Co znamená opened v Angličtina?

Jaký je význam slova opened v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat opened v Angličtina.

Slovo opened v Angličtina znamená otevřený, otevřený, otevřený, volný, nezakrytý, otevřít, otevřít, otevřít, rozepnout, otevřít se, otevírat, otevřený, otevřený, volný, nezakrytý, rozevřený, roztažený, přístupný všem, otevřený, nevyřešený, otevřený, upřímný, , otevřený, přístupný, otevřený, rozptýlený, pórovitý, otevřený, rozevřený, volný, neregulovaný, otevřený, neskrývaný, otevřený, nezastavěný, otevřený, otevřený, otevřený, přístupný, nechráněný před, volno, open, otevřít sázky, rozevřít se, otevřít se, rozevřít se, otevřít se, rozvinout se, zahájit hru, zahájit, vést do, ústit do, zahájit, vést do, ústit do, otevřít hru, pročistit, vyčistit, otevřít, uvolnit, rozptýlit se, otevřít, otevřít, otevřít, zpřístupnit, rozevřít, roztáhnout, uveřejnit, zveřejnit, zahájit. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova opened

otevřený

adjective (door: no longer closed) (dveře)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The police officer was standing by the opened door of the vehicle.

otevřený

adjective (envelope, box: no longer sealed) (obálka, schránka)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Lisa was holding the opened envelope in her hand.

otevřený

adjective (not closed) (neuzavřený)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The door was open and Mark walked in.
Dveře byly otevřené, tak Mark vstoupil dovnitř.

volný

adjective (not blocked) (nezablokovaný)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The sewage pipes were open again, once the blockage had been cleared.
Po odstranění překážky byly odpadní roury zase volné.

nezakrytý

adjective (not covered)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
An open wound is susceptible to infection.

otevřít

transitive verb (door) (dveře)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She opened the door and walked out of the house.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Domovník každé ráno odemyká vchod.

otevřít

transitive verb (move from closed position)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She opened the bottle of wine with a corkscrew.
Otevřela tu láhev vína vývrtkou.

otevřít

transitive verb (envelope, box) (obálku, krabici)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He opened the box with some scissors.
Otevřel tu krabici nějakými nůžkami.

rozepnout

transitive verb (unfasten)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Open your shirt buttons. It's too hot to wear it all closed up to the neck.
Rozepni si knoflíky na košili. Je moc horko na to, abys je měl zapnuté až ke krku.

otevřít se

intransitive verb (become open)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The door opened by itself.
Dveře se samy otevřely.

otevírat

intransitive verb (building: open doors) (otevírací doba)

The theatre opens at three in the afternoon.
Divadlo otevírá ve tři hodiny odpoledne.

otevřený

adjective (area behind doors)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The theatre was open for anybody to enter.

otevřený, volný, nezakrytý

adjective (view: unobstructed) (výhled)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
From the hilltop one has an open view all the way to the sea.

rozevřený, roztažený

adjective (arms: outstretched) (náruč)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The toddler walked into Sarah's open arms for a hug.

přístupný všem

adjective (visible to all)

Many people consider open government to be important in a democracy.

otevřený, nevyřešený

adjective (undecided)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The issue about the budget is still open. Hopefully, we can close it within the week.

otevřený, upřímný

adjective (sincere)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Dr. Smith was quite open and honest with us about the risks of surgery.

adjective (string: unfretted)

Play the G chord with open strings on your guitar.

otevřený, přístupný

adjective (accepting) (novým myšlenkám)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Martin is open to those of all political persuasions.

otevřený

adjective (without partitions) (prostor)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The building has an open floor plan with only a few columns.

rozptýlený

adjective (with gaps)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The troops moved in an open formation.

pórovitý

adjective (porous)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
A sponge has an open surface.

otevřený, rozevřený

adjective (extended, unfolded)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The book is open at chapter three.

volný

adjective (not taken) (neobsazený)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The tennis court is open for an hour this afternoon. Do you want to reserve it?

neregulovaný

adjective (informal, US (unregulated)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
This is an open town. You can do pretty much what you please here.

otevřený, neskrývaný

adjective (not hidden)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The open hostilities shocked the other countries.

otevřený

adjective (phonetics: vowel) (fonetika: samohláska)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The open 'a' sound is different from the closed 'a'.

nezastavěný

adjective (not built up)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
My house is in a very rural setting. There's nothing but open countryside for miles around.

otevřený

(without cover)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The back of the pickup truck is open to the sky.

otevřený

(unrestricted) (komu)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Registration is open to everybody.

otevřený, přístupný

(figurative (person: receptive) (novým myšlenkám)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I'm still open to new ideas.

nechráněný před

(exposed, vulnerable)

If you don't use an antivirus program, your computer will be open to attack.

volno

noun (clear space)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Put it in the open, so we can all see it among all this clutter.
Dej to někam, kde je volno, ať na to v tom zmatku všichni vidíme.

open

noun (golf, tennis: tournament) (druh sportovního turnaje)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The tennis player played at the French Open.

otevřít sázky

intransitive verb (cards: make a bid) (v kartách)

Brittany opened with a high bid.

rozevřít se, otevřít se

intransitive verb (part)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The forest opens to reveal a meadow.

rozevřít se, otevřít se, rozvinout se

intransitive verb (flower, petals: unfurl) (květiny)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The daylily petals opened at first light.

zahájit hru

intransitive verb (cards: play first) (v kartách)

OK, you get to open this time. Throw your first card.

zahájit

(start by saying) (čím)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The plaintiff's lawyer opened with a statement for the jury.

vést do, ústit do

(give access to [sth])

The door opens to a large courtyard.

zahájit

(begin) (čím)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The meeting opened with a speech by the president.

vést do, ústit do

(have an outlet)

The river opens into the Atlantic south of here.

otevřít hru

(cards: make a bid) (v kartách)

He opened with a three of clubs.

pročistit, vyčistit

transitive verb (clear)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We need to open a path through the woods.

otevřít

transitive verb (cut into) (slangový výraz: pacienta při operaci)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The doctor opened the patient to perform heart surgery.

uvolnit

transitive verb (remove blockage)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The doctor prescribed a new drug that would help open his arteries.

rozptýlit se

transitive verb (make gaps, spaces)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The platoon opens ranks as it approaches the target site.

otevřít

transitive verb (unfold)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He opened the letter and started reading it.

otevřít

transitive verb (establish)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The business was opened over fifty years ago.

otevřít

transitive verb (unwrap)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She opened the gifts one at a time.

zpřístupnit

transitive verb (make accessible)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The wheelchair ramp opened the shop to a new group of customers.

rozevřít, roztáhnout

transitive verb (expand)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He opened his arms wide.

uveřejnit, zveřejnit

transitive verb (reveal)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The congressman opened his finances for anyone to see.

zahájit

(commence by doing, saying [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I would like to open the meeting with an apology for the lack of refreshments.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu opened v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.