Co znamená where v Angličtina?

Jaký je význam slova where v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat where v Angličtina.

Slovo where v Angličtina znamená kde, kam, odkud, kam, kam, kde, kde, kam, tam, kde, kde, kam, kamkoli, kamkoliv, ve kterém, tam, kde, odkud, zaútočit na Achillovu patu, informovat, kde je. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova where

kde

adverb (in or at what place?)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Where are my keys? Where are we?
Kde jsou mé klíče?

kam

adverb (to what place?)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Where is he going?
Kam jde?

odkud

adverb (from what source?)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Where did you hear that rumour?
Odkud vycházel ten hluk, který jsi slyšel?

kam

adverb (to what end?)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Where is this argument leading?
Kam ta hádka povede?

kam

adverb (in what situation?)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Where does this change leave us?
Kam nás ta změna dovede?

kde

conjunction (in, at what place)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
That bar is where we first met.
Támhle je ten bar, kde jsme se poprvé potkali.

kde

conjunction (in the place at which) (vztažné)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
That bar is in Madrid, where we spent two happy weeks.
Ten bar je v Madridu, kde jsme strávili šťastné dva týdny.

kam

conjunction (to what place)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
I will go where you choose.
Půjdu, kam řekneš.

tam, kde

conjunction (in the place or circumstance in which)

Where workers are treated with respect, staff turnover tends to be low.
Tam, kde se k personálu chovají hezky, zaměstnanci dlouho vydrží.

kde

adverb (in what circumstances?)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
So, where are we now with this plan?

kam

adverb (to what place?) (v otázce)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Where are we heading tonight?

kamkoli, kamkoliv

conjunction (wherever)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
You can go where you want.

ve kterém

conjunction (in which)

Rugby is a sport where you can get seriously injured if you are not careful.

tam, kde

conjunction (if it is)

Where possible, repairs will be made.

odkud

adverb (from what place?)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Where did you come from?

zaútočit na Achillovu patu

verbal expression (figurative (attack [sb]'s weak spot)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
His divorce hit him where it hurts: in his wallet. When he said I was ugly, he hit me where it hurts.

informovat

transitive verb (with clause: inform [sb]) (někoho)

Kate had instructed the authorities where she had last seen her car.

kde je

(in what location is) (kde se nachází)

Where is the nearest highway heading north?
Kde je nejbližší dálnice na sever?

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu where v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova where

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.