castle ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า castle ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ castle ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า castle ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ปราสาท, เรือ, พระราชวัง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า castle

ปราสาท

noun (fortified building)

Now, the only way to take the castle and secure the portal is on the q.T.
ตอนนี้ทางเดียวที่จะเข้าไปในปราสาทและรักษาประตู้มิติคือ QT

เรือ

noun

In 1836, Captain James Fraser and his wife, Eliza, survived the shipwreck of the brig Stirling Castle and were cast ashore on the island.
ในปี 1836 กัปตันเจมส์ เฟรเซอร์กับเอลีซา ภรรยาของเขา รอดจากเรือสเตอร์ลิง แคสเซิล ที่อับปางและถูกคลื่นซัดมาที่ชายฝั่งของเกาะนี้.

พระราชวัง

noun

Mordecai evidently worked as some kind of official at the castle at Shushan, regularly sitting within its gate along with other servants of the king.
ดูเหมือนว่ามาระดะคายเป็นข้าราชการคนหนึ่งในพระราชวังที่กรุงชูชาน และเขามักจะนั่งอยู่ที่ประตูเมืองกับเหล่าข้าราชบริพารของกษัตริย์.

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

So, that means... that the castle is that...
นั่นก็แปลว่า... ปราสาทอยู่นั่น
Get in the castle!
เข้าไปในปราสาท!
In late 1944, Himmler assigned me as personal adjutant to an SS general who was commander of the Wewelsburg Castle, a 400-year-old fortress near the city of Paderborn.
ปลาย ปี 1944 ฮิมเลอร์ มอบหมาย ผม ไป เป็น ผู้ ช่วย นาย พล หน่วย เอสเอส ซึ่ง เป็น ผู้ บัญชา การ ประจํา ปราสาท เวเวลส์บูร์ก ป้อม ปราการ เก่า แก่ อายุ 400 ปี ใกล้ เมือง พาเดอร์บอร์น.
Yeah, Castle.
ได้ แคสเซิล
He's with the Prince in the castle.
เขาอยู่กับเจ้าชาย ในปราสาท...
When I was at the castle, I could still feel their powerful love.
ตอนที่ข้าไปที่ปราสาทนั้น ข้ายังรู้สึกถึงพลังแห่งรักได้
Castle, if I don't do this, I don't know who I am.
แคสเซิล ถ้าฉันไม่ทํา ฉัน ก็ไม่รู้ว่าแล้วตัวเองเป็นใคร
It's not my case, Castle.
มันไม่ใช่คดีของฉัน แคสเซิล
Castle's there.
แคสเซิลอยู่ที่นั่น
Castle.
คาสเซิล
Now, the only way to take the castle and secure the portal is on the q.T.
ตอนนี้ทางเดียวที่จะเข้าไปในปราสาทและรักษาประตู้มิติคือ QT
We will, Mr. Castle.
แน่นอนค่ะ คุณคาสเซิล
Eventually, Ludwig destroyed the castle, missing him
แล้วในที่สุด Ludwig ก็ได้ทําลายปราสาทหลังนั้น เพราะความคิดถึงเขานั่นเอง
Yeah, it's Castle.
ครับ นี่แคสเซิลนะ
The castles committed no crimes.
ปราสาทมิได้ทําผิด
Would have been cheaper to drop a castle on you.
น่าจะง่ายกว่า ถ้าเอาปราสาททุ่มใส่นาย
Bro, Castle's life depends on this.
น้องชาย ชีวิตแคสเซิลขึ้นอยู่กับสิ่งนี้
If we went down to Castle Cerwyn, I know that Lord...
นี่หากเราลงไปปราสาทเซอร์วีน ข้ารู้ว่าลอร์ด...
Oh, for God sake, Castle.
โอ พระเจ้า ให้ตายสิ แคสเซิล
This is detective Beckett and Mr. Castle.
นีคือนักสืบเบคเค็ท และคุณแคเซิล
Castle and I will talk to next of kin.
แคสเซิลกับฉันจะไปคุยกับญาติ
Now this castle will again be called Holhan Palace and we'll restore our country!
ตอนนี้ปราสาทแห่งนี้จะอีก จะเรียกว่า Holhan พระราชวัง และเราจะเรียกคืนประเทศของเรา!
I got to say, the new Castle is pretty freaking sweet.
ผมยอมรับเลยว่า ปราสาทใหม่ดูเยี่ยมไปเลย
Give the castles to the families of the men who died fighting for you.
มอบปราสาทให้ตระกูล ที่ตายเพราะสู้อยู่ฝ่ายเจ้าสิ
Not the best commercial for Ken Castle.
แบบนี้ก็ทําให้ เคน คาสเซิล ขายของไม่ได้สินะ

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ castle ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ castle

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว