Co znamená top v Angličtina?

Jaký je význam slova top v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat top v Angličtina.

Slovo top v Angličtina znamená vršek, vrcholek, vršek, vrchní, horní, nejvyšší, vrchol, hlavní, nejlepší, první místo, top, překonat, vršek, nanejvýš, vrcholek, temeno, vršek, víko, střecha, špička, číslo jedna, vrchní část, začátek, první polovina, první tři pálkaři, káča, listy, jarní cibulka, ti nejlepší, ozdobit, být nejlepší, převýšit, odpálit, ostříhat, přelétnout přes, dát na vrch, završit, dolít, dobít, na vrcholek, na vrcholu, na vrcholu, pult, od vrchu dolů, úplně, naprosto, z hlavy, nahoře, triumfální, vítězoslavný, vedoucí, na vrcholu, , v čele, navíc, šťastný jako blecha, přehnaný, přehnaně nadšený, kabátek od pyžama, vedoucí manažer, vedoucí manažerka, káča, deska stolu, stolní, top, top, mít navrch, šéfovský, špičkový, nejvyšší patro, cylindr, nejvyšší priorita, přední, přísně tajný, deset nejlepších, shora dolů, špičkový, doplnit, doplňující. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova top

vršek, vrcholek

noun (highest part) (nejvyšší místo)

The gardener pruned the top of the tree. // The chapter begins at the top of the page. // Audrey went to the top of the tower.
Zahradník prostříhal vršek (or: vrcholek) stromu.

vršek

noun (uppermost part) (vrchní strana)

Veronica polished the top of the table until it gleamed.
Veronika lakovala vršek stolu, dokud se neleskl.

vrchní, horní

adjective (highest) (nejvyšší)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He stood on the top rung of the ladder.
Stál na vrchní (or: horní) příčce žebříku.

nejvyšší

adjective (maximum)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The car reached its top speed.
Auto dosáhlo své maximální rychlosti.

vrchol

noun (figurative (highest point)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The young lawyer is at the top of his career.
Ten mladý právník je na vrcholu své kariéry.

hlavní

adjective (figurative (principal)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
People are our top priority.
Naší hlavní prioritou jsou lidé.

nejlepší

adjective (figurative (greatest, best)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Paul Robeson was one of the top bass singers of the 20th century.
Paul Robeson byl jedním z nejlepších zpěváků s hlubokým hlasem 20. století.

první místo

noun (head of a list) (na seznamu)

This task is at the top of my list of things to do.
Tahle věc je na prvním místě na mém seznamu úkolů.

top

noun (garment for upper body) (tričko)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I need to find a top to match my skirt.
Musím najít top, který by se mi hodil k sukni.

překonat

transitive verb (surpass)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The actor hopes to top his previous performance.
Herec doufá, že překoná své předchozí vystoupení.

vršek

noun (bra of a bikini) (od plavek)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
She tied her bikini top.
Zavázala si vršek od bikin.

nanejvýš

adverb (slang (maximum) (hovorový výraz)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I'll be there in 10 minutes, tops.
Bude mi to trvat nanejvýš deset minut.

vrcholek

noun (apex) (oblouku apod.)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The ball reached the top of its arc.

temeno

noun (crown: of the head) (hlavy)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
I gave the boy a pat on the top of his head.

vršek

noun (bottle cap) (lahve)

She took the top off the bottle.
Sundal vršek (or: víčko, or: uzávěr) z lahve.

víko

noun (lid of container)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Please put the top on the box.

střecha

noun (roof: of a building) (vrchol budovy)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The birds perched on the top of the building.
Ptáci hřadovali na střeše domu.

špička

noun (figurative (first place: in a league) (ti nejlepší v lize)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Joe is at the top of the league in scoring.
Joe je na špičce žebříčku v počtu gólů.

číslo jedna

noun (number 1: in music charts) (v žebříčku, hudebním)

The singer's new record is the top of the charts.

vrchní část

noun (upper part of dress) (šatů)

The top of this dress is fitted, while the skirt is flared.

začátek

noun (figurative, informal (beginning)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Let's sing it from the top.
Pojďme si to zazpívat od začátku.

první polovina

noun (baseball: first half of an inning) (směny, baseball)

We scored in the top of the second inning.

první tři pálkaři

noun (baseball: first three batters) (v baseballu)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Steve is batting in the top of the lineup.

káča

noun (child's spinning toy) (točící se hračka)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The children played with traditional toys, such as tops and jacks.

listy

plural noun (leaves of a carrot) (u kořenové zeleniny)

(podstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).)
Rabbits ate the tops of the carrots.

jarní cibulka

plural noun (green part of spring onions) (zelená část)

The chef garnished the soup with onion tops and bacon.
Šéfkuchař ozdobil polévku jarní cibulkou a slaninou.

ti nejlepší

plural noun (slang (the best)

Thanks for all my birthday presents; you're the tops!

ozdobit

transitive verb (crown) (dort třešničkou)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The cook topped the cake with a cherry.

být nejlepší

transitive verb (be the best among) (mezi ostatními)

The student topped his class.

převýšit

transitive verb (informal (exceed in size) (výškou)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The new building will top the old tower by two storeys.

odpálit

transitive verb (hit: a golf ball) (golfový míček)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The golfer topped the ball into the sand trap.

ostříhat

transitive verb (prune: top of a tree) (strom)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The gardener topped the tree.

přelétnout přes

transitive verb (leap over) (přeneseně)

The highjumper easily topped the bar.

dát na vrch

(put a top layer on) (co)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
The chef topped the pizza with strong cheese.

završit

phrasal verb, transitive, separable (informal (make complete)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
To top off my bad day, I got a flat tire on the way home.
A abych celý ten den blbec završila, ještě jsem cestou domů píchla kolo.

dolít

phrasal verb, transitive, separable (fill to the uppermost edge)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
There's a little bit left in the bottle. Let me top off your glass for you.

dobít

phrasal verb, transitive, separable (informal (refill, replenish) (kredit apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I need to top up my mobile phone because I'm nearly out of credit.

na vrcholek

adverb (at the highest part or point)

When he arrived at the top of the ladder he was able to see the damaged roof.
Když vylezl na vrcholek žebříku, uviděl poškozenou střechu.

na vrcholu

adverb (figurative, informal (among the greatest achievers) (mezi těmi nejlepšími)

He enjoyed his success to begin with, but is now finding out that life can be tough at the top.

na vrcholu

adverb (mountain: at the summit) (kopce)

The air was thin at the top of the hill.

pult

noun (US (shop: top of serving desk)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
A basket of candy sat on the countertop.

od vrchu dolů

adverb (highest point to lowest)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
You should apply paint from top to bottom.

úplně, naprosto

adverb (figurative, informal (completely)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The current owners are ruining the football club from top to bottom.

z hlavy

expression (figurative, informal (spontaneously, improvising)

Off the top of my head, I can't remember the name of that actor.

nahoře

adverb (on the uppermost part)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The cupcake Betty chose had a cherry on top.

triumfální, vítězoslavný

adjective (figurative (triumphant)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

vedoucí

adjective (figurative, slang (in charge)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
It's a huge company; it's not always possible for the guy on top to know what his minions are up to.

na vrcholu

preposition (at highest point)

The climbers were left stranded on top of the mountain after a snowstorm.

preposition (with [sth/sb] beneath)

The judeka threw her opponent to the floor and landed on top of him.

v čele

preposition (informal, figurative (in control)

I write a to-do list every day to make sure I'm on top of all my chores.

navíc

expression (informal, figurative (in addition)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
What a day! First I woke up late, then the hot water heater burst, and on top of that, I got a flat tire.

šťastný jako blecha

expression (figurative (be very happy)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The day his daughter was born, the new father felt on top of the world.

přehnaný

adjective (excessive)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Their response was well over the top.

přehnaně nadšený

adjective (person: extremely exuberant)

kabátek od pyžama

noun (sleepwear: upper part)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

vedoucí manažer, vedoucí manažerka

noun (high-level executive)

The senior manager received a large bonus for good performance. The senior managers control key aspects of business.

káča

noun (child's toy) (hračka)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Tim loved his spinning top and would spend hours playing with it.

deska stolu

noun (surface of table)

When we arrived for Thanksgiving, the tabletop was completely covered with every kind of dish you could imagine.

stolní

noun as adjective (for use on flat surface)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Do you have any fun tabletop games?

top

noun (UK (sleeveless pullover) (tričko bez rukávu)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Tank tops were popular in the 1970s.

top

noun (US (vest: sleeveless t-shirt) (tričko bez rukávu)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Summer is a great time to wear tank tops. I wear shorts and a tank top when I do my exercise workout.

mít navrch

noun (figurative, slang ([sb] in authority) (přeneseně)

Joe's the top dog at work, but his wife's the top dog at home!
Joe je šéf v práci, ale doma je šéf jeho žena!

šéfovský

noun as adjective (relating to [sb] in power) (hovorový výraz)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

špičkový

noun as adjective (informal, figurative (highest quality)

My husband attended a top-flight engineering school.

nejvyšší patro

noun (highest storey of a building)

From the top floor of the building you can see the whole city.

cylindr

noun (man's tall formal headgear)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The costume includes a black felt top hat, an elegant cane, and white gloves.

nejvyšší priorita

noun (most urgent consideration)

Making good grades should be your top priority at college. Our top priority is raising money for the charity.

přední

adjective (highly esteemed) (přeneseně)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

přísně tajný

adjective (highly confidential, restricted)

The CIA has many top secret operations. This is a top secret mission, so stay quiet.

deset nejlepších

noun (10 best or most popular)

shora dolů

adjective (hierarchical: working downwards) (řízení firmy apod.)

The corporation did a top-down restructuring.

špičkový

adjective (informal, figurative (very best, highest quality)

My wife's always given me top-notch support with my career. The service we receive at this hotel is always top notch.

doplnit

noun (refill)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Can you give me a top-up of wine, please?

doplňující

noun as adjective (in addition)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Rita asked the bank for a top-up loan.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu top v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova top

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.