Co znamená help v Angličtina?

Jaký je význam slova help v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat help v Angličtina.

Slovo help v Angličtina znamená pomoci, pomoct, pomoci, pomoct, pomoci, pomoct, pomoci, pomoct, pomoci, pomoct, pomoci, pomoct, pomoci, pomoct, pomoci, pomoct, pomoci, pomoci s, pomoc, pomoc, pomoci, pomoct, pomoci, pomoct, pomocná síla, úleva, pomocná síla, domácí služebnictvo, pomoci si, pomoct si, pomoci, pomoct, vypomoct, vypomoci, vypomoct, vypomoci, , nemoci si pomoci, ale, pomoc, přidržet, pomoci nahoru, pomoci vzhůru, vzít si, obsloužit se, sebrat, vzít, Poslužte si!, podpora, informace, linka důvěry, k užitku, zavolat rádiem, svépomoc, svépomocný. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova help

pomoci, pomoct

transitive verb (assist)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I could do the housework much more quickly if you helped me.
Kdybys mi pomohl, měla bych úklid hotový dřív.

pomoci, pomoct

(assist with)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Can you help me with my homework?
Můžeš mi pomoct s domácím úkolem?

pomoci, pomoct

verbal expression (assist in doing)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Paul helped me start my car. I helped an elderly lady to cross the road.
Paul mi pomohl nastartovat auto.

pomoci, pomoct

transitive verb (save, rescue)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Help him! He's having a heart attack!
Pomozte mu! Má infarkt!

pomoci, pomoct

transitive verb (improve) (zlepšit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Just ten minutes of study a day could really help your French.
Pouhých deset minut studia denně opravdu pomůže tvojí francouzštině.

pomoci, pomoct

transitive verb (relieve) (od něčeho, na něco)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
This syrup might help your sore throat.
Tenhle sirup ti pomůže od bolevého krku.

pomoci, pomoct

transitive verb (facilitate) (usnadnit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Fibre helps digestion.
Vláknina pomáhá zažívání.

pomoci, pomoct

transitive verb (be useful to)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
A little bit of salt would help his cooking. You could help me by holding up the other end of the table.
Trocha soli by jeho vaření pomohla.

pomoci

intransitive verb (give aid)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We ask all those who can to help.
Zeptáme se všech, kteří mohou pomoci.

pomoci s

(give assistance with)

We are looking for volunteers to help with sports coaching.

pomoc

interjection (call for assistance) (volání)

(citoslovce: Vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky (např. au, hej, ahoj). )
Help! I can't move!
Pomoc! Nemůžu se hýbat!

pomoc

noun (assistance)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Louise was in need of some help.
Louise potřebovala pomoc.

pomoci, pomoct

noun (aid)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Dictionaries can be of some help when writing essays.
Slovníky mohou při psaní seminárních prací pomoci (or: pomáhat).

pomoci, pomoct

noun (informal ([sb] who helps) (někdo, kdo pomohl)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She was a great help.
Moc mi pomohla.

pomocná síla

noun (uncountable (employees, assistants)

We have too much work on. We'll have to hire some help.

úleva

noun (relief)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
A hot bath will be a great help to your sore back.

pomocná síla

noun (employee, assistant)

The hired help isn't very good. He broke three of my best plates while he was washing up.

domácí služebnictvo

plural noun (offensive (people employed in [sb]'s home)

pomoci si, pomoct si

transitive verb (informal (avoid, prevent) (hovor.: ve spojení „nemůžu si pomoct“)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I can't help thinking she was right all along.

pomoci, pomoct

transitive verb (provide with support)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She really helped me when I was at my lowest point.

vypomoct, vypomoci

phrasal verb, intransitive (give assistance)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He said he'd help out with moving the furniture, but in the end he never turned up.

vypomoct, vypomoci

phrasal verb, transitive, separable (give assistance to)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'd like to help you out, but I'm short of money myself at the moment.

verbal expression (feel compelled to do [sth])

I can't help wondering if she really knows what she's doing.

nemoci si pomoci, ale

verbal expression (find unavoidable)

I cannot help but notice the enormous coffee stain on the front of your white blouse.

pomoc

interjection (expressing need for assistance)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Help me! That man just stole my purse!
Pomoc! Ten chlap mi právě ukradl peněženku!

přidržet

(assist in standing up) (ve vzpřímené poloze)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I was so weak that the nurse had to help me up.
Byla jsem tak slabá, že mě musela sestřička přidržet.

pomoci nahoru, pomoci vzhůru

(assist in climbing) (při lezení, šplhání apod.)

The steps of the tower were steep, so we had to help the kids up, but the climb was worth the view from the top.

vzít si

transitive verb and reflexive pronoun (take [sth] offered)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I've prepared some printed handouts. Feel free to help yourselves.
Vytiskla jsem nějaké handouty. Prosím, vezměte si.

obsloužit se

verbal expression (serve yourself)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Help yourself to more cake.

sebrat, vzít

verbal expression (take without asking) (bez dovolení)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She helped herself to the office stationery.

Poslužte si!

interjection (take what you wish)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
There's plenty to eat and drink, folks – just help yourselves.

podpora

noun (technical support centre) (technická: počítače apod.)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Surely someone at the helpdesk can fix your computer problem.

informace

noun (information point) (pultík)

(podstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).)
Our company doesn't have a helpdesk; if you have a problem, ask your supervisor.

linka důvěry

noun (phone service offering support)

If you are unsatisfied with this product, please call our helpline, open 24 hours a day.

k užitku

adjective (somewhat useful)

I hope this information will be of some help.

zavolat rádiem

intransitive verb (call for help)

One of the climbers had fallen and broken his leg, so their guide radioed for help.

svépomoc

noun (personal development techniques)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Our individualistic society is obsessed with self help,.

svépomocný

adjective (relating to personal development)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
A lot of people rely on self-help books, rather than seeing a psychologist.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu help v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova help

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.