Co znamená would v Angličtina?

Jaký je význam slova would v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat would v Angličtina.

Slovo would v Angličtina znamená by, by, by, -, by, -, závěť, vůle, vůle, přání, vůle, , -, -, -, -, -, -, -, -, snažit se přimět, přát si, , přát si, odkázat, rád bych, kdo by si to byl pomyslel?, chtít, rád bych, raději, radši, raději, radši, raději bych nedělal, rádoby. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova would

by

auxiliary verb (in conditional sentences) (podmiňovací způsob)

I would buy a car if I had enough money. It would have been nice to see Steve before he left. It would be great to take a holiday, if only I could afford it!
Kdybych měl dost peněz, koupil bych si auto.

by

auxiliary verb (used to show politeness) (k vyjádření zdvořilosti)

Would you please pass the salt?
Mohl byste mi prosím podat sůl?

by

auxiliary verb (will: in reported speech) (v nepřímé řeči o budoucnosti)

Yesterday he said that he would go to the library.
Včera řekl, že by šel do knihovny.

-

auxiliary verb (repeated action in past)

We would take walks by the river.
Chodívali jsme na procházky kolem řeky.

by

auxiliary verb (typical of [sb])

I'm not surprised; he would fly to another country on a whim.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Nebyl bych překvapen, pokud by z rozmaru letěl do jiné země.

-

auxiliary verb (future: about to, going to) (vyjádřeno časem slovesa)

I will cook dinner tomorrow.
Zítra uvařím večeři.

závěť

noun (law: testament)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Her father left her the house in his will.
Otec ji v závěti odkázal ten dům.

vůle

noun (determination)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
She accomplished the task through sheer will.
Podařilo se jí to jen silou vůle.

vůle

noun (faculty of conscious decisions)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The power of the will often exceeds logic.

přání

noun (wish)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
She went against her father's will and married the musician.

vůle

noun (volition) (boží)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
My grandmother says that what happens is God's will.

noun (with qualifying adjective (disposition)

I bear him no ill will, in spite of what he has done.

-

auxiliary verb (be willing or disposed to)

The elderly will sacrifice for their grandchildren if they have to.
Staří lidé se pro svá vnoučata v případě potřeby obětují.

-

auxiliary verb (be required or expected to)

You will present yourself to the commanding officer immediately.
Okamžitě se budete hlásit u velícího důstojníka.

-

auxiliary verb (may be expected to)

She will not have given up hope, as he was only reported missing this morning.
Naděje se vzdávat nebude, jelikož je pohřešovaný teprve od dnešního rána.

-

auxiliary verb (may be supposed to)

This will be the place, at least if I have understood the directions.
Tohle bude to místo, alespoň pokud jsem pochopil instrukce.

-

auxiliary verb (be sure to)

Most people talk about helping others, but will take good care of themselves first.
Většina lidí mluví o pomoci ostatním, ale v první řadě se starají sami o sebe.

-

auxiliary verb (habitual action)

They will forget to wash at least some of the pots.
Určitě zapomenou umýt pár hrnců.

-

auxiliary verb (negative (ability)

The lock will not open.
Zámek se nechce otevřít.

-

auxiliary verb (be determined to)

"From our very first date I've wanted to marry her, and I will", he thought.
„Chtěl jsem si ji vzít od prvního setkání a také si ji vezmu,“ pomyslel si.

snažit se přimět

verbal expression (try to influence with thoughts) (silou vůle)

He willed the plant to survive, but it withered in the drought.

přát si

transitive verb (literary (wish, want)

Do what you will! I'm leaving in five minutes.

transitive verb (bring willpower to bear on)

If the runner wills it enough, he could break the record.

přát si

transitive verb (make happen by wishing)

It doesn't just happen. You need to will it to happen.

odkázat

transitive verb (bequeath) (po smrti)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She didn't will anything to her family, and left her estate to charity.

rád bych

expression (polite (I want)

I would like you to be more involved in the community website.

kdo by si to byl pomyslel?

interjection (expressing surprise)

Wow, that's really interesting – who would've thought?

chtít

verbal expression (polite form of want)

My husband and I would like to thank you for all your help.

rád bych

verbal expression (used to request or accept [sth])

I would love a cup of coffee, thank you.

raději, radši

verbal expression (would prefer)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I would rather you simply told the truth, instead of seeking to excuse yourself.
Byl bych raději, kdybys mi řekl jednoduše pravdu a přestal hledat výmluvy.

raději, radši

verbal expression (would prefer to) (něco dělat)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I would rather go out.
Raději bych šla ven.

raději bych nedělal

verbal expression (prefer not to)

I'd rather not go to Spain again this year for our holidays. They would rather not have to make anyone redundant.

rádoby

adjective (wishing, aspiring to be)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
There are many would-be novelists who never finish a piece of writing.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Je to rádoby zpěvačka, ale zpívá jen na ulici.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu would v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova would

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.