Co znamená ten v Angličtina?

Jaký je význam slova ten v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat ten v Angličtina.

Slovo ten v Angličtina znamená deset, deset, deset, desítky, deset, desítky, deset, desátého, desátého, kus, desítka, desetidolarovka, desetilibrovka, desetieurovka, deset tisíc, desetidílný, desetinásobný, desetinásobně, desetkrát, deset nejlepších. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova ten

deset

noun (cardinal number: 10)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
Ten is the number that comes after nine and before eleven.

deset

adjective (10 in number)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
There were ten people in the queue.
Ve frontě stojí deset lidí.

deset

adjective (10 years of age) (let)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
Emily is ten.
Emily je deset.

desítky

adjective (thousands, millions: times ten)

(podstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).)
When the company folded, tens of thousands of factory workers lost their jobs.

deset

pronoun (people, things: 10 of them)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
I counted the books and there were ten.

desítky

plural noun (multiples of ten)

(podstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).)
The children were learning to count to 100 in tens.

deset

noun (time: 10 o'clock) (hodin)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
"What time is it?" - "Ten."

desátého

noun (US, written (tenth day of specified month) (daného měsíce)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
We fly out of New York City on July 10.

desátého

noun (mainly UK, written (tenth day of specified month) (daného měsíce)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
This offer is valid until 10 July 2019.

kus

noun (slang (person: good looking) (hovorový výraz: pohledný člověk)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Steve is definitely a ten!

desítka

noun (playing card: with 10 pips) (karta)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Vicky led with the ten of clubs.

desetidolarovka

noun (US, Can, AU, informal (paper money: bill worth 10 dollars) (neformální)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Do you have any change? I only have a ten.

desetilibrovka

noun (UK (paper money: note worth 10 pounds) (neformální)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The bank cashier asked Jana if she would prefer a twenty or two tens.

desetieurovka

noun (paper money: note worth 10 euros) (neformální)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The book cost €9.50, so I paid with a ten.

deset tisíc

adjective (10,000 in number)

The distance between Madrid and Buenos Aires is almost exactly ten thousand kilometres.

desetidílný

adjective (having ten parts)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The process is tenfold, so make sure you are familiar with each step before you begin.

desetinásobný

adjective (times ten: in greatness, etc.)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
James vowed tenfold revenge on the company that wronged him.

desetinásobně

adverb (by ten, ten times)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
The population has increased tenfold in the last fifty years.

desetkrát

adverb (in ten ways)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)

deset nejlepších

noun (10 best or most popular)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu ten v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova ten

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.