at ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า at ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ at ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า at ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ที่, ณ, ใน, แอสทาทีน, ธาตุแอสทาทีน, เลขอะตอม 85 หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า at

ที่

adposition (in or very near a particular place)

adposition (in the direction of)

There may be other occasions when no baptized males are present at a congregation meeting.
หรือ อาจ เป็น โอกาส อื่น เมื่อ ไม่ มี ผู้ ชาย ซึ่ง รับ บัพติสมา แล้ว ร่วม อยู่ การ ประชุม ประชาคม.

ใน

adposition

แอสทาทีน

noun

ธาตุแอสทาทีน

noun

เลขอะตอม 85

noun

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

At school in crafts.
เป็นชั่วโมงเรียน
At least I'll be alive.
อย่างน้อยฉันก็ยังมีชีวิตอยู่
Thankfully, Inger has recovered, and once again we are able to attend Christian meetings at the Kingdom Hall.”
น่า ยินดี ที่ อาการ ของ อิงเกอร์ ดี ขึ้น และ เรา สามารถ เข้า ร่วม การ ประชุม คริสเตียน ที่ หอ ประชุม ราชอาณาจักร อีก ครั้ง หนึ่ง.”
As the 12 figures take their turns at the windows, two by two, they seem to survey the crowd below.
ขณะ ที่ หุ่น 12 ตัว ผลัด กัน ออก มา ที่ หน้าต่าง ที ละ สอง ตัว หุ่น เหล่า นั้น ดู เหมือน จะ ตรวจ ดู ฝูง ชน ข้าง ล่าง.
Roya has an interview with Congressman Mackie at noon today in this building.
โรยามีนัดสัมภาษณ์กับส.ส.แม็คกี้ ตอนบ่ายนี้ในตึก
A section of a Bible printed in the 15th century by Johannes Gutenberg has been discovered in a church archive at Rendsburg, Germany.
ส่วน หนึ่ง ของ คัมภีร์ ไบเบิล ซึ่ง พิมพ์ ใน ศตวรรษ ที่ 15 โดย โยฮันเนส กูเทนเบิร์ก ถูก ค้น พบ ใน ห้อง เก็บ เอกสาร ของ โบสถ์ ที่ เรนท์สบูร์ก เยอรมนี.
The daughter of Jerusalem shakes her head at you.
ลูก สาว ของ เยรูซาเล็ม จะ ส่าย หน้า ใส่ เจ้า
Whether they were from the royal line or not, it is reasonable to think that they were at least from families of some importance and influence.
ไม่ ว่า พวก เขา จะ มา จาก เชื้อ สาย กษัตริย์ หรือ ไม่ นับ ว่า มี เหตุ ผล ที่ จะ คิด ว่า อย่าง น้อย พวก เขา มา จาก ครอบครัว ที่ สําคัญ และ มี อิทธิพล อยู่ บ้าง.
13 After hearing a talk at a circuit assembly, a brother and his fleshly sister realized that they needed to make adjustments in the way they treated their mother, who lived elsewhere and who had been disfellowshipped for six years.
13 หลัง จาก ฟัง คํา บรรยาย ที่ การ ประชุม หมวด พี่ น้อง ชาย คน หนึ่ง กับ น้อง สาว ของ เขา ตระหนัก ว่า จะ ต้อง ปรับ เปลี่ยน วิธี ปฏิบัติ กับ แม่ ซึ่ง มี บ้าน อยู่ ต่าง หาก และ ถูก ตัด สัมพันธ์ หก ปี มา แล้ว.
At yet another concert, three youths were crushed to death.
ณ การ แสดง คอนเสิร์ต อีก คราว หนึ่ง เยาวชน สาม คน ถูก เบียด ตาย.
Obviously, she did not understand why I wept, but at that moment I resolved to stop feeling sorry for myself and dwelling on negative thoughts.
ดู เหมือน ซูซันนา ไม่ เข้าใจ ว่า ทําไม ดิฉัน ร้องไห้ แต่ ใน ตอน นั้น เอง ดิฉัน หยุด สงสาร ตัว เอง และ เลิก ครุ่น คิด ใน แง่ ลบ.
Wheels up at sunrise if you have a change of heart.
ล้อหมุนตอนอาทิตย์ขึ้น บอกไว้เผื่อเปลี่ยนใจ
That would include taking the correct dosage at the right times, in the proper manner, and for the right medical reason.
นั่น รวม ถึง การ กิน ยา ถูก ขนาด และ ถูก เวลา, ใน วิธี ที่ ถูก ต้อง, และ ด้วย เหตุ ผล ด้าน การ รักษา ที่ ถูก ต้อง.
So I'm really grateful for this opportunity to share this message again, with everyone at TED.
ฉันรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปัน สารนี้อีกครั้งที่เท็ด
Your husband was spotted at a convenience store not far from here about an hour ago.
ในร้านสะดวกซื้อไม่ไกลจากที่นี่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้ว
Uther's reign is at an end.
ยุคของอูเธอร์สิ้นสุดลงแล้ว
And now here they lie, poised at the edge of the unknown.
และนี่คือที่มันถูกทิ้งอยู่ โดยไม่รู้ว่าชะตากรรมของพวกมัน จะเป็นอย่างไร
At school Dimitria would not make the sign of the cross.
ที่ โรง เรียน ดิมิเทรีย จะ ไม่ ทํา สัญลักษณ์ ไม้กางเขน.
At first, some are apprehensive about calling on businesspeople, but after they try it a few times, they find it both interesting and rewarding.
ที แรก ๆ บาง คน กลัว การ เข้า พบ พวก นัก ธุรกิจ แต่ หลัง จาก พวก เขา พยายาม สอง สาม ครั้ง เขา พบ ว่า การ ทํา เช่น นี้ น่า สนใจ และ มี ผล ดี.
In the Kruger Park, we try to maintain the elephant population at about 7,500, which, according to our present knowledge, is what the Kruger can carry.”
ใน วนอุทยาน ครูเกอร์ เรา พยายาม รักษา ประชากร ช้าง ให้ คงที่ ด้วย จํานวน ประมาณ 7,500 ตัว ซึ่ง ตาม ที่ เรา รู้ ตอน นี้ เป็น จํานวน ที่ วนอุทยาน ครูเกอร์ สามารถ รอง รับ ได้.”
The only thing we know at this point is how much we don't know.
สิ่งเดียวที่เรารู้ จุดนี้ คือเราไม่รู้อะไร มากแค่ไหน
Look at the date.
ดูวันที่ซิ
All right, so Saturday at 6:00 was telling the truth.
ถ้างั้นวันเสาร์หกโมง ก็พูดจริง
At one state prison, the bug made computers miscalculate the sentences of several inmates who were then released,” says Newsweek.
เรือน จํา ประจํา รัฐ แห่ง หนึ่ง จุด อ่อน นี้ ทํา ให้ คอมพิวเตอร์ คํานวณ ระยะ เวลา การ ติด คุก ของ นัก โทษ หลาย คน ผิด พวก เขา จึงถูก ปล่อย” วารสาร นิวส์วีก กล่าว.
Dr. Glassman will meet us at the hospital.
ดร.กลาสแมนจะพบมาเราที่โรงพยาบาลนะ

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ at ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ at

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว