Co znamená could v Angličtina?

Jaký je význam slova could v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat could v Angličtina.

Slovo could v Angličtina znamená mohl, dovedl, moci, moct, umět, možná, moci, moct, moci, umět, moci, moct, smět, moci, moct, smět, moci, moct, plechovka, konzerva, plechovka, konzerva, kanystr, záchod, vězení, válečná loď, zadek, plechovka, konzerva, být schopen, dovést, zakonzervovat, vyhodit, přestat, zanechat, možná. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova could

mohl, dovedl

auxiliary verb (can: past tense) (byl schopen)

(minulý čas, vid nedokonavý: Nedokonavé sloveso v minulém čase. )
When Samantha was a girl, she could climb tall trees.
Když byla Samantha malá, mohla (or: dovedla) vylézt na vysoké stromy.

moci, moct

auxiliary verb (polite request) (modální sloveso)

Could you hold this for me, please?
Mohl bys to prosím podržet?

umět

auxiliary verb (ability) (být schopen)

I could go to the store if I wanted to.
Uměl bych si dojít do krámu, kdybych chtěl.

možná

auxiliary verb (possibility)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He could be right.
Možná má pravdu.

moci, moct

auxiliary verb (polite suggestion) (modální sloveso vyjadřující možnost)

You could call them and ask.
Můžeš jim zavolat a zeptat se.

moci

auxiliary verb (be able to) (nabídka)

I can carry those suitcases for you.
Vezmu vám ty kufry.

umět

auxiliary verb (know how to)

She can play the piano.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Mluví plynně několika jazyky.

moci, moct, smět

auxiliary verb (have the right to) (mít oprávnění)

The prime minister can call an election whenever he wants to.
Předseda vlády může vyhlásit volby, kdy chce.

moci, moct, smět

auxiliary verb (be allowed to)

Can I borrow your car tonight?
Můžu (or: mohu) si dnes večer půjčit tvé auto?

moci, moct

auxiliary verb (be possible) (být možný)

Such things can happen if you're not careful.
Takové věci se mohou stát, když si nedáváš pozor.

plechovka, konzerva

noun (US (tin: metal container)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
We need three more cans of paint.
Potřebujeme ještě tři plechovky barvy.

plechovka, konzerva

noun (US (tin: of food)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Pass me that can of peas.
Podej mi tu plechovku hrachu.

kanystr

noun (fuel)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
We should fill this extra can with gas in case we run out.

záchod

noun (US, slang (toilet)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Excuse me. I have to go to the can.

vězení

noun (slang (jail, gaol)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
He's been in the can for three months now.

válečná loď

noun (slang (military: warship)

After a few repairs the can was back in the water heading across the ocean.

zadek

noun (US, slang (buttocks)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
That toilet seat's so cold you'll freeze your can sitting on it.

plechovka, konzerva

noun (contents of a tin)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
I'll just have a can of beans for lunch.

být schopen

auxiliary verb (have the qualifications to)

A doctor can treat people more extensively than a nurse.

dovést

auxiliary verb (tend to)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He can be really annoying sometimes.

zakonzervovat

transitive verb (preserve in a jar, etc.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
They canned most of their peppers for the winter.

vyhodit

transitive verb (US, slang (fire, dismiss) (hovorový výraz: ze zaměstnání)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He should have been canned for that kind of behavior.

přestat, zanechat

transitive verb (US, slang (stop doing)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
You two! Can that fighting! Now!

možná

interjection (informal (It's possible)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
"Do you think the neighbor is the murderer?" "Could be."

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu could v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.