Co znamená thank v Angličtina?

Jaký je význam slova thank v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat thank v Angličtina.

Slovo thank v Angličtina znamená poděkovat, poděkovat, díky, dík, díky, díky, poděkovat, Díky bohu!, Ještě že tak!, děkuji, děkuji za, děkuji, děkuji, poděkování, díky vám všem, díky vám oběma, děkuji předem, srdečně děkuji, tisíceré díky, děkuji mnohokrát, děkovný dopis. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova thank

poděkovat

transitive verb (express gratitude)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The bride graciously thanked the guests at the reception.

poděkovat

transitive verb (express gratitude)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She thanked him for the flowers.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Babička vzkazuje, že děkuje za ty skvělé recepty.

díky, dík

interjection (informal (expression of gratitude) (vyjádření díků)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Thanks! What a lovely present!
Díky! Takový krásný dárek.

díky

plural noun (gratitude)

(podstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).)
We give thanks for the love of our family.
Vzdáváme díky za lásku, jež byla naší rodině dopřána.

díky

plural noun (acknowledgment) (vyjádřit)

(podstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).)
The board would like to offer thanks to our contributors.

poděkovat

(ironic (blame) (ironicky)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Who do we have to thank for this mess?
Komu můžeme poděkovat za tenhle zmatek?

Díky bohu!

interjection (expression of gratitude or relief) (vyjádření vděku či úlevy)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Thank God you're all right! / That stupid show went off the air, thank God.
Díky Bohu, že jsi v pořádku!

Ještě že tak!

expression (it is fortunate that)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Thank God you're coming with me – I'd hate to go alone.

děkuji

interjection (expression of gratitude)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Thank you! I liked the gift.
Děkuji! Ten dárek se mi líbil.

děkuji za

interjection (gratitude for [sth])

Thank you for the box of chocolates.

děkuji

interjection (gratitude for [sth] done) (za nějakou činnost)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Thank you for helping me with my homework.

děkuji

noun (expression of gratitude) (výraz vděčnosti)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Don't forget to say your thank-yous before you leave.
Nezapomeň říct své děkuji, než odejdeš.

poděkování

noun (message of thanks)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
She sent a thank-you for the wedding gifts.
Poslala poděkování za ty svatební dary.

díky vám všem

interjection (gratitude to a group)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

díky vám oběma

interjection (gratitude to two people)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

děkuji předem

interjection (formal (expressing a polite request)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

srdečně děkuji

interjection (expressing sincere thanks)

Thank you kindly for shoveling the snow from my walkway.

tisíceré díky

interjection (Many thanks)

děkuji mnohokrát

interjection (many thanks)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Thank you very much; you've been very helpful.

děkovný dopis

noun (letter expressing gratitude)

Don't forget to send them a thank-you letter.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu thank v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.