Co znamená fun v Angličtina?

Jaký je význam slova fun v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat fun v Angličtina.

Slovo fun v Angličtina znamená sranda, legrace, zdroj zábavy, zábavný, zábavný, příjemný, zábava, zábava, blbnout, hodně zábavy, hodně legrace, ze srandy, zajímavost, milující zábavu, zábava, velká legrace, bavit se, bavit se na cizí účet, vypadat zábavně, dělat si legraci z. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova fun

sranda, legrace

noun (enjoyment)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Simon is very studious and doesn't see the fun in going to nightclubs.
Simon je studijní typ a nevyhledává zábavu jako je chození na diskotéky.

zdroj zábavy

noun (source of amusement)

Some people take fun in watching horror films.
Ten film byl zábavný.

zábavný

adjective (enjoyable)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
We played a fun game.
Hráli jsme zábavnou hru.

zábavný, příjemný

adjective (person) (člověk)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
John is a fun person to be with.

zábava

noun (playfulness)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He came to school in a dress, just for fun.

zábava

noun (amusement)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
As the proverb says, first do your work, then enjoy your fun.

blbnout

intransitive verb (US, regional, informal (joke, fool around) (neformální)

Don't get uptight; I'm just funning.

hodně zábavy, hodně legrace

noun (informal ([sth] very entertaining)

Thank you for inviting me to your party. I had a lot of fun.

ze srandy

adverb (purely for enjoyment) (hovorový výraz)

Let's take this road just for fun and see where it leads us.
Pojedeme tudy, jen tak ze srandy, a uvidíme, kam nás ta cesta dovede.

zajímavost

noun (often pl (amusing piece of trivia) (zajímavá informace)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)

milující zábavu

adjective (enjoying amusement)

Elena's fun-loving younger sister can be quite a handful sometimes.

zábava

noun ([sth] enjoyable)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
It was always good fun going sailing with my cousin's family.

velká legrace

adjective (informal (enjoyable)

Our day out at the theme park was great fun.

bavit se

intransitive verb (enjoy oneself)

Let's go out and have fun this Saturday.

bavit se na cizí účet

verbal expression (joke about [sb])

The media is currently having a lot of fun at the disgraced politician's expense.

vypadat zábavně

(informal (appear enjoyable)

That looks fun. May I join in?

dělat si legraci z

verbal expression (informal (mock, ridicule)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
The comedian tried to make fun of the man wearing glasses.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu fun v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova fun

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.