Co znamená next v Angličtina?

Jaký je význam slova next v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat next v Angličtina.

Slovo next v Angličtina znamená další, příští, další, další, další, nejbližší, sousední, příští, následující, příště, pak, potom, následovat, nazítří, vedle, z vedlejšího domu, vedlejší, sousedé odvedle, další v řadě, další v pořadí, další v pořadí na, nejbližší příbuzní, příště, vedle, skoro, téměř, takřka nic, příští týden, příští rok, soused od vedle, další v pořadí, druhý den, na shledanou. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova next

další, příští

adjective (immediately after)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
We're going to take the next plane.
Poletíme dalším (or: příštím) letadlem.

další

adjective (immediately behind) (v pozici za)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I'll help the next person in line.
Pomohu dalšímu čekajícímu.

další

adjective (person: in line) (člověk v řadě)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Who is next?
Kdo je další?

další

adjective (second most important)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The next thing to do after gathering firewood is to put it all in a dry place.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Doporučil mi ještě několik dalších knih, které bych si k tématu měla přečíst.

nejbližší

adjective (nearest)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Proceed to the next open window.
Postupte si k nejbližšímu volnému okýnku.

sousední

adjective (adjacent)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
My grandparents live in the next house.
Mí prarodiče bydlí v sousedním domě.

příští, následující

adjective (occasion: first to follow) (časově)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
We're going to visit family next Christmas.
Příští Vánoce jedeme navštívit rodinu.

příště

adverb (in the nearest time)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Next, we will go to the beach.
Příště půjdeme na pláž.

pak, potom

adverb (after)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Clean the kitchen, and next the bathroom.

následovat

verbal expression (follow, be next in sequence)

After the letter S, T comes next in the English alphabet.

nazítří

adverb (informal (on the following day)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Next day he turned up on my doorstep with a big bunch of roses.

vedle

adverb (in the next house along)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
She lives next door with her mother and half a dozen cats.

z vedlejšího domu

(in the next house along from)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

vedlejší

noun as adjective (neighboring)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The people in the next-door apartment are very nosy.

sousedé odvedle

noun (UK, informal (next-door neighbors)

I see that next door have visitors over the holidays.

další v řadě

noun (person: front of queue)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The immigration officer called for the next in line to step forward.

další v pořadí

noun (figurative (expected successor: to [sth]) (nástupnictví)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Prince Charles is next in line to the throne.

další v pořadí na

noun (figurative (expected successor) (nástupnictví)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

nejbližší příbuzní

noun (invariable (immediate family, closest relative)

My sister is listed as my next of kin on all my emergency forms. The authorities won't release the name of the victim until his next of kin have been notified.

příště

adverb (informal (on the next occasion)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Next time I go to the supermarket I must remember to buy some cheese.

vedle

preposition (beside, adjacent to)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
The house next to the golf course has great views across the fairway.

skoro, téměř

preposition (figurative (almost)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
It's worth next to nothing in that condition.

takřka nic

noun (very little)

After paying that huge telephone bill, I have next to nothing left in the bank. She managed to prepare a sumptuous meal from next to nothing.

příští týden

adverb (during the week after this one)

I'm away until Sunday, but can meet with you next week.

příští rok

adverb (during the year after this one)

We hope to see you again next year.

soused od vedle

noun (often plural (person: in next house, apartment)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
My next-door neighbor is always waking me up with his loud music.

další v pořadí

noun (good substitute) (jako náhrada za předchozí)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I can't afford to buy a Volkswagen; the Toyota is the next best thing. Apples are not as sweet as candy, but I think they are the next best thing.

druhý den

adverb (the day after)

I enjoyed the film so much that I went back to the cinema the next day and watched it again.

na shledanou

adverb (goodbye) (rozloučení)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu next v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.