still cold!

skok do dálky

noun (athletics competition)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
It was during the Olympics that she broke the world long jump record. In high school I was on the track and field team and participated in the long jump.

dlouhotrvající

adjective (enduring)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The effects of the storm have been long-lasting.

trvanlivý

adjective (durable)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
We need to find a long-lasting solution. The coating on the car will ensure that the paint job is long lasting.

Až žije!

expression (cheer in support)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
The crowd shouted with one voice: "Long live the king!".

dlouhá vzdálenost

noun (considerable distance)

The device allows the police to convey important messages over a long range in a noisy environment.

dálkový

noun as adjective (covering a considerable distance)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Long-range jets can fly non-stop across the Pacific.

dlouhodobý

noun as adjective (figurative (into the future)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Right now I am focused on my studies, but my long-range ambition is to get a great job and start a family.

noun (informal, figurative ([sth] unlikely)

I know this is a long shot, but I don't suppose you have a screwdriver I could borrow?

riskantní podnik

noun (informal, figurative ([sth] unlikely to succeed) (přeneseně: nepravděpodobnost úspěchu)

Though the horse was a long shot, he still won the race.

široký záběr

noun (movie, photo: wide-angle view) (filmová kamera)

The film begins with a long shot in which you can see the whole town.

už dlouho

adverb (for a long time now)

I've long since retired; I haven't worked for years.

dlouhá doba

noun (considerable period of time)

I sat in the sun for a long time and got sunburned. I haven't seen my ex-husband in a long time.

Dlouho jsem tě neviděl!

interjection (slang (I haven't seen you for a long time)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Hey, Andrew! Long time no see!

dlouhé spodní prádlo

noun (full-body undergarments)

It was below freezing temperatures, so he decided to wear long underwear.

daleká cesta, dlouhá cesta

noun (considerable distance)

I'm not sure I would accept a job there; it's a long way from my family. We still have a long way to go on this project before it's finished.

dlouho očekávaný

adjective (expected for long time)

meziměstský hovor

noun (phone call: not local area)

Have at least five dollars ready for a long-distance call.

dlouhonohý

adjective (having long legs)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The company only hires long-legged models.

dlouhodobý plán

noun (figurative (plan for distant future)

Our long-range plan calls for building three new facilities in the next twenty years.

dlouhodobé plánování

noun (figurative (for distant future)

Senior managers use long-range planning to further the company's mission.

s dlouhými rukávy

adjective (clothing: having full-length arms)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I rarely wear long-sleeved shirts in summer. Long-sleeved shirts generally look more professional than short-sleeved shirts.

dlouhodobý

adjective (well-established, long-term)

Dan and Adam have a long-standing partnership; they've worked together for years. The rivalry between Romeo's family and Juliet's is long standing.

dlouhodobý

adjective (extended, over a long time)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
How can I improve my long-term memory?

dlouhodobá paměť

noun (permanent recall of facts)

My long-term memory is fine, but I have no idea what I did this morning.

rozvláčný

adjective (wordy)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
That was a long-winded answer to a simple question.
To byla tedy pěkně rozvláčná odpověď na tak jednoduchou otázku.

dlouhodobý

adjective (lasting, enduring)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The Johnson family are our long-time friends.

zatím

interjection (goodbye) (loučení)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
So long! See you tomorrow!

takhle dlouhý

adjective (this length)

"The rope was so long," my uncle explained, holding his arms apart to demonstrate.

trvat dlouho

verbal expression (be time-consuming)

OK, I'll help you; do you think it'll take long?

tuna

noun (UK (1016 kg)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The baker ordered a ton of flour.

moc dlouhý

adjective (of excessive length)

Her hair was too long so she decided to cut it.
Měla moc dlouhé vlasy, tak se rozhodla ostříhat.

moc dlouho

adverb (for an excessive time)

celoroční

adjective (lasting all year)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The patient died after a yearlong struggle to overcome cancer.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu long v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova long

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.