Co znamená yes v Angličtina?

Jaký je význam slova yes v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat yes v Angličtina.

Slovo yes v Angličtina znamená ano, ale ano, že?, ano?, Jo!, Ano!, Pojď!, souhlas, souhlasit, souhlasit, potvrdit, odpovědět kladně, Jistě!, Už to mám!, Jistě!, Zajisté!. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova yes

ano

interjection (showing acceptance, agreement, etc.)

(částice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).)
Will you marry me? Yes!
Ano, opravdu s tebou chci jít.

ale ano

interjection (affirmative reply to negation) (po negativní otázce)

"Surely you're not going to wear that in public?" "Yes, I am!"

že?

interjection (used to seek confirmation) (vyžádání souhlasu)

(částice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).)
You're the child's mother, yes?

ano?

interjection (answering door, etc.) (telefon, zvonek apod.)

(částice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).)
Yes, who is it?

Jo!, Ano!, Pojď!

interjection (scream of joy) (projev radosti)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Yes! We scored!

souhlas

noun (affirmative reply)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
He gave a firm 'yes' to the question.

souhlasit

intransitive verb (say yes)

I was only half-listening to my mother on the phone; I just tried to yes and no in all the right places.

souhlasit

transitive verb (agree with [sb]) (s někým)

Geoff's assistant yesses him and offers no ideas of his own.

potvrdit

verbal expression (confirm [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The defendant answered yes to the judge's questions about his identity.

odpovědět kladně

verbal expression (give your consent)

The patient answered "yes" when asked if he agreed to the procedure being carried out.

Jistě!, Už to mám!

interjection (expressing sudden recall) (vzpomenout si)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Oh yes! Now I remember who you're talking about.

Jistě!, Zajisté!

interjection (expressing confirmation) (potvrzení)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Oh yes! That will do nicely! Do I love chocolate? Oh yes, I certainly do!

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu yes v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.