Co znamená three v Angličtina?

Jaký je význam slova three v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat three v Angličtina.

Slovo three v Angličtina znamená tři, trojka, trojka, tři, tři, tři, tři, třetího, třetího, trojka, trojka, tři sta, třikrát, tři krát, trojdílný, trojnásobný, třikrát, na tři způsoby, , , dvacet tři, dvacet tři, dvacet tři, dvacet tři, dvacátého třetího, dvacátého třetího. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova three

tři

noun (cardinal number: 3)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
Multiply that number by three.
Vynásob to číslo třemi.

trojka

noun (symbol for number 3)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Write a three in the blank.
Napiš na to prázdné místo trojku.

trojka

noun (people, things: set, group of 3)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The Detroit Three were famous thieves. This set of underwear comes in a three.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Harry, Ron a Hermiona byli nerozlučná trojka.

tři

noun (time: 3 o'clock) (hodiny)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
I'm meeting Anne at three.

tři

adjective (3 in number)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
I have three coins.
Mám tři mince.

tři

adjective (3 years of age) (roky, o věku)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
When Jasper was three, his family moved to France.
Když byly Jasperovi tři, odstěhovala se jeho rodina do Francie.

tři

pronoun (people, things: 3 of them)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
I baked nine muffins but there are only three left.

třetího

noun (US, written (third day of specified month) (v daném měsíci)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
This will be due June 3.
Musím to odevzdat do třetího června.

třetího

noun (mainly UK, written (third day of specified month) (daného měsíce)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
Entries to the photography competition must be received by 3 April.

trojka

noun (playing card: with 3 pips) (v kartách)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The dealer gave me a three.

trojka

noun (die: with 3 pips) (na kostce)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)

tři sta

adjective (300 of [sth])

třikrát

adverb (threefold)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
I just bought a house that is three times more expensive than my previous one.

tři krát

adverb (multiplied by three)

If you multiply three times three, you get nine.
Tři krát tři je devět.

trojdílný

adjective (having three parts)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The problem is threefold, so it cannot be solved easily.

trojnásobný

adjective (treble, triple, times three)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
There was a threefold increase in sales last month.

třikrát

adverb (by three, three times) (větší)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
The size of the student body has increased threefold in the past twenty years.

na tři způsoby

adverb (in three ways)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

noun (stage scenery)

The play's threefold was beautifully painted.

noun (baseball)

The crowd cheered when the batter hit a triple.

dvacet tři

noun (cardinal number: 23)

Twenty-three is the ninth prime number.

dvacet tři

adjective (23 in number)

The debate was adjourned at twenty-three minutes past ten.

dvacet tři

adjective (23 years of age) (roků)

Sue left Canada at the age of twenty-three. When I was 23, I went on a round-the-world trip.

dvacet tři

pronoun (people, things: 23 of them)

dvacátého třetího

noun (US, written (twenty-third day of specified month) (daného měsíce)

The store will be closed on December 23.

dvacátého třetího

noun (mainly UK, written (twenty-third day of specified month) (daného měsíce)

Re: your email of 23 June, I am writing to let you know that we have cancelled your subscription.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu three v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.