cat ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า cat ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ cat ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า cat ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง แมว, วิฬาร์, อาเจียน, แมว, แมว, การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า cat

แมว

noun (member of the family Felidae)

While we were on holiday, a neighbor took care of our cat.
ระหว่างที่พวกเราไปเที่ยววันหยุดกัน มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งช่วยดูแลแมวของพวกเราให้

วิฬาร์

noun (domestic species)

อาเจียน

verb

แมว

noun (แมว)

While we were on holiday, a neighbor took care of our cat.
ระหว่างที่พวกเราไปเที่ยววันหยุดกัน มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งช่วยดูแลแมวของพวกเราให้

แมว

noun

การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์

noun

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Now, was this before or after he adopted the 25 cats?
หรือว่าหลังจากเขาไปเอาแมวมาเลี้ยง 25 ตัว
In 2012, Google announced that they had a deep learning algorithm watch YouTube videos and crunched the data on 16,000 computers for a month, and the computer independently learned about concepts such as people and cats just by watching the videos.
ปี 2012 กูเกิลแจ้งว่า ได้ให้การเรียนรู้ลึก ดูยูทูบวิดีโอ ขบเคี้ยวข้อมูล จากคอมพิวเตอร์ 16,000 เครื่องอยู่ 1 เดือน และคอมพ์ก็เรียนรู้ได้เองถึงแนวความคิด เช่น คนกับแมว เพียงดูแค่วิดีโอเท่านั้น
First of all, together, my cats can do anything.
อย่างแรกนะ แมวฉันสามารถ ทําอะไรด้วยกันได้ทั้งนั้น
I Didn't Realize There'd Be A Cat.
ผมไม่คิดว่าจะมีแมวด้วย
You know, Cat would be communicating with me, but she thinks I'm working with you.
นายรู้มั้ย แคทควรจะร่วมมือกับฉันมากกว่า แต่เธอดันคิดว่าฉันไปร่วมมือกับนายนี่ไง
It has been estimated that 17 million dogs and 30 million cats are born in the United States annually.
มี การ กะ ประมาณ ว่า ใน สหรัฐ แต่ ละ ปี มี สุนัข เกิด 17 ล้าน ตัว และ แมว 30 ล้าน ตัว.
(Proverbs 14:10) Have you watched a bird, dog, or cat look into a mirror and then peck, growl, or attack?
(สุภาษิต 14:10) คุณ เคย ดู นก, สุนัข, หรือ แมว มอง ตัว เอง ใน กระจก แล้ว จิก, ขู่ คําราม, หรือ กระโจน เข้า ใส่ ไหม?
You're going to turn me into one of those fat, useless, contented house cats.
เธอทําให้ฉันกลับไปอ้วนอีกแล้ว, ฉันคงอยู่ในบ้านแมวไม่ได้แน่.
Hiding in the long grass, the big cats rush into the mass of grazing animals, causing them to scatter in panic.
โดย ซ่อน ตัว อยู่ ใน พง หญ้า สูง ๆ สิงโต จะ จู่ โจม เข้า ไป หา ฝูง สัตว์ ที่ กําลัง เล็ม หญ้า ทํา ให้ พวก มัน กระเจิดกระเจิง ไป ด้วย ความ ตื่น ตระหนก.
I don't have a cat.
ฉันไม่ได้เลี้ยงแมว
If the infected rat smells the delightful odor of cat piss, it runs towards the source of the smell rather than the more sensible direction of away.
ถ้าหนูที่มีท๊อคโซได้กลิ่นแสนรัญจวน ของฉี่แมว มันจะวิ่งเข้าหาแหล่งของกลิ่น แทนที่จะทําสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลกว่า คือออกห่าง
I'm gonna go help Cat.
ฉันไปช่วยแคทดีกว่า
'I quite forgot you didn't like cats.'
ความรู้สึกของสัตว์ ́ผมค่อนข้างลืมคุณไม่ได้ชอบแมว.'
And it became impossible to park anywhere -- (Laughs) -- without being very obvious that I had a cat and a dog with me, and it was really hot.
และมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาที่จอดรถดีๆซักที่ (เสียงหัวเราะ) โดยที่จะไม่เป็นจุดสนใจ ว่าชั้นมีทั้งแมวและหมา และมันก็ร้อนเอามากๆ
They are the future and I try to make them not be afraid of being the cat and being told, don't think outside the box.
พวกเขาคืออนาคต และฉันพยายามที่จะไม่ให้พวกเขากลัว ที่จะเป็นแมวที่ถูกบอกว่า อย่าคิดออกนอกกรอบ
One-eyed cats?
แมวตาเดียวล่ะ?
I'm not doubting you, but it's not a wild cat, so what am I supposed to do?
แต่มันไม่ใช่แมวป่า แล้วฉันควรทําอย่างไร?
And yet I wish I could show you our cat Dinah:
และยังฉันต้องการฉันสามารถแสดงให้คุณ Dinah แมวของเรา: ฉันคิดว่าคุณจะแฟนซีแมว
Cat holds her brother.
แคทคุมตัวน้องชายนางไว้อยู่
I guess I could put on a costume and fly around and pull cats out of trees.
เท่าที่ฉันทําได้ก็แค่แต่งเครื่องแบบและบินไปช่วยแมวลงจากต้นไม้
The Function of Cat Whiskers
การ ทํา งาน ของ หนวด แมว
'I'd rather not,'the Cat remarked.
มันชอบ.'
Um, he was carrying a burlap sack for the cats.
เอ่อ เขาแบกถุงใส่แมว ถุงใหญ่เลย
Sand cats can survive by living off the water they obtain from their prey
แมว ทราย อาศัย น้ํา จาก ร่าง กาย ของ เหยื่อ เพื่อ ประทัง ชีวิต
Now imagine you have a cat...
ลองจินตนาการ ว่าคุณมีแมว...

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ cat ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ cat

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว