Co znamená game v Angličtina?

Jaký je význam slova game v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat game v Angličtina.

Slovo game v Angličtina znamená hra, hra, zápas, gem, game, sport, zvěř, pro, ochotný, hra, intriky, taktika, tělesná výchova, olympijské hry, hrát, vysoká zvěř, desková hra, stolní hra, počítačová hra, koncovka, závěrečná fáze, povolený cíl, fotbalový zápas, fotbalový zápas, lovný pták, přelom, lovecký pes, lovná ryba, rybolov, lovec, lov, hon, dílo náhody, dovednostní hra, znalostní hra, strategie, herna, televizní soutěž, hra, ve které prohráváme, pěšec, pěšák, panáček, být fér, skořápky, podvod, videohra. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova game

hra

noun (organised play) (pro zábavu)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
We play various games after school.
Po škole hrajeme různé hry.

hra

noun (fun activity)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
They were just games - nothing serious.
Byla to jen hra, nic vážného.

zápas

noun (sport: session, match) (sportovní)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Shall we watch the tennis game later?
Podíváme se později na ten tenisový zápas?

gem, game

noun (tennis, etc: unit of play) (tenis)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
With this point, he will win game, set and match.
S tímto bodem vyhraje gem, set i zápas.

sport

noun (sport) (disciplína)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Basketball is a fun game to play.
Basketbal je zábavný sport na sledování.

zvěř

noun (uncountable (animals hunted) (lovná)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Game is abundant on the Baron's estate. We hunt game such as wild turkey.
Lovíme zvěř jako například divoké krocany.

pro

adjective (informal (willing) (být pro něco)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
We're going to the bar tonight. Are you game?
Jdeme dnes večer do baru. Jsi pro?

ochotný

(informal (willing to do [sth])

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Julia's always game for a challenge.
Julia je vždy ochotná podstoupit výzvu.

hra

noun (informal (sports: performance) (kvalita sportovního výkonu)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
His game was off for the entire month of May, though it improved in June.

intriky

noun (slang, figurative (scheme)

(podstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).)
The mafia's game was to offer protection services to businesses for a fee.

taktika

noun (strategy) (sportovní)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The coach made his game clear to the players.

tělesná výchova

plural noun (UK, informal (school subject: sports)

I love English and history, but I really hate games!

olympijské hry

plural noun (sports: Olympic Games)

The Games were held in Barcelona in 1992.

hrát

intransitive verb (slang (gamble) (hazard)

We go to Las Vegas once a year to game.

vysoká zvěř

noun (large animals pursued by hunters)

The reserve provides the opportunity to see big game such as lions and elephants.

desková hra, stolní hra

noun (game played on flat board)

We spent all afternoon playing board games because the weather was so bad.

počítačová hra

noun (interactive video game)

He's busy playing his computer games again.

koncovka

noun (final part of a chess game) (šachy)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Because his rook was trapped, Brian found himself in the endgame of the chess match.

závěrečná fáze

noun (figurative (final stage of a process)

The endgame will consist of comparing this year's sales numbers to last year's.

povolený cíl

noun (figurative (justified as a target) (přeneseně)

The comedian saw everything and everyone as fair game for his jokes.
Komik považoval kohokoli a cokoli za svůj terč.

fotbalový zápas

noun (soccer match)

Chelsea won the football game 2-0.

fotbalový zápas

noun (American football match) (americký fotbal)

The Super Bowl is the final football game of the professional league season.

lovný pták

noun (wild bird: hunted)

Henry enjoyed hunting game birds such as woodcock, partridge and pheasant.

přelom

noun (figurative, informal ([sth] revolutionary)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
James Joyce's Ulysses was a game changer in the history of the modern novel.

lovecký pes

noun (for hunting)

Hounds and setters make some of the best game dogs.

lovná ryba

noun (caught for sport)

The crew hope to catch a variety of game fish such as tuna, blue marlin, and sailfish.

rybolov

noun (sport: catching fish)

The deep blue waters of the Andaman Sea are ideal for game fishing.

lovec

noun (hunts animals)

The game hunter was arrested for shooting a protected species.

lov, hon

noun (tracking and shooting wild animals)

Highland Perthshire offers great opportunities for game hunting.

dílo náhody

noun (activity: depends on luck)

Dice is a game of chance.

dovednostní hra, znalostní hra

noun (activity: depends on skill)

Chess is a game of skill.

strategie

noun (strategy)

The game plan was to avoid an early goal while frustrating the other team in midfield.

herna

noun (recreation area)

The nursing home residents gathered in the game room to play bingo.

televizní soutěž

noun (tv or radio quiz)

It's one of television's most popular game shows. You don't have to be brilliant to win a game show.

hra, ve které prohráváme

noun (figurative ([sth] doomed to failure)

Fighting the government is a losing game.

pěšec, pěšák

noun (figurative (unimportant person) (přeneseně: nedůležitá osoba)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Fred thought he was playing an important role, but really he was just a pawn in Mr. Big's game.

panáček

noun (board game counter) (v deskové hře)

After rolling the dice, she moved her piece forward five spaces.
Po hodu kostkou posunula svého panáčka o pět míst dopředu.

být fér

verbal expression (figurative (co-operate, conform)

No wonder he's a success, he really knows how to play the game.

skořápky

noun (guessing game) (hra)

(podstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).)
I'm pretty sure there's some kind of trickery involved in shell games.

podvod

noun (figurative (cheat, fraud)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The investment scheme was a fraud - a real shell game.

videohra

noun (electronic game)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
My son loves to sit in front of the TV and play video games with his friends.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu game v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova game

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.