Co znamená back v Angličtina?

Jaký je význam slova back v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat back v Angličtina.

Slovo back v Angličtina znamená záda, zadní strana, dozadu, zadní část, podpořit, zacouvat, couvat, zpátky, zpět, zadní, odlehlý, zadní, minulý, zpětný, zpětný, zpět, nazpět, hřbet, zadní strana, opěradlo, vsadit na, lemovat, doprovázet, podlepit, podporovat, odmlouvat, odmlouvat, odpovídat, couvnout, podvolit se, vycouvat, vycouvat, nesplnit, vykroutit se z, zálohovat, podpořit, potvrdit, couvat s, couvat, akumulovat, být zpět, odrazit, vrátit se zpět do života, zotavit se, neodeslat se, vrátit se pro, znovu zavést, oživit, vzkřísit, vyvolat, oživit, , koupit zpět, odkoupit zpět, vykoupit zpět, umazat ztrátu, získat zpět, vrátit se, vrátit se, vybavit se, vrátit, oplatit, začít šetřit, omezit, sahat do, vrátit se zpět, přehnout, stáhnout se, zaostávat, stáhnout se, spolehnout se na, podávat hlášení, , bránit se, oblouk zad, protáhnout, kdysi dávno, již déle než, vzadu, sem a tam, sem a tam, debata, zadní obal knihy, podloudný, nekalý, utajený, zadní část, zpět doma, zpět domů, zacouvat na, nacouvat do, back office, nevyřízená objednávka, polní cesta, masáž zad, tehdy, zády k sobě, jdoucí po sobě, zpět do normálu, zahrádka, zadní dvorek, blízké okolí, dvorek, venkov, venkovský, salto vzad, v zadním sedadle, vedlejší, druhořadý, odmlouvat, odmlouvat, záloha, rezerva, záložní kopie, nahromadění, zácpa, záložní, záložní kopie, vrátit se brzy, za zády, sčesat, zpětný odkup, zavolat zpět, zavolat zpět, číslo pro zpětné volání, cashback, cashback, , snížení, stáhnout se z, odtáhnout, roztáhnout, odpadnout, nouzový, . Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova back

záda

noun (body: spine) (tělo)

(podstatné jméno v množném čísle: Označuje podstatná jména s tvarem pouze v množném čísle (např. kalhoty, záda).)
He hurt his back playing tennis.
Zranil si záda při tenise.

zadní strana

noun (reverse side)

Please read the text on the back of the paper.
Čtěte prosím text na zadní straně papíru.

dozadu

noun (rear of) (kam)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I can sit in the back of the car and you can sit in the front.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. V autě nejraději sedím vpravo vzadu.

zadní část

noun (rear)

I can sit in the back of the car and you can sit in the front.
Můžu si sednou do zadní části a ty můžeš sedět vpředu.

podpořit

transitive verb (support)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
You should back your argument with facts.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Těší mě, že se většina členů strany postavila za můj návrh.

zacouvat

intransitive verb (move backward)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He backed into the parking space.
Zacouval na prázdné místo na parkovišti.

couvat

transitive verb (move in reverse)

He backed the car down the driveway... right into a lamppost.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Nezkušený řidič nacouval do autobusu.

zpátky, zpět

adverb (toward the rear)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He walked back to the kitchen.
Vešel zpátky do kuchyně.

zadní

adjective (last, final)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The back pages of the magazine are devoted to advertisements.

odlehlý

adjective (remote)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
They're going to camp out in the back woods.

zadní

adjective (at the rear)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
How many passengers will fit on your back seat?
Kolik pasažérů se vejde na zadní sedadla?

minulý

adjective (of the past)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I would like to buy a back copy of the magazine.

zpětný

adjective (in arrears) (platba apod.)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
She received back pay to make up for the accounting error.

zpětný

adjective (going back)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
His back pass led to the goal that won the match.

zpět, nazpět

adverb (in return)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
She gave back the book.

hřbet

noun (reverse side: body part)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
She wrote his telephone number on the back of her hand.

zadní strana

noun (part of [sth] covering the back) (trika)

The company's logo will appear on the shirt back.

opěradlo

noun (reverse side: chair) (židle)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
He placed his hands on the back of the chair.

vsadit na

transitive verb (wager on)

Which horse should we back?

lemovat

transitive verb (form background of) (přeneseně)

The field is backed by a row of trees.

doprovázet

transitive verb (informal (music: accompany) (v hudbě)

They're going to back Bob Dylan on his next tour.

podlepit

transitive verb (mount)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She backed the photo with grey card.

podporovat

transitive verb (support [sb])

I back this candidate for mayor.
Podporuji tohoto kandidáta na starostu.

odmlouvat

phrasal verb, intransitive (informal (reply impudently)

Take your hands out of your pockets and don't answer back, young man!

odmlouvat

phrasal verb, transitive, separable (informal (reply impudently)

If she gets bossy, answer her back.

odpovídat

phrasal verb, transitive, separable (informal (respond)

I left a message for him but he hasn't answered me back.

couvnout

phrasal verb, intransitive (retreat)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Back away from the cookies and no one gets hurt. He nodded vaguely, continuing to dodge and back away.

podvolit se

phrasal verb, intransitive (give in, yield)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Despite the evidence, he refused to back down.

vycouvat

phrasal verb, intransitive (withdraw, retreat)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The guys backed off when they saw the police coming.
Hoši vycouvali, když uviděli přijíždět policii.

vycouvat

phrasal verb, intransitive (withdraw involvement) (přeneseně: z nějaké činnosti)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
At the last minute, the investors backed out.
Investoři na poslední chvíli vycouvali.

nesplnit

(promise: break) (slib)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The couple buying our house backed out of the purchase at the last minute.

vykroutit se z

(withdraw from) (neformální)

Sue backed out of helping us paint the house.

zálohovat

phrasal verb, transitive, separable (computing: make copies) (soubory)

It is advisable to back up all the files on your computer regularly, in case of breakdown.

podpořit

phrasal verb, transitive, separable (support)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Go ahead and tell the boss just what happened; I'll back you up on it.
Běž a řekni šéfovi, co se stalo, já tě podpořím.

potvrdit

phrasal verb, transitive, separable (confirm: fact, argument)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The accused man insisted that his wife would back up his story and give him an alibi.
Obviněný trval na tom, že jeho žena výpověď potvrdí a poskytne mu alibi.

couvat s

phrasal verb, transitive, separable (vehicle: reverse)

It's difficult to back up a truck when a trailer is attached.
Je těžké couvat s autem, když je za ním připojený vozík.

couvat

phrasal verb, intransitive (move in reverse)

A loud beeping alerts other road users when the lorry is backing up.

akumulovat

phrasal verb, intransitive (water: accumulate) (vodu)

Water has backed up into the toilet and the flush won't work.

být zpět

phrasal verb, intransitive (have returned)

I'm back from camp, did you miss me?

odrazit

phrasal verb, transitive, separable (push, repel)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We were able to beat back the flames before they reached the house.

vrátit se zpět do života

phrasal verb, intransitive (figurative, informal (person: recover quickly) (přen.: uzdravit se)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
He was dangerously ill at one point but he bounced back quickly.

zotavit se

phrasal verb, intransitive (figurative, informal (show resilience) (přeneseně)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The company will bounce back from financial instability because its products are in demand.
Firma se z finančních problémů rychle zotaví, protože po jejích výrobcích je poptávka.

neodeslat se

phrasal verb, intransitive (email: be returned) (email)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
My e-mail bounced back to me because I mistyped your address.
E-mail se neodeslal, protože jsem špatně napsal adresu.

vrátit se pro

phrasal verb, transitive, separable (return with [sth])

Do you want me to bring back some snacks from the store?

znovu zavést

phrasal verb, transitive, separable (informal (reintroduce [sth])

The murderer's lenient sentence led to calls to bring back hanging.

oživit, vzkřísit

phrasal verb, transitive, separable (informal (make [sth] popular again) (přeneseně: udělat znovu populární)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Designers in Paris have decided to bring back mini-skirts.

vyvolat, oživit

phrasal verb, transitive, separable (figurative (past, memories: revive) (vzpomínky)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Listening to that song brings back happier days.

phrasal verb, transitive, separable (baseball)

koupit zpět, odkoupit zpět, vykoupit zpět

phrasal verb, transitive, separable (seller: repurchase [sth] sold)

Redeemable shares come with an agreement that the company can buy them back at a future date.

umazat ztrátu

phrasal verb, transitive, separable (figurative (recover: financial loss) (finanční)

získat zpět

phrasal verb, transitive, separable (figurative (recover: [sth] lost)

Considering its dismal sales figures and recent bankruptcy, General Motors will have to claw its way back to viability.

vrátit se

phrasal verb, intransitive (return)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I came back from the office at about 6.30pm.

vrátit se

phrasal verb, intransitive (return to success) (na výslunní)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
In 2013, the pop singer came back with a best-selling album.

vybavit se

(return to memory)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The name of the film suddenly came back to me.

vrátit, oplatit

(informal (retort) (nadávku apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
James wanted to come back with a witty retort, but couldn't think of one.

začít šetřit

phrasal verb, intransitive (informal (reduce: spending)

We've been spending too much. We need to cut back.

omezit

(informal (reduce: to economize) (výdaje)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Now that I am unemployed we are going to have to cut back on our spending.

sahat do

(exist since) (nějakého období)

The fossils dated back to the Precambrian eon.

vrátit se zpět

phrasal verb, intransitive (retrace one's steps)

I'm sorry I'm late, but I missed the turn-off for the beach and had to double back.

přehnout

phrasal verb, transitive, separable (fold back)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

stáhnout se

phrasal verb, intransitive (flinch)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She drew back sharply when the dog barked at her.
Když na ni pes zaštěkal, rychle se stáhla.

zaostávat

phrasal verb, intransitive (fall behind)

Towards the end of the race, Stacey was becoming tired and started dropping back.

stáhnout se

phrasal verb, intransitive (withdraw, retreat)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The general ordered his troops to fall back.

spolehnout se na

(informal, figurative (resort to, rely on)

Whenever I am in trouble, I know that I can always fall back on my friends and family.

podávat hlášení

(report back to)

Jamie always feeds back to his line manager in a timely manner.

(affect in turn)

The results of the student survey feed back into future teaching practices.

bránit se

phrasal verb, intransitive (retaliate)

If you attack minorities, you must expect them to fight back.
Když budeš útočit na menšiny, musíš očekávat, že se budou bránit.

oblouk zad

noun (curve of lower back)

In this yoga pose, tuck your right arm behind the arch of your back.

protáhnout

verbal expression (stretch over backwards) (záda)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Please arch your back and take a deep breath.

kdysi dávno

preposition (long ago)

As far back as Cleopatra's time, sugaring has been used as a hair removal technique.

již déle než

preposition (from a point in the past)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
These cave paintings are believed to date as far back as 17,000 years.

vzadu

adverb (in, towards the rear)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
We went to the cinema and sat at the back.

sem a tam

adverb (move: to and fro) (pohybovat se)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The little girl rocked back and forth on the swing.

sem a tam

adjective (movement: to and fro) (pohyb)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
It is relaxing to sit on the beach and watch the back-and-forth motion of the waves.

debata

noun (informal (conversation)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Rebecca could hear the back and forth of a conversation outside her window.

zadní obal knihy

noun (book: rear outer part)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The back cover had a brief description of the story.

podloudný, nekalý, utajený

noun (building: rear door)

In this house the back door opens directly into the kitchen.

zadní část

noun (rear part)

He cruelly likened her appearance to the back end of a bus!

zpět doma

adverb (informal (in your town or country of origin)

Doris missed her life back home in Australia.

zpět domů

adverb (to your house again)

Steve drove us back home after the party.

zacouvat na

(enter by reversing)

Jeff looked into the rear-view mirror as he backed into the parking space.

nacouvat do

(hit by reversing)

He wasn't paying attention and backed into the bollard.

back office

noun (administrative department) (administrativní oddělení)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
All the staff from the back office are going to the pub – do you want to come?

nevyřízená objednávka

noun (order for [sth] out of stock) (bude vyřízena později)

If your item is not in stock, the company will place a back order for you.

polní cesta

noun (not a main route)

They got lost somewhere in the back roads of Devon.

masáž zad

noun (massage)

tehdy

adverb (in those days)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Back then most people didn't even have cell phones.

zády k sobě

adverb (with backs together) (osoby)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Stand back to back so I can see who is taller.

jdoucí po sobě

adjective (figurative (consecutive)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The team was able to win back-to-back games for the first time in a month.

zpět do normálu

adverb (reverting to usual state)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
In television, at the end of an episode usually everything goes back to normal.

zahrádka

noun (rear garden) (za domem)

They sit in the backyard and read all summer.

zadní dvorek

noun (UK (rear paved area)

blízké okolí

noun (figurative (own vicinity)

dvorek

noun as adjective (US (in rear garden)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

venkov

noun (remote or undeveloped area)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

venkovský

noun as adjective (relating to a remote area)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

salto vzad

noun (backwards somersault)

v zadním sedadle

noun as adjective (in the seat at back of a vehicle) (auta)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
This car is fitted with three backseat seatbelts.

vedlejší, druhořadý

noun as adjective (US, figurative (secondary, subordinate)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

odmlouvat

intransitive verb (make insolent retort)

odmlouvat

transitive verb (make insolent retorts to [sb]) (někomu)

Don't you dare backtalk me, young lady!

záloha, rezerva

noun (support) (něco uloženého)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
When the policeman realized he couldn't handle the situation alone, he called for backup.
Když si policista uvědomil, že situaci sám nezvládne, zavolal si zálohu.

záložní kopie

noun (duplicate copy)

This is a backup; the original copy is in the filing cabinet.
Tohle je záložní kopie, originál je v kartotéce.

nahromadění

noun (accumulation) (odložené položky)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
There is a backup of paperwork that we need to file by the end of the day.
Nahromadění dokumentů čekajících na vyřízení musíme vyřídit do konce dne.

zácpa

noun (informal (traffic jam) (dopravní)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
There is a backup on the interstate just north of the city.
Na dálnici severně od města je dopravní zácpa.

záložní

noun as adjective (alternative)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I'm going to keep my old laptop as a backup computer just in case my new one breaks down.
Nechám si starý notebook jako záložní počítač, kdyby se můj nový rozbil.

záložní kopie

noun (data: duplicate)

It's a good idea to make a backup copy of important documents.

vrátit se brzy

verbal expression (informal (return soon)

I'll be right back; I have to run over to the grocery store for some eggs.

za zády

expression (figurative, informal (without [sb]'s knowledge) (přeneseně)

She often told lies about him behind his back.
Často ho pomlouvá za jeho zády.

sčesat

(hair: comb back) (vlasy, dozadu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Rachel brushed back her hair.

zpětný odkup

noun (act of repurchasing [sth] sold)

zavolat zpět

(return a phone call)

I'll call back when I can.

zavolat zpět

(return phone call to) (někomu)

I'll call her back later.

číslo pro zpětné volání

noun (phone number: for return call)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Someone from the insurance company called while you were out; I've written down their callback number here.

cashback

noun (immediate payment discount) (sleva při nákupu)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
This credit card offers cashback on all supermarket spending.

cashback

noun (supermarket service) (výběr hotovosti při platbě kartou)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The cashier asked Jill if she wanted cashback.

verbal expression (return in order to do [sth])

Ava left home at 18, but came back ten years later to care for her mother.

snížení

noun (economizing) (např. stavu zaměstnanců)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
How severe will the company's cutbacks be?

stáhnout se z

verbal expression (retreat) (vojáci apod.)

He ordered his troops to draw back from the border.

odtáhnout, roztáhnout

(pull away, apart) (závěsy apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
When I drew back the curtains, sunlight flooded in.

odpadnout

(fail to keep up) (nestíhat)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The runner fell back after the fourteenth mile of the marathon, when her legs grew tired.

nouzový

noun as adjective (informal (backup, used as last recourse)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
What is our best fallback option if the band decides to cancel?

verbal expression (relay [sth] back to)

Karen appreciates her staff feeding back intormation to her on a regular basis.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu back v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova back

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.