Co znamená looking v Angličtina?

Jaký je význam slova looking v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat looking v Angličtina.

Slovo looking v Angličtina znamená -, sledování, -, hledání, otočený, podívat se, podívat se na, podívat se, zkontrolovat, dívat se, podívat se do, vypadat, vypadat, hele, mrknutí, pohled, prozkoumání, prohlédnutí, vzhled, pohled, vzhled, vzhled, zamýšlet, směřovat, zkoumat, soustředit se, zpátečnický, pokrokový, moderní, progresivní, dobře vypadající, pečování, zpětně viděno, zrcadlo, měnící se k lepšímu, hezký, pěkný, bez ohlížení se zpátky. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova looking

-

adjective (with the appearance of) (tvoří přídavná jména popisující vzhled)

sledování

noun (act: watching)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
His looking at flowers and bugs made her think he was eccentric.

-

adjective (figurative (focusing on, influenced by) (tvoří přídavná jména popisující zájem)

For example: forward-looking, inward-looking

hledání

noun (act: searching)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The fun in picking wild berries is in the looking!

otočený

adjective (facing a direction) (tvoří přídavná jména popisující směr)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

podívat se

intransitive verb (cast eyes in a direction)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He looked to his right.
Podíval se doprava.

podívat se na

intransitive verb (cast eyes upon sthg)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He looked at the flower.
Podíval se na tu květinu.

podívat se, zkontrolovat

intransitive verb (examine visually)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Let me look to see if there is a water leak.
Podívám se, jestli neuniká voda.

dívat se

(watch, direct attention to) (na někoho)

Look at me when I'm talking to you!
Dívej se na mě, když s tebou mluvím.

podívat se do

(see inside [sth])

Frank looked in the fridge to see if there was any milk.
Frank se podíval do lednice, jestli tam je nějaké mléko.

vypadat

intransitive verb (+ adj: appear to be) (jevit se)

James looked tired when he arrived last night.
James vypadal unaveně, když včera v noci dorazil.

vypadat

intransitive verb (+ adj: appear)

Marina looks awful in that outfit.
Marina v tom outfitu vypadá hrozně.

hele

interjection (when making a point)

(citoslovce: Vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky (např. au, hej, ahoj). )
Look, I've had enough of your insolence; do as you're told!

mrknutí

noun (act of looking) (přeneseně: krátký pohled)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The blonde girl noticed Dan's look and returned it.
Blonďatá dívka si všimla Danova mrknutí a opětovala ho.

pohled

noun (expression directed at [sb])

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
She silenced him with an angry look.
Umlčela ho vzteklým pohledem.

prozkoumání, prohlédnutí

noun (visual examination)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Zara had no chance of a look at the text before the exam.
Zara vůbec neměla čas prohlédnout si před zkouškou materiály.

vzhled

noun (uncountable (appearance)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The children's toy had the look of a real phone.
Ta dětská hračka byla ve tvaru skutečného telefonu.

pohled

noun (long: gaze, stare) (dlouhý)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The child's look was starting to make Josh feel very uncomfortable.

vzhled

noun (fashion: style)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I like her look; it is part urban, part punk.

vzhled

plural noun (informal (physical attractiveness)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Joe is a handsome guy, but he uses his looks to get what he wants.

zamýšlet

verbal expression (seek, intend)

Richard was looking to find a job at the local factory.

směřovat

intransitive verb (to front on)

This house has five windows that look to the street.

zkoumat

(figurative (examine, deal with)

This article looks at similarities in the work of these two philosophers.

soustředit se

(figurative (pay attention to) (na něco)

Ben decided that the past was behind him and that it was time to look to the future.

zpátečnický

adjective (figurative (retrograde)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Some people consider the government's proposal to be a backward-looking move.

pokrokový, moderní, progresivní

adjective (progressive, modern)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
We see ourselves as a forward-looking organization.

dobře vypadající

adjective ([sb]: attractive)

Eugene is a good-looking guy.

pečování

noun (UK, informal (care)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)

zpětně viděno

adverb (informal, figurative (in hindsight)

Looking back, I've no idea why I did it now.

zrcadlo

noun (obsolete (mirror)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The princess peered at her reflection in the looking glass.

měnící se k lepšímu

adjective (informal, figurative (starting to improve)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

hezký, pěkný

adjective (attractive)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I met a nice-looking man at work today.

bez ohlížení se zpátky

adverb (with no regrets)

Rob left the job without looking back and says it was the best decision he's ever made.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu looking v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova looking

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.