tv ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า tv ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ tv ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า tv ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ทีวี, โทรทัศน์, เครื่องโทรทัศน์, ทีวี, โทรทัศน์, การถ่ายทอดโทรทัศน์, การแพร่ภาพ, ทีวี, โทรทัศน์, การถ่ายทอดโทรทัศน์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า tv

ทีวี

noun

You understand that tv and life are different, right?
เธอเข้าใจใช่ไหมว่าละครทีวีกับชีวิตจริงนั้นแตกต่างกัน?

โทรทัศน์

noun (A device for receiving television signals and displaying them in visual form.)

How much is that TV over there, please?
โทรทัศน์เครื่องนั้นราคาเท่าไหร่คะ?

เครื่องโทรทัศน์

noun

ทีวี

noun (abbreviation for television)

TV dials and controls are also usually found on the right side.
นอก จาก นี้ ปุ่ม ปรับ และ ควบคุม ทีวี ก็ อยู่ ด้าน ขวา ด้วย.

โทรทัศน์

noun

How much is that TV over there, please?
โทรทัศน์เครื่องนั้นราคาเท่าไหร่คะ?

การถ่ายทอดโทรทัศน์

noun

การแพร่ภาพ

noun

American-made action movies, which eventually air on TV, make an easy transition to foreign markets.
ภาพยนตร์แอกชั่นของอเมริกาซึ่งในที่สุดก็จะออกแพร่ภาพทางโทรทัศน์ด้วยนั้นสามารถส่งไปขายในตลาดต่างประเทศได้ง่าย.

ทีวี

proper

I spend pretty much all of my time watching TV, hanging out with my friends, and avoiding responsibility!
ฉันใช้เวลาดูทีวีมาก ชอบไปเที่ยวกับเพื่อนๆ และหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ!

โทรทัศน์

proper

How much is that TV over there, please?
โทรทัศน์เครื่องนั้นราคาเท่าไหร่คะ?

การถ่ายทอดโทรทัศน์

proper

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Honestly, I el like watching TV with you.
บอกตามตรง ฉันชอบการดูทีวีกับนาย
Turn off the tv, get dressed, and get out of this apartment.
แต่งตัว แล้วออกไปจากห้องนี้
Instead of watching TV and reading questionable novels, Valerie established a good routine of Bible study and made time to read Bible study aids published by Jehovah’s Witnesses, including this magazine.
แทน ที่ จะ นั่ง ดู ทีวี และ อ่าน นวนิยาย ที่ มี เนื้อหา ไม่ ค่อย ดี วาเลรี ได้ จัด เวลา ไว้ เพื่อ ศึกษา คัมภีร์ ไบเบิล อย่าง เป็น กิจวัตร และ ใช้ เวลา นั้น เพื่อ อ่าน และ ศึกษา หนังสือ คู่มือ ศึกษา คัมภีร์ ไบเบิล ซึ่ง จัด พิมพ์ โดย พยาน พระ ยะโฮวา รวม ทั้ง วารสาร นี้ ด้วย.
A West German TV station is planning a 24-hour broadcast of sunrises around the earth.”
สถานี โทรทัศน์ เยอรมัน ตะวัน ตก กําลัง วาง แผนการ เพื่อ การ ถ่ายทอด ที่ ใช้ เวลา 24 ชั่วโมง แสดง ภาพ ดวง อาทิตย์ ขึ้น รอบ โลก.”
Its persuasive techniques are regularly applied by dictators, politicians, clergymen, advertisers, marketers, journalists, radio and TV personalities, publicists, and others who are interested in influencing thought and behavior.
เทคนิค แห่ง การ จูง ใจ มัก นํา ไป ใช้ โดย ผู้ เผด็จการ, นัก การ เมือง, นัก เทศน์ นัก บวช, นัก โฆษณา, พ่อค้า แม่ ค้า, นัก หนังสือ พิมพ์, นัก จัด รายการ วิทยุ และ โทรทัศน์, นัก ประชาสัมพันธ์, และ คน อื่น ๆ ที่ สนใจ ใน การ โน้ม น้าว ความ คิด และ พฤติกรรม.
During a sample week, 82 percent of Italians watched TV, “and those who did were in front of the screen, on the average, a little less than five hours” a day, affirms La Repubblica.
ดัง ที่ รายงาน ไว้ ใน ลอสเซร์วาโตเร โรมาโน โป๊ ปบ อก กับ ราชา คณะ ชาว แคนาดา ว่า “เรื่อง อื้อฉาว ที่ ก่อ ขึ้น โดย สมาชิก ของ คณะ บาทหลวง และ สมาชิก ของ วงการ นัก บวช ผู้ ซึ่ง ผิด พลาด ใน เรื่อง นี้ เป็น แหล่ง แห่ง ความ ทุกข์ ยาก ใหญ่ หลวง สําหรับ คริสตจักร ใน แคนาดา.”
And in exchange, I expect a 60-inch flat screen tv.
และผมต้องได้ ทีวีจอแบน 60 นิ้ว เป็นการตอบแทน
Some 500 million people worldwide watched the spectacle live on TV.
ผู้ คน ราว ๆ 500 ล้าน คน ทั่ว โลก เฝ้า ชม เหตุ การณ์ นี้ โดย การ ถ่ายทอด สด ทาง ทีวี.
We see this on TV; we read about it in the paper.
เราเห็นมันบนทีวี; เราอ่านมันในหนังสือพิมพ์
Yeah, they also invented TV.
ใช่ รายการ TV ก็ด้วย
By the time the average American child graduates from high school, he has spent 17,000 hours in front of the TV compared to 11,000 hours in school.
โดย เฉลี่ย เมื่อ เด็ก อเมริกัน จบ ชั้น มัธยม ปลาย เขา ได้ ใช้ เวลา ดู โทรทัศน์ 17,000 ชั่วโมง เปรียบ เทียบ กับ 11,000 ชั่วโมง ใน โรง เรียน.
'TV', then select Channel 4...
แล้วค่อยกดไปที่เลข 4
She's not pretty enough to be on TV.
แต่ว่าฉันคิดว่าจีซุกทํางานหลายช่องไม่ได้
We also refuse to read their literature, watch TV programs that feature them, examine their Web sites, or add our comments to their blogs.
นอก จาก นั้น เรา ไม่ อ่าน หนังสือ ของ พวก เขา ไม่ ดู รายการ โทรทัศน์ ที่ เกี่ยว ข้อง กับ พวก เขา ไม่ ดู เว็บไซต์ ของ พวก เขา หรือ ไม่ แสดง ความ คิด เห็น ใน บล็อก ของ พวก เขา.
Your father was explaining to me how our tv.
พ่อของคุณเพิ่งอธิบายเรื่องทีวีให้ฟัง
By the time youths in the United States graduate from high school, they will have been exposed to 360,000 TV ads.
เมื่อ ถึง ตอน ที่ หนุ่ม สาว ใน สหรัฐ จบ ชั้น มัธยม พวก เขา ก็ ได้ รับ ชม โฆษณา ใน โทรทัศน์ ไป แล้ว 360,000 ครั้ง.
My decision for now is to watch TV with my friend.
ตอนนี้ผมตัดสินใจว่าจะดูทีวีกับเพื่อนผม
“On TV and in movies, it’s always made to seem so glamorous, so exciting.
เรื่อง เพศ เป็น เรื่อง ที่ ดู มี เสน่ห์ และ น่า ตื่นเต้น จริง ๆ ทั้ง ใน โทรทัศน์ และ ภาพยนตร์.
You can get updates for your interests, like your favorite TV show or sports team.
คุณรับข้อมูลอัปเดตตามความสนใจได้ เช่น รายการทีวีหรือทีมกีฬาที่ชอบ
So ask yourself, ‘What kind of TV shows and movies do I watch?’
ดัง นั้น คุณ ควร ถาม ตัว เอง ว่า ‘ฉัน ดู รายการ ทีวี หรือ ภาพยนตร์ แบบ ไหน?’
Well, you know the shows on TV?
ดีที่คุณรู้ว่าการแสดงในทีวีหรือไม่
TV Violence Measured
วัด ความ รุนแรง ทาง ทีวี
Yeah, I'm on TV.
ใช่แล้ว ผมออกทีวี
Yamato TV director gave me this number...
คนของยามาโตะทีวีติดต่อเรื่อง...
TV and mass media made it really easy to spread ideas in a certain way.
ทีวีและสื่อมวลชนเป็นสื่อกลางอย่างดีในการนําเสนอไอเดียให้เป็นที่รู้จัก

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ tv ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ tv

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว