Co znamená baby v Angličtina?

Jaký je význam slova baby v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat baby v Angličtina.

Slovo baby v Angličtina znamená dítě, mimino, mládě, benjamínek, zlato, zlato, malý, malé dítě, dítě, dětský, hýčkat jako miminko, jednat jako s dítětem, generace Baby boomers, dětský kočárek, dětské oblečení, dětská tvář, dětská tvář, děvčátko, malé křídlo, poloviční křídlo, malé křídlo, poloviční křídlo, baby shower, žvatlání, šišlání, hlídat, hlídat, paní na hlídání, osoba narozená v době babyboomu, kočárek, ufňukanec, fňukat, dětská láhev, rodit, mít dítě, malíček, dítě ze zkumavky. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova baby

dítě, mimino

noun (infant child)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The baby was born on Tuesday.
Dítě (or: miminko) se narodilo v úterý.

mládě

noun (newborn animal) (zvířete)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The cow suckled her baby.
Kráva krmila své mládě.

benjamínek

noun (youngest child)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
With three older brothers, he was the baby of the family.
Měl tři starší bratry, a tak byl benjamínek (or: nejmladší dítě) rodiny.

zlato

noun (informal (sweetheart, partner) (přeneseně, neformální)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
After the dance, my baby and I walked along the sand.
Po tanci jsem se šel se svým miláčkem projít po pláži.

zlato

noun (slang, potentially offensive (attractive woman) (přeneseně, neformální)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
What's your name, baby?
Jak se jmenuješ, zlato?

malý

adjective (figurative, informal (small)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He had a sore ankle and could only take baby steps.

malé dítě

noun (figurative, pejorative (childish person) (přeneseně: člověk s dětinským chováním)

Stop crying! Don't be such a baby!

dítě

noun (figurative, slang (beloved creation) (přeneseně: výtvor)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
I built this car myself - it's my baby!

dětský

noun as adjective (for a baby)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The woman was buying baby clothes.

hýčkat jako miminko

transitive verb (treat gently)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
She went to the spa, where the staff would pamper and baby her.

jednat jako s dítětem

transitive verb (disapproving (treat like a child)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I wish my parents would stop babying me.

generace Baby boomers

noun (informal (person born between '46 and '65) (děti narozené v USA mezi 1945 a 1965)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

dětský kočárek

noun (pram)

Old-fashioned baby carriages are beautiful, but they're not very practical.

dětské oblečení

plural noun (garments for infants)

He will soon grow out of his baby clothes.

dětská tvář

noun (child-like facial features)

She has such a baby face, you'd never guess she was in her thirties.

dětská tvář

noun (informal ([sb] with a child-like face)

Without that beard, you can clearly see that he's a baby face.

děvčátko

noun (female infant)

After seven grandsons, she was happy to have a baby girl in the family.

malé křídlo, poloviční křídlo

noun (informal, abbreviation (baby grand piano)

She played waltzes on the baby grand in the parlor.

malé křídlo, poloviční křídlo

noun (small three-legged piano)

There was a baby grand piano in the living room.

baby shower

noun (US (gift-giving party for unborn baby) (oslava narození dítěte)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Jana had to leave the baby shower early to go to the hospital.

žvatlání

noun (infantile speech) (dětská mluva)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Linguists study baby talk to discover how we acquire language.

šišlání

noun (adult imitation) (napodobování dětské mluvy)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
We never used baby talk when talking to our children.

hlídat

intransitive verb (watch over [sb] else's child) (děti)

When I was a teenager, I used to babysit to make some money. Paul and I are going out to dinner tonight, so we've asked the children's auntie to babysit.

hlídat

transitive verb (watch over: [sb] else's child) (děti)

I asked my mother to babysit Tom for me so that I could work an extra shift.

paní na hlídání

noun (childminder) (dítěte)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Our usual babysitter isn't available tomorrow night, unfortunately.

osoba narozená v době babyboomu

noun (often capitalized, informal, abbreviation (baby boomer)

My parents are boomers, both born in 1950.

kočárek

noun (child's pushchair)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Sarah and Ian took their newborn out for a stroll in a buggy.

ufňukanec

noun (informal ([sb] who weeps easily)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Jackie can't go one day without sobbing; she's such a crybaby!

fňukat

intransitive verb (US, informal (weep easily)

dětská láhev

noun (infant's feeding receptacle)

Nina is breast-fed, so her baby bottle is always filled with water.

rodit

verbal expression (give birth)

The Apollo Hospital is the safest and best place to have a baby.

mít dítě

verbal expression (become parents)

My good friend told me that he and his wife plan to have a baby soon.

malíček

noun (US, informal (smallest toe) (na noze)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

dítě ze zkumavky

noun (informal (person: conceived in-vitro)

Test-tube babies are common these days.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu baby v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova baby

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.