Co znamená fire v Angličtina?

Jaký je význam slova fire v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat fire v Angličtina.

Slovo fire v Angličtina znamená oheň, požár, oheň, střílet z, pálit z, vyrazit, vyhodit, vystřelit, vystřelit na, třpyt, zápal, těžkost, střílení, hořet, zářit, vzplanout, zažehnout, , zapálit, dodávat palivo, nastartovat, vypalovat, vyvolat, podnítit, inspirovat, hodit, střílet, vystřelit na, vystřelit, zastřelit, střelit, postřelit, zastřelit, natočit, nafotit, sakra, kruci, hrome, výhonek, lov, natáčení, focení, střílet, střílet, střílet, vystřelit, fotit, natáčet, střílet, vystřelit, spustit, snímat, měřit výšku slunce, hodit, trefit, vyfotit, vystřelit, píchat si, ptát se, vypálit, vypálit, vystřelit, poslat, vypálit, vychrlit, nastartovat, rozpálit, nabudit, rozjet, přilévat olej do ohně, táborák, vzplanout, vznítit se, vzplanout, zastavit palbu, klid zbraní, křížová palba, křížová palba, požární poplach, hasiči, požární cvičení, únikový východ, požární východ, hasicí přístroj, požární hydrant, pojištění proti ohni, požární stanice, požární vůz, střílet na, střílet na, hasič, hasička, hašení požáru, hašení požárů, , hasičský, nápravný, hasičské auto, protipožární zeď, lesní požár, hydrant, směr střelby, pod palbou, hořící, skvělý, fantastický, otevřený oheň, otevřené ohniště, zahrávat si s ohněm, praskající oheň, zapálit, založit požár, nadchnout. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova fire

oheň

noun (combustion) (spalování)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Fire produces heat and light.
Oheň je zdrojem tepla a světla.

požár

noun (in a building) (neštěstí)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
There was a fire in an old warehouse nearby.
V tom blízkém starém skladišti byl požár.

oheň

noun (for cooking, camping) (vaření, táboření)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
They hung a kettle over the fire.
U stanů jsme rozdělali oheň.

střílet z, pálit z

transitive verb (gun: shoot)

They fired their guns.
Stříleli (or: pálili) ze svých zbraní.

vyrazit, vyhodit

transitive verb (US (dismiss from work) (propustit: hovorově)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
They fired him for being late each morning.
Dali mu padáka, protože každé ráno chodil pozdě.

vystřelit

intransitive verb (shoot a weapon)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Aim your weapon, then fire.
Nejprve zamiř, pak vystřel.

vystřelit na

(shoot a weapon at)

The soldiers were firing at the enemy.
Vojáci stříleli na nepřátele.

třpyt

noun (figurative (gem brilliance) (drahého kamene)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Diamonds must be cut to show their fire.

zápal

noun (figurative (ardour)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
She was full of fire and energy.

těžkost

noun (figurative (arduous trial)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He went through fire to try to find her again.

střílení

noun (guns, firearms: shooting)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
He could hear the fire of guns nearby.

hořet

intransitive verb (burn)

The kindling began to fire.

zářit

intransitive verb (very dated, poetic, figurative (glow)

Dawn fired in the east.

vzplanout

intransitive verb (figurative (become passionate) (citově)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He fired and fumed at the news.

zažehnout

intransitive verb (have ignition in a cylinder) (motor)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Eventually, the engine fired and they drove home.

intransitive verb (neuron activity)

The neurologist ordered several tests to determine whether the patient's neurons were firing properly.

zapálit

transitive verb (set alight)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
They fired the big pile of rubbish they had collected.

dodávat palivo

transitive verb (supply fuel)

You should fire the boiler with anthracite coal.

nastartovat

transitive verb (ignite)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Go ahead and fire the engine.

vypalovat

transitive verb (kiln) (keramiku apod.)

The potter fires her stoneware in a kiln.

vyvolat, podnítit

transitive verb (figurative (emotions: inflame) (emoce)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Her kiss fired his passion even more.

inspirovat

transitive verb (figurative (inspire)

The sight fired her imagination.

hodit

transitive verb (figurative (throw)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He fired a ball through the open window.

střílet

intransitive verb (fire a gun)

Robert's father taught him to shoot when he was a little boy.
Když byl Robert malý chlapec, jeho otec ho naučil střílet.

vystřelit na

(fire a gun at)

The soldiers shot at the enemy.
Vojáci vystřelili na nepřítele.

vystřelit

transitive verb (gun: fire) (z pušky)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He shot the gun.
Vystřelil z pušky.

zastřelit

transitive verb (kill with gun, etc.) (zabít puškou apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Where did you shoot that deer?
Kde jsi zastřelil toho jelena?

střelit, postřelit

(wound by firing gun, etc.) (zranit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The soldier was shot in the leg.
Voják byl střelen (or: postřelen) do nohy.

zastřelit

transitive verb (execute by gunfire) (popravit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The prisoner was shot by the firing squad.
Vězeň byl zastřelen popravčí četou.

natočit

transitive verb (film) (film)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
They are shooting the movie in Canada.
Natáčejí film v Kanadě.

nafotit

transitive verb (photo: take)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The photographer shot 50 photos.
Fotograf nafotil 50 fotek.

sakra, kruci, hrome

interjection (US, slang, euphemism (annoyance)

(citoslovce: Vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky (např. au, hej, ahoj). )
Shoot! I forgot his birthday!
Sakra, zapomněl jsem na jeho narozeniny.

výhonek

noun (botany: sprout)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
From the eight seeds we got five shoots growing.

lov

noun (hunt)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
They went on a turkey shoot.

natáčení

noun (informal (filming session) (filmové)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The shoot will be on location in Iceland.

focení

noun (informal (photo shoot: photography session)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Zelda is at the shoot working as a camera assistant.

střílet

intransitive verb (sport: aim at goal) (ve sportu, na branku, koš, apod.)

The basketball player decided to pass instead of shoot.

střílet

intransitive verb (pool, billiards: play, hit) (hrát, být na řadě)

It's your turn to shoot. Try to knock the 7-ball in.

střílet

intransitive verb (play marbles) (hrát, trefovat se)

The experienced marble player was able to shoot very well.
Zkušený hráč v kuličky uměl střílet velmi dobře.

vystřelit

intransitive verb (informal (move quickly) (přeneseně: rychle se pohybovat)

The kid shot across the field to get the ball.
Dítě vystřelilo přes hřiště pro balon.

fotit

intransitive verb (photograph)

You better shoot before it gets too dark!
Raději foť, než bude moc tma.

natáčet

intransitive verb (film)

They shot all day long, but got the scenes that they wanted.

střílet

intransitive verb (ball: aim at target) (na koš, na branku)

He shot just as time ran out in the game.

vystřelit

intransitive verb (pain: pass through body) (bolest)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The pain shot up his arm after he hit his elbow.

spustit

intransitive verb (slang (speak) (řeč, promluvu, začít mluvit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I want to hear your opinion. When you're ready, shoot.
Chci slyšet tvůj názor. Až budeš připraven, spusť.

snímat

transitive verb (take seismic reading) (sbírat informace, data)

The geologists will shoot and interpret the seismic data for you.

měřit výšku slunce

transitive verb (star, planet: site) (v námořnictví)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The captain used a sextant to shoot the sun.

hodit

transitive verb (dice: throw) (kostkami)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
It's your turn. Shoot the dice!

trefit

transitive verb (golf: play, hit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I shot a 69 yesterday!

vyfotit

transitive verb (take a photo of)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The fashion model allows only a few photographers to shoot pictures of her.

vystřelit

transitive verb (ball: aim at goal) (sport: na branku)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The footballer shot the ball between the posts.

píchat si

transitive verb (drug: inject) (hovorový výraz: brát drogy)

The addict had been shooting heroin for years.
Byl závislý a píchal si heroin už roky.

ptát se

phrasal verb, intransitive (slang, figurative (begin asking questions)

Professor, could we ask you a few questions? "Sure! Fire away."
„Pane profesore, mohu se zeptat na pár otázek?“ „Jistě, ptejte se!“

vypálit

phrasal verb, intransitive (informal (begin shooting)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
When you have a clear shot at the deer, fire away.

vypálit, vystřelit

phrasal verb, transitive, separable (shot)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The gunman fired off three shots before the police captured him.

poslat

phrasal verb, transitive, separable (figurative, informal (letter, e-mail: write and send quickly) (email, poštu atd.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Tom fired off an e-mail to the sales manager.

vypálit, vychrlit

phrasal verb, transitive, separable (figurative, informal (rapid questions) (hovorový výraz: rychle se dotázat)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
You fired off ten questions but didn't listen to the answers.

nastartovat

phrasal verb, transitive, separable (start ignition of)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I pressed the starter button, fired up the engine, and took off into a cloudless blue sky.
Otočil jsem klíčkem, nastartoval motor a odletěl jsem směrem k modrému obzoru.

rozpálit

phrasal verb, transitive, separable (figurative (excite, enthuse) (přen.: vyvolat nadšení u někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The inspirational speech fired up the audience.

nabudit

phrasal verb, transitive, separable (figurative (stimulate)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
A walk through the forest on a chill day fires up my senses.

rozjet

phrasal verb, transitive, separable (figurative (start: computer system, etc.) (počítač apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Lucie fired up her computer and clicked on the email icon.

přilévat olej do ohně

verbal expression (figurative (exacerbate the issue)

Shouting at angry pupils is only likely to add fuel to the fire.

táborák

noun (fire made of twigs)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
That evening we all sat around a camp fire drinking beer and telling ghost stories.

vzplanout, vznítit se

verbal expression (ignite)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Gasoline can catch fire very easily. If you knock that candle onto the rug, it will catch on fire.

vzplanout

verbal expression (figurative (create enthusiasm) (přeneseně: pro něco)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

zastavit palbu

(war: stop fighting)

The two sides agreed to cease fire.

klid zbraní

noun (truce, end to hostilities)

The armies decided to have a ceasefire at Christmas.
Armády se o Vánocích rozhodly vyhlásit klid zbraní.

křížová palba

noun (point where gunshots cross)

One soldier was injured in the crossfire.

křížová palba

noun (figurative (heated exchange of opinions) (přeneseně: hádka)

Don't get caught in the crossfire between my aunt and uncle; their arguments are vicious.

požární poplach

noun (siren or bell warning of fire)

Someone set off the fire alarm at 3 am and the entire hotel had to be evacuated. You often have to smash a glass panel to activate a fire alarm.

hasiči

noun (fire-fighting unit)

(podstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).)
Someone called the fire department after we lit our bonfire. The fire brigade took five hours to put out the house fire.
Udělali jsme si táborák a někdo na nás zavolal hasiče.

požární cvičení

noun (evacuation procedure)

We had a fire drill at the office today.

únikový východ

noun (emergency stairway)

In the event of fire, please use the fire escape to descend to the ground floor.

požární východ

noun (emergency way out)

The fire exit must be unlocked and kept clear.

hasicí přístroj

noun (appliance for putting out fires)

Some fire extinguishers contain water and others foam.

požární hydrant

noun (water pump)

pojištění proti ohni

noun (insurance against loss due to fire)

The bank requires borrowers to carry fire insurance for the house.

požární stanice

noun (place where fire engines are kept)

The girl scouts visited the fire station to learn about fire safety.

požární vůz

noun (fire fighting vehicle)

Most fire trucks are painted red.

střílet na

(with weapon: shoot)

As soon as I give the order, fire upon the battleship.

střílet na

(with weapon: shoot) (někoho)

The soldiers in the tower fired upon the defenceless people below.

hasič, hasička

noun (member of fire brigade)

Firefighters were called to tackle the blaze.

hašení požáru

noun (act of combatting fires)

The firefighting went on for days as crews tried to get the wildfires under control.

hašení požárů

noun (fighting fires) (povolání)

Firefighting is a very dangerous occupation.

noun (figurative (efforts to fix tackle problem)

The computer system's so messed up that we spend most of our time on firefighting.

hasičský

noun as adjective (relating to combatting fires)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

nápravný

noun as adjective (relating to efforts to tackle problem)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

hasičské auto

noun (firefighters' vehicle)

A red firetruck went speeding down the street with the siren on.

protipožární zeď

noun (fireproof wall)

There's a firewall between every other room in the hotel.

lesní požár

noun (fire in a woodland area)

There's a high risk of forest fires in that area due to lack of rain.

hydrant

noun (water pump)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
It's illegal to park in front of a hydrant.

směr střelby

noun (path of a bullet)

They are sending that soldier forward in the battle, where he will be in the direct line of fire.

pod palbou

noun (figurative (vulnerable position) (kritiky apod.)

The president of the company is in the line of fire of shareholders' crticisms.

hořící

adjective (burning)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The car was on fire for about two hours.

skvělý, fantastický

adjective (figurative, slang (performing well)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Sharon has answered every question correctly so far; she's on fire today!

otevřený oheň

(start shooting)

They opened fire as soon as they saw his gun. If you see a wolf, go ahead and open fire.

otevřené ohniště

noun (fire in unenclosed fireplace)

There's an open fire in the living room.

zahrávat si s ohněm

verbal expression (risk danger) (přeneseně)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Computer users are playing with fire if they don't keep their anti-virus software up to date.

praskající oheň

noun (figurative (coal or wood fire)

The Boy Scouts sat round the roaring fire telling ghost stories.

zapálit

verbal expression (set alight)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He set fire to his own house to collect the insurance money.

založit požár

verbal expression (set light to)

To cover up the murder, the killer set his victim's house on fire.

nadchnout

verbal expression (figurative, slang (excite)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
That catchy new song has set the whole country on fire.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu fire v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova fire

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.